Bergoglio knielt… maar niet voor het Allerheiligste

Op 11 april ging Jorge Mario Bergoglio diep door de knieën om de voeten van de leiders van Zuid-Soedan te kussen, nadat hij hen had opgeroepen tot het nastreven van vrede in de door oorlog verscheurde regio. De knieval van Bergoglio is opvallend, want tot op heden hebben wij hem nog niet één keer zien knielen voor het Allerheiligste Sacrament – waarin de Heer werkelijk tegenwoordig is. Bij momenten van Eucharistische aanbidding staat of zit Bergoglio altijd, en maakt hij nooit gebruik van de voorziene knielbank – noch knielt hij vóór of na de aanbidding. Het argument dat Bergoglio niet zou kunnen knielen werd door bovenstaande foto van gisteren alvast opnieuw van tafel geveegd.