Wereldjongerendagen

WYD Panama in beeld

De Wereldjongerendagen in Panama zijn voorbij. Hieronder enkele indrukken.

Ontvangst met de mascotte:

De Kruisweg:

 

Bergoglio houdt toespraak:

Begin van gebedswake met eerst dans en dan aanbidding:

De monstrans (zogezegd een beeld van Maria, met een gat in het midden), een bizar beeld als je het ons vraagt:

Bergoglio knielde niet voor het H. Sacrament:

De relieken van Oscar Romero:

De WYD Mis:

Consecratie: Priesters stonden recht, op de trappen vóór het altaar, met beide gedaanten in hun handen (normaal moeten de te consacreren gedaanten OP het altaar staan):

Naderhand: Communie onder twee gedaanten (Hostie werd in de kelk gedoopt), leken kregen doorgaans een ingedoopte Hostie op de tong gelegd:

 

Categorieën:Wereldjongerendagen

16 antwoorden »

 1. Heer Jezus, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!
  Echter, zie ik wel degelijk dat de illuminatie en de nieuwe wereldorde aanwezig is! In het podium is zogenaamd de vis weergegeven, maar de staart is niet geheel zichtbaar, waardoor het alziende oog ontstaat. Vervolgens hebben zij( pastors) kleden aan met rondom hun schouder driehoekjes, wat duidt op de driehoek van de illuminatie. Ook de duivelskop vermomd met de drie zessen is herkenbaar in het kleed. Denken ze nou werkelijk dat ze boven God staan? Het monstrans, wie het zo wilt noemen is werkelijk een belediging naar onze Heer Jezus en Moeder Gods. God is duidelijk niet aanwezig in deze Eucharistie, daar te meer niet alle bekers, kelken en Hosties aanwezig waren op het altaar! Het wordt met de dag erger, arme zielen, die hier aan mee doen uit goed besef, maar juist zonder het besef, dat ze Jezus juist meer doornen en geselslagen geven, Amen.

 2. 960 – De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren
  Zaterdag 2 november 2013, 20:30 u.

  Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen dringend oproepen om zich in eenheid te verenigen en te bidden voor Mijn Kerk op Aarde.

  Mijn Hart zwoegt in deze tijd, want er wordt grote haat getoond tegenover praktiserende christenen. De vervolging van Christenen zal blijven voortduren in alle landen en dat omvat al diegenen die in deze tijd de vrijheid genieten om hun eerbetoon tegenover Mij uit te oefenen. De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren. De ergste geseling van Mijn Lichaam op Aarde zal van binnen de kerk komen, wanneer broeder zich tegen broeder en zuster zich tegen zuster zal keren. Jullie zullen weldra zien dat er nieuwe gebeden worden afgekondigd, die door de nieuwe liturgie zullen ingevoerd worden.

  De voornaamste veranderingen zullen naar de Heilige Communie verwijzen, waar zij zal aangeboden worden als iets dat maar weinig gelijkenis vertoond met Mijn dood op het Kruis, toen Ik Mijn Lichaam prijsgaf voor alle zondaars. Door te verklaren dat de Heilige Communie betekent dat heel de mensheid als één man voor God wordt bijeengebracht, zullen jullie Mij beledigen, want dat zou tegengesteld zijn aan de Waarheid. De waarheid is niet langer de Waarheid, omdat zo velen leugens verspreiden, overdrijven en niet begrijpen hoe gemakkelijk er met de Waarheid kan geknoeid worden. Indien ze op een subtiele wijze verdraaid wordt, zullen velen de veranderingen niet opmerken, wanneer er niet aan de Waarheid wordt vastgehouden. Leugens zullen de plaats innemen van de Waarheid, het menselijk ras verdelen en de scheiding met God meebrengen, wat zal leiden tot vernietiging.

  Koester de Waarheid altijd, want zonder haar zal de zon verduisteren, de maan zal geen licht meer geven wanneer de nacht valt en de sterren zullen niet langer schijnen in die dagen die het signaal zullen geven van de laatste duisternis, alvorens Ik kom om Mijn Koninkrijk op te eisen.

  Tegen dan zal enkel de Waarheid jullie redden.

  Jullie Jezus

  Het zal mij niks verbazen, dat de zogenaamde Jezus afbeelding, de antichrist is, die in de boodschappen van het boek der waarheid wordt verkondigd!

  • |
   @vrede,
   inderdaad — de combinatie van achtergrond`poster (?christus?), met op de voorgrond dat pseudo maria`beeld (?monstrans?), geeft ons een vreemde boodschap -//- immers, terwijl Paulus ons leert, dat : in_Christus, noch man noch vrouw is, zullen wij dan straks met een alternatiefe “christus” geconfronteerd worden, die zowel man als vrouw is -( vandaar dat men via het *genderisme*, ons alvast probeert te laten wennen hier`aan …!?

 3. Ja maar, overdrijven jullie nu niet een beetje ? Je kunt overal kwaad in zien. Ooit heb ik 3 x de Wereldjongerendagen meegemaakt & ik kan jullie verzekeren dat je dit de rest van je leven meedraagt… Er loopt veel mank in de Kerk, maar je moet nu ook geen spoken zien hé…

  • Dat kan ik niet zomaar in enkele woorden zeggen ! De sfeer, de verbondenheid van al die gelovige jongeren vooral…. Je moet erbij geweest zijn gewoon…!

 4. Johan, de Consecratie is een ieder geval zo niet geldig. Het behoort op het altaar te staan. Het is nu gewoon een broodje met wijn.
  Als men het Lichaam van Christus doop in het Bloed van Christus (mag alleen een priester doen), dan behoord men deze in de mond te nemen.
  En het beeld betreft, wat Maria voorstel, leid toch gewoon af van het Allerheiligste die Christus zelf is en daar gaat het om, denk ik zo.
  Of denk u er anders over?

  • Dat zijn hier allemaal details om de aandacht af te leiden van de essentie. Ik ga mij hier niet mee bezighouden. Als jullie willen reclameren, doe het dan bij de organisatoren !

 5. wat een drukte om niets!
  wie de geschriften van Maria valtorta heeft gelezen weet dat het plaatsen van het Heilig Sacrament in de schoot van Maria een roep is om te verduidelijken dat Maria de moeder van God is, dat zij hem heeft gebaard.
  Bij de franciscanen is het altijd al gebruikelijk geweest om de Hostie in de wijn te dopen voor het ontvangen, het was zelfs zo dat tot de middeleeuwen, de gelovigen van de wijn dronken, dit is echter geschrapt omdat het toch al in het brood verenigd is, er weleens gemorst werd en het alleen rommeliger werd met het rijker wordende liturgie.
  Gaat de kracht van de Heilige geest en van de Zoon niet verder dan het altaar, tijdens de consecratie, bij de instelling?
  De vergelijking met de jaarlijkse Parijs-Chartres bedevaart is irrelevant, een grotere groep, een ander klimaat (de kazuifels werden vroeger ook zeker aangepast aan de warmte daar), meer jongeren, en boven Al! een zulk grote vreugde een eenheid in Jezus dat dit het minste is wat ze kunnen doen (David danste ook voor de ark uit, werd berispt door een verwant, hoe reageerde hij?

  Oftewel onnodig verdeeldheid, angst en haat zaaien tot winsten des duivels.

  • Gaat de kracht van de Heilige geest en van de Zoon niet verder dan het altaar, tijdens de consecratie, bij de instelling? Nee, niet tijdens de consecratie.
   Ik zeg niet dat geloven zowelhet Lichaam en Bloed mag nuttigen. Allen dat de priester deze op de tong behoord te leggen, juist om problemen te verkomen
   Ja, maar Maria heeft de God gebaard, maar ze is niet de belangrijkste persoon dat is Christus. En hier een voorbeeld dat ik wel mooi vindt. https://www.youtube.com/watch?v=FUdVh5Y3ykk&t=18s

   • Zeker waar ! Al die zagen hier zeg. Get alive ! Je kunt over alles zitten zeuren. Diegenen die hier kritiek zitten te spuien hebben nog nooit de Wereldjongerendagen meegemaakt ! Ze zouden beter een beetje van die geloofsvreugde & blijheid overnemen die de meeste deelnemers uitstralen…

  • Zeker weten ! Precies Schriftgeleerden hier ! Laat ons nu eindelijk eens stoppen met ons de gedragen als een Joodse sekte ! Ik heb het al verschillende keren gezegd !

 6. |
  NB > laten wij toch niet vergeten, dat de LEER der Jezuieten orde (A) : afwijkt van de normale RK LEER, (B) : al deels geheim was, plus (C) : aan verandering onderhevig -(( en Bergoglio, is Jezuiet …
  |
  BVB > een Jezuiet sprak op de radio, dat : het geloof in de Wederkomst van Christus, alsook het geloof in een duizend`jarig Vrede`rijk, een DWALING zou wezen !?

 7. Duidelijk te zien dat dit een moderne versie is van wat kerk zou moeten zijn.

 8. Is het mogelijk dat iemand eer mee kan helpen? De Paus had erover dat jongeren voor de kerk als dood zijn, niet meer in tel zijn. Waar kan ik de “overweging” vinden? Het leek voor mij of dat hij zei, dat men aan de jongeren niet moet zeggen dat het in de bijbel staat, dit is de Kerkelijke Leer e.d. Waar kan ik deze “verkondiging” vinden?