Als Benedictus tot op heden nog steeds de Heilige Vader is, wat wil dat dan zeggen?

Bergoglio is inderdaad wat u hier ziet: hij is niet echt.

Uiteraard weten wij op Restkerk al sinds dag één dat Bergoglio nooit de geldige paus geweest is, omdat Benedictus’ aftreden niet geldig was én de verkiezing van Bergoglio, dat gebeurde middels een samenzwering dat gestraft wordt door automatische excommunicatie, ook niet geldig was. Maar, tot op heden zijn het enkel leken en een handvol priesters en een gepensioneerde bisschop (Mgr. René Gracida) die beseffen en verkondigen dat Bergoglio de paus niet is. Gisteren brachten we een uitvoerige en heldere analyse door Br. Alexys van het blog “From Rome”, waarin nog eens duidelijk werd weergegeven waarom het aftreden van Benedictus effectief ongeldig was. Laten we nu nog eens op een rijtje zetten wat de gevolgen zijn van 6 jaar anti-pausschap van Bergoglio. 

Uit het feit dat Benedictus nog steeds dé Heilige Vader is, volgt dat Bergoglio géén paus is en dus geen enkele bevoegdheid heeft. Dat wil zeggen dat al zijn besluiten, benoemingen en noem maar op, nietig en ongeldig zijn. Omdat hij reeds 6 jaar ongestoord heeft kunnen “regeren”, heeft hij reeds een soort eigen “anti-kerk” gecreëerd, met eigen kardinalen, documenten enz…

Wat wil dat nu concreet zeggen?

1. Al de kardinalen die hij sinds maart 2013 heeft benoemd, en dat zijn er ondertussen al 75, zijn géén kardinaal. Onder hen zijn o.a. De Kesel, Baldisseri, Tagle…

2. Alle bisschoppen die hij heeft aangeduid, werden bisschop gewijd door een andere bisschop, dus is hun wijding wellicht wel geldig (maar onwettig), maar hun benoeming (tot een bisdom) is nietig en ongeldig. Lode Aerts is dus geen bisschop van Brugge, want hij werd door Bergoglio aangeduid. Bisschoppen moeten door de Heilige Vader worden aangeduid. Bovendien zijn de meeste van de door Bergoglio aangeduide bisschoppen modernist (en dus pro-Bergoglio).

3. Alle benoemingen in het Vaticaan en daarbuiten: nietig.

4. Alle encyclieken (Laudato Si, Evangelium Gaudium) zijn evenveel waard als een doorsnee roman.

5. Alle exhortaties (Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate) zijn evenveel waard als uw parochieblad.

6. Al zijn beslissingen met betrekking tot zijn publicaties zoals Amoris Laetitia… zijn van generlei betekenis.

7. Al zijn gedwongen ontslagen van goede bisschoppen, zijn ongeldig. Die geestelijken zijn nog steeds bisschop van hun bisdom, maar leven nu in ballingschap.

8. Al zijn uitspraken, interviews, homilieën, zijn beloftes enz… zijn holle woorden die verwaaien met de wind: zonder enige waarde. Niet meer waard dan de uitspraken van uw buurman.

9. Al zijn publieke daden (voetwassing van moslims,…) zijn niet meer waard dan de daden van uw buurman.

Maar ondanks het feit dat heel zijn handel en wandel van generlei waarde is, is ze wel van zekere betekenis omdat ca 97% van de katholieken gelooft dat hij de paus is, en pakweg 80% prijst hem de hemel in. Bergoglio is in de 6 jaar tijd dat hij in het Vaticaan zit erin geslaagd een schijnkerk op te richten: de kerk van schijnpaus Bergoglio. Deze kerk zit helaas verstrengeld en verweven met de ware kerk, tot in de parochie: mensen die pro-‘Paus Franciscus’ zijn en mensen die geloven dat hij een anti-paus is. Een schisma, het afscheiden van de schapen van de bokken, is noodzakelijk. Maar uiteindelijk is het de Heer zelf die de zuivering zal bewerkstelligen, want de toestand is menselijkerwijze gezien bijna niet meer te herstellen.

 

Lees meer op de site “Paus Franciscus”

 

Een beetje papier, evenveel waard als uw wekelijks tijdschrift. Foto: getty images

 

De valse (ongeldig benoemde) kardinaal Baldisseri en Kardinaal Schönborn met een betekenisloze publicatie.