Wereldjongerendagen

Toneelvoorstelling tijdens WYD Panama: men spotte met de H. Maagd

Op de laatste dag, tijdens de ontmoeting van vrijwilligers van de WYD Panama met Bergoglio, werd een toneelvoorstelling opgevoerd over de Menswording van Christus. Hieronder volgt de transcriptie. Wat u zult lezen, zal u schokken.

De modern geklede vrouw moet de H. Maagd Maria voorstellen, de man met de hoed en de vleugeltjes, de H. Aartsengel Gabriël.

De Engel begint: “Maria, de Heer is met u, u bent gezegend onder alle vrouwen.”

‘Maria’: “Wie ben jij, waarom vertel je me dit?”

Engel: “Wees niet bang, Maria, want u bent de uitverkorene van de Heer, u zult een kind baren en zijn naam zal Jezus zijn.”

‘Maria’: “Wáááát?” (met achtergrond geluid alsof men een cassette terugspoelt) ‘Maria’ begint spottend te lachen, en zegt als voor de grap: “Een kind? Maar ik heb een gelofte afgelegd; ik ben nog niet met Jozef getrouwd.”

Engel: “Het kind is niet van Jozef, Maria, het zal van de Heilige Geest zijn.”

‘Maria’: “Door de Heilige Geest? Nee! Nee! Nee, mijn God, Jozef zal boos zijn!”

Engel: “Verheugt u!”

‘Maria’: “Hoe moet ik gelukkig zijn?! Ik ben te jong, ik heb de school niet afgemaakt, en ik zou graag naar de universiteit willen gaan om een master te halen, daarna twee doctoraten…”

Engel: “Maar Maria…”

‘Maria’: “En mijn vader… Nee, nee, nee, hij zal mijn mobiele telefoon minstens 6 maanden verbannen en hij zal me straffen.”

Engel: “Maria, luister!”

‘Maria’: “En wat zullen de buren zeggen? Ik ben tot nu toe zo goed geweest…”

‘Maria’ begint te zingen: “Ik ben bang, ik kan het niet ontkennen, Waarom deze missie, ik voel me niet voorbereid, ik beschouw mezelf niet als een bijzonder meisje, mijn God, geef me kracht, geef me een verklaring.”

Engel: “Vertrouw me, dit is jouw moment, luister naar de oproep.”

De Engel en ‘Maria’ beginnen te dansen met elkaar… (wellicht de Tango of zo iets)

Op de achtergrond wordt gezongen: “Maria was ook een meisje zoals jij, ze twijfelde in het begin, maar God vertrouwde haar, Maria was een normaal meisje zoals jij.”

Engel: “Ik weet dat je bang moet zijn voor de boodschap die ik je heb gebracht….”

‘Maria’: “Nee, ik ben niet bang… ik ben doodsbang!”

Engel: “Ik weet het, maar het heilige kind dat je zult ontvangen is de heilige Zoon van God en niets is onmogelijk voor God. Niets is onmogelijk voor God, je zult gelukkig zijn, het kind zal heilig zijn, God heeft een plan, je zult gezegend zijn. Aanvaard de uitdaging, dit is jouw moment!”

Dan begint er een groep ‘engelen’ rond Maria te dansen en te zingen met rockmuziek op de achtergrond.

‘Maria’ tegen de Engel Gabriël: Mag ik voordat je wegvliegt een foto van ons maken? Omdat mijn vrienden dit verhaal niet zullen kunnen geloven.”

En dan zegt een achtergrondstem: “Maria aanvaardde dat ze jong was, Jezus werd geboren en leerde ons veel dingen voor het leven om ons betere mensen te maken.”

Wat later verschijnen de ’12 apostelen’, die verkleed zijn als 12 voetballers. En wordt er nog vanalles gezongen en gezegd.

Op het einde zingt ‘Maria’: “Ik was zoals jij. Als ik kon, dan kun jij dat ook, niets is onmogelijk.”

 


Eerherstel

Vergiffenis, o goede lieve Moeder, voor al de godslasteringen, die tegen uw naam en uw voorrechten in woord of geschrift worden geuit! Vergiffenis voor al de onteringen die uw godvruchtige beeltenissen worden aangedaan! Vergiffenis voor al de beledigingen en ondankbaarheden die uw moederlijk Hart hebben gekwetst! Vergiffenis voor de onwetendheid en de onverschilligheid van zoveel christenen tegenover U! Vergiffenis voor de ongetrouwheid aan uw genade van zoveel zielen die U toegewijd zijn! Op waardige wijze willen wij al deze beledigingen herstellen, en verenigen ons daartoe met de engelenkoren, met alle heiligen en alle rechtvaardigen die U beminnen en loven in de hemel en op aarde.

Aanvaard deze uitingen van onze kinderlijke liefde. Toon dat Gij onze Moeder zijt, en maak ons waardig steeds uw kinderen genoemd te worden. Amen

Categorieën:Wereldjongerendagen

15 antwoorden »

 1. Belachelijk gewoon, Maria was niet alleen maagd, maar ze zei tegen deze belangrijke engel, mij geschiede naar uw woord , ze nam gelovig het woord van de engel in haar hart op, zeer eenvoudig en nederig, en deze mensen maken er een show van, schandalig gewoon!!!

 2. Allez, is er een campagneronde gestart om de voorbije Wereldjongerendagen tot op de grond af te breken ?? Muggenzifters !!

  • Er is geen campagneronde gestart. Er is geen twijfel dat de WYD vroeger beter waren, maar de Satan heeft ook daar zijn kop laten zien, om de boel naar de knoppen te helpen. We constateren gewoon, en we roepen op tot eerherstel en gebed! Raakt het u niet dat de “jongeren” zo de spot drijven met de H. Maagd? Komaan, respect voor de Moeder Gods mag nog wel zeker? Maar dat respect is hier ver te zoeken! Maria wordt gewoon afgedaan als en afgekraakt tot een “doorsnee pubermeisje”. Dat kan bij ons niet door de beugel. De H. Maagd was heilig vanaf haar geboorte door de Onbevlekte Ontvangenis, zij was géén gewoon meisje, zij was de Onbevlekte Maagd! En daarom zei ze in totale nederigheid, zonder tegenpruttelen: “Mij geschiedde naar Uw Woord”, en direct daarop kwam de Heer in haar schoot. Maar een toneelvoorstelling zoals het écht gebeurd is – nee, dat zou niet ‘cool’ zijn. Heden is men er snel bij om Jezus af te doen als een gewone profeet, en Maria als een gewone vrouw, niet anders dan andere vrouwen. Het was overigens Bergoglio zelf die recent nog zei dat Maria niet heilig was, maar heilig moest worden, en dat Maria en Jozef pas na een innerlijke strijd Jezus aanvaardden. Zal ons dat verbazen? Of die Portugese bisschop die zei dat Jezus ontvangen werd zoals ieder ander kind, dus ten gevolge van gemeenschap tussen Maria en Jozef – een godslastering van formaat. Het enige dat ze met zo’n uitspraken en toneelstukken doen is het Katholiek geloof kapot maken: alles trivialiseren! En dat stellen wij aan de kaak. Genoeg is genoeg!

 3. Ah ja, ter herinnering : De volgende Wereldjongerendagen vinden plaats in 2022 in het Portugese Lissabon…!!

 4. Vader vergeef het hun ze weten niet wat ze doen.
  Laat ons bidden voor hun zielen.
  Zalig zijn diegenen die mij niet gezien hebben en toch geloven, zei zullen het Hemelrijk Gods zien.
  Al diegene die willen volgen (Heer Jezus) zullen het Rijk Gods zien.
  Men kan hier woedend over zijn, maar hoe meer men bid tot de Heer hoe vredelievender word ge.
  Woede enz… komt van het beest, laten wij hen vooral zegen dat fout is en hoe het wel is zonder boosheid in liefde.
  Wij kunnen hen maar juist informeren en laten lezen, wij zijn niet verantwoordelijk voor hun daden en mogen openbaren dat ze fout zijn.

