Bergoglio: altijd anders

Bergoglio knielt… maar niet voor het Allerheiligste

Op 11 april ging Jorge Mario Bergoglio diep door de knieën om de voeten van de leiders van Zuid-Soedan te kussen, nadat hij hen had opgeroepen tot het nastreven van vrede in de door oorlog verscheurde regio. De knieval van Bergoglio is opvallend, want tot op heden hebben wij hem nog niet één keer zien knielen voor het Allerheiligste Sacrament – waarin de Heer werkelijk tegenwoordig is. Bij momenten van Eucharistische aanbidding staat of zit Bergoglio altijd, en maakt hij nooit gebruik van de voorziene knielbank – noch knielt hij vóór of na de aanbidding. Het argument dat Bergoglio niet zou kunnen knielen werd door bovenstaande foto van gisteren alvast opnieuw van tafel geveegd.

 

12 antwoorden »

 1. Indien het waar is dat hij om gezondheidsredenen niet kan knielen, is dat dan geen reden om om gezondheidsredenen af te treden?

  • Bij deze is het dus een drogreden gebleken. De tijden van JP II & Benedictus XVI lijken opeens mijlenver weg !

 2. De paus is blijkbaar even “vergeten” dat hij niet alleen de leider is van de wereldwijde katholieke kerk, maar ook het staatshoofd van het Vaticaan, waarmee hij niet alleen geestelijk gezag uitoefent, maar ook wereldlijke invloed wat hem wederom de nodige macht en aanzien verleent. Dergelijk ongepast gedrag bij een ontmoeting met andere staatshoofden kan hij zich daarom feitelijk niet permitteren. Wat een afgang…. wat een vernedering…….ook voor ons als Rooms-Katholieken……….en dan heb ik het nog niet eens gehad over het Allerheiligst Sacrament………..

 3. Dit voorval is nog erger dan al het andere. Of : hoe Jezus meer dan ooit beledigd wordt. En vele Rooms-katholieke gelovigen laten zich nog altijd vangen !

 4. Ik geloof dat dit Fake-beelden zijn, namelijk omgekeerd ineengeknutseld: dat deze witte man wel degelijk voor het Allerheiligste Sacrament knielt, maar dat hij gewoon op een stoel zit tegenover deze staatslieden.
  Of vergis ik mij ?

  • Je vergist je idd… Het is de eerste keer niet, zo te zien. Maar de media vergroot ook wel vele zaken uit.

  • Van EURONET is een youtube film onder: «Pope Francis kisses feet of South Sudan leaders in bid for peace.» Daar zie je hem vier keer tot op de grond knielend – en vier maal opstaan – de voeten kussen van vier staatslieden waaronder één vrouw. Niks ineengeknutseld!

   • Opstaan ondersteund. Bijna strompelend. Denkbaar bij zijn voorganger (s) ?

   • In het West-Vlaams zouden we zeggen : j’is nie heel juuste in ze bovenkamer.

 5. Mijn reaktie was een grapje , beste Lunsius. Het is zo al triestig genoeg.

 6. Het is niet zo dat pausen in de geschiedenis geen diepe kniebuigingen hebben gemaakt en dan de voeten hebben gekust. Maar dat is dan altijd bij historisch zwaarwegende ontmoetingen terwijl deze “paus” er een charade van maakt. Om een voorbeeld te noemen: Sinds 1054 was er de splitsing tussen de Kerk van Rome en die van Konstantinopel. Ze hebben toen wederzijds excommunicaties naar elkaar geslingerd. Dit werd op 7 december 1965 met de breve Ambulate in delectione ongedaan gemaakt door de Roomse Kerk en door het Tomos van de patriarch Athenagoras. Het patriarchaal document werd door de Metropoliet Meliton van Chalcedon aan de paus overhandigd, die het meest wantrouwende lid was van de Heilige Synode van Konstantinopel. De openlijke vijandelijkheden werden daarmee ten grave gedragen. Deze lange inleiding is nodig om op de bijzonderheid van deze ontmoeting te wijzen. De Metropoliet werd door Paus Paulus VI ontvangen met een groots gebaar van nederigheid: de Paus knielde neer en kuste de voeten van de gezant van deze Kerk om aan te geven dat de tijd van hautaine neerbuigendheid van de Roomse Kerk verleden tijd is en dat een nieuwe periode was aangebroken van gedachtenuitwisseling gericht op het bereiken van de eenheid onder de Christenen. Weet wel dat het schisma in 1054 veel pijnllijker voor Christus was dan de opstand van onze Protestantse broeders waar Hus, Wycliffe en Luther de aanzet toe hebben gegeven, want bij de Orthodoxe kerken is het Misoffer altijd geldig gebleven (en dat kan niet worden gezegd van bijvoorbeeld de Anglicaanse kerk).