Toneelvoorstelling tijdens WYD Panama: men spotte met de H. Maagd

Op de laatste dag, tijdens de ontmoeting van vrijwilligers van de WYD Panama met Bergoglio, werd een toneelvoorstelling opgevoerd over de Menswording van Christus. Hieronder volgt de transcriptie. Wat u zult lezen, zal u schokken.

De modern geklede vrouw moet de H. Maagd Maria voorstellen, de man met de hoed en de vleugeltjes, de H. Aartsengel Gabriël.

De Engel begint: “Maria, de Heer is met u, u bent gezegend onder alle vrouwen.”

‘Maria’: “Wie ben jij, waarom vertel je me dit?”

Engel: “Wees niet bang, Maria, want u bent de uitverkorene van de Heer, u zult een kind baren en zijn naam zal Jezus zijn.”

‘Maria’: “Wáááát?” (met achtergrond geluid alsof men een cassette terugspoelt) ‘Maria’ begint spottend te lachen, en zegt als voor de grap: “Een kind? Maar ik heb een gelofte afgelegd; ik ben nog niet met Jozef getrouwd.”

Engel: “Het kind is niet van Jozef, Maria, het zal van de Heilige Geest zijn.”

‘Maria’: “Door de Heilige Geest? Nee! Nee! Nee, mijn God, Jozef zal boos zijn!”

Engel: “Verheugt u!”

‘Maria’: “Hoe moet ik gelukkig zijn?! Ik ben te jong, ik heb de school niet afgemaakt, en ik zou graag naar de universiteit willen gaan om een master te halen, daarna twee doctoraten…”

Engel: “Maar Maria…”

‘Maria’: “En mijn vader… Nee, nee, nee, hij zal mijn mobiele telefoon minstens 6 maanden verbannen en hij zal me straffen.”

Engel: “Maria, luister!”

‘Maria’: “En wat zullen de buren zeggen? Ik ben tot nu toe zo goed geweest…”

‘Maria’ begint te zingen: “Ik ben bang, ik kan het niet ontkennen, Waarom deze missie, ik voel me niet voorbereid, ik beschouw mezelf niet als een bijzonder meisje, mijn God, geef me kracht, geef me een verklaring.”

Engel: “Vertrouw me, dit is jouw moment, luister naar de oproep.”

De Engel en ‘Maria’ beginnen te dansen met elkaar… (wellicht de Tango of zo iets)

Op de achtergrond wordt gezongen: “Maria was ook een meisje zoals jij, ze twijfelde in het begin, maar God vertrouwde haar, Maria was een normaal meisje zoals jij.”

Engel: “Ik weet dat je bang moet zijn voor de boodschap die ik je heb gebracht….”

‘Maria’: “Nee, ik ben niet bang… ik ben doodsbang!”

Engel: “Ik weet het, maar het heilige kind dat je zult ontvangen is de heilige Zoon van God en niets is onmogelijk voor God. Niets is onmogelijk voor God, je zult gelukkig zijn, het kind zal heilig zijn, God heeft een plan, je zult gezegend zijn. Aanvaard de uitdaging, dit is jouw moment!”

Dan begint er een groep ‘engelen’ rond Maria te dansen en te zingen met rockmuziek op de achtergrond.

‘Maria’ tegen de Engel Gabriël: Mag ik voordat je wegvliegt een foto van ons maken? Omdat mijn vrienden dit verhaal niet zullen kunnen geloven.”

En dan zegt een achtergrondstem: “Maria aanvaardde dat ze jong was, Jezus werd geboren en leerde ons veel dingen voor het leven om ons betere mensen te maken.”

Wat later verschijnen de ’12 apostelen’, die verkleed zijn als 12 voetballers. En wordt er nog vanalles gezongen en gezegd.

Op het einde zingt ‘Maria’: “Ik was zoals jij. Als ik kon, dan kun jij dat ook, niets is onmogelijk.”

 


Eerherstel

Vergiffenis, o goede lieve Moeder, voor al de godslasteringen, die tegen uw naam en uw voorrechten in woord of geschrift worden geuit! Vergiffenis voor al de onteringen die uw godvruchtige beeltenissen worden aangedaan! Vergiffenis voor al de beledigingen en ondankbaarheden die uw moederlijk Hart hebben gekwetst! Vergiffenis voor de onwetendheid en de onverschilligheid van zoveel christenen tegenover U! Vergiffenis voor de ongetrouwheid aan uw genade van zoveel zielen die U toegewijd zijn! Op waardige wijze willen wij al deze beledigingen herstellen, en verenigen ons daartoe met de engelenkoren, met alle heiligen en alle rechtvaardigen die U beminnen en loven in de hemel en op aarde.

Aanvaard deze uitingen van onze kinderlijke liefde. Toon dat Gij onze Moeder zijt, en maak ons waardig steeds uw kinderen genoemd te worden. Amen