 5. Er zal een tijd komen dat de gehele, moegetergde en gekwetste MENSHEID zal hunkeren naar de ene ware, pure en authentieke Katholieke leer, om aldus in het reine te komen met haarzelf en enigste bestemming.

 6. Wat er in Panama vertoond is geweest is ronduit blasfemistisch. Dit is een grandiose en planetaire demonstratie van een vreemdsoortige religie en heeft niets, maar dan absoluut niets, te maken met de authentieke Katholieke leer en doctrine.

 7. Ik begrijp nu waarom veel ouders uit gezinnen die het universele katholieke geloof beleiden hun kinderen hebben verboden om naar de WYD in Panama te gaan. Bovenstaande heeft niets met het katholieke geloof te maken maar is puur politiek. Het zijn echte globalisten, een dictatoriale wereld staat en een dictatoriale wereldkerk kerk. Prachtig, zo lijkt het. Maar het heeft totaal niets meer met het katholieke geloof te maken, het doet mij sterk overkomen als een sekte.

 8. |
  DE zonden in het Vaticaan, reikten of stapelden zich daar reeds, tot het plafond zogezegd — doch de rede dat deze nu openlijk naar buiten komen, is dat van sommige mensen daar, hun naam is UITgeschreven UIT het Boek des Levens …!?

 9. Laat al de rotzooi van modernen en niet modernen toch zitten. Luister naar Paulus in 2 Kor 5:
  11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn.
  &
  19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

  20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

  21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

 10. Hoeveel jongeren waren er eigenlijk? Het valt me op dat er niet bijster veel voor het podium staan of vergis ik mij en zaten de tribunes van het stadion aan de overkant van het podium vol?

  (Ook) ik aarzel of ik mijn kinderen, die daar nochtans bijna de leeftijd voor hebben, wel naar deze bijeenkomsten sturen zou. Wat is de meerwaarde? It’s one more Dancing-With-The-Stars level performance of the “pasodoble bergogliano”, zoals iemand het op een ander forum uitdrukt.

  Ik denk aan Czestochowa, waar er vanwege de drukte bijna geen doorkomen aan was. Ik zie nog hoe temidden van het tjokvolle plein, waar het merendeel nog lag te slapen, naast mij een Poolse jongen op z’n knieën stil de rozenkrans aan het bidden is, uren voordat de paus arriveren zou. Dat beeld staat me nog altijd bij.
  Terwijl toen werd gevierd dat het ijzeren gordijn net aan flarden was gescheurd, bekleedt Fransiscus en zijn entourage zich steeds opzichtiger met de Marxistisch geïnspireerde bevrijdingstheologie. Venezuela huilt en de praatgrage Franciscus zwijgt, om over de Chinese ondergrondse martelaren nog maar te zwijgen.

  Nee, het gaat om veel meer dan een misschien ietwat ongelukkige voorstelling op het podium in Panama. Dat is voor mij niet het probleem. Mijn aarzeling is veel eerder gelegen in de vraag of het eigenlijk nog wel om Jezus gaat. Le futur nous le dira..

 11. OMG. RED DE WERELD EN DE ZIELEN, BID DAGELIJKS DE MACHTIGE HEILIGE ROZENKRANS EN DRAAG HET BRUIN SCAPULIER VAN ONZE LIEVE MOEDER!!!

 12. OLM VRAAGT OM DAGELIJKS DE MACHTIGE HEILIGE ROZENKRANS TE BIDDEN HAAR BRUIN SCAPULIER TE DRAGEN! MAAR ‘NATUURLIJK’ DOET VRIJWEL NIEMAND IN DE KERK DAT.

  God ‘bedelt’ ahw via OLM om onze hulp, maar we doen vrijwel niets. Wij zijn people pleasers geworden, Daarom zullen de moslims en hindoes e.d., omdat ze niet beter weten, eerder binnengaan in de Hemel dan de lauwe fossiele onbewegelijke ‘katholieken’! Nalaten het goede te doen is ook een zonde. Als de katholieken al binnengaan in de Hemel zal dat voor de meesten zijn na een extreem lang vagevuur. Gene zijde heeft al gezegd dat 30-40 jaar vagevuur geen uitzondering is! Brrrrrr.)