Leegloop van kerken in Nederland: Kardinaal Eijk moet verhuizen want zijn kathedraal gaat dicht

De Sint-Catharinakathedraal van Utrecht, de kathedraal van Kardinaal Eijk, gaat dicht.

Het is iets dat niet alle dagen gebeurt: een aartsbisschop die moet verhuizen omdat diens kerk de deuren sluit. In Nederland zal het wellicht binnenkort gebeuren, daar de Sint-Catharinakathedraal van Utrecht zal worden gesloten en verkocht aan het Museum Catharijneconvent, die de extra ruimte zal benutten voor het uitbreiden van het museum.

Er zijn drie parochies in Utrecht, die omwille van financiële tekortkomingen en afnemend kerkbezoek, moeten fuseren. Daarbