WYD Panama in beeld

De Wereldjongerendagen in Panama zijn voorbij. Hieronder enkele indrukken.

Ontvangst met de mascotte:

De Kruisweg:

 

Bergoglio houdt toespraak:

Begin van gebedswake met eerst dans en dan aanbidding:

De monstrans (zogezegd een beeld van Maria, met een gat in het midden), een bizar beeld als je het ons vraagt:

Bergoglio knielde niet voor het H. Sacrament:

De relieken van Oscar Romero:

De WYD Mis:

Consecratie: Priesters stonden recht, op de trappen vóór het altaar, met beide gedaanten in hun handen (normaal moeten de te consacreren gedaanten OP het altaar staan):

Naderhand: Communie onder twee gedaanten (Hostie werd in de kelk gedoopt), leken kregen doorgaans een ingedoopte Hostie op de tong gelegd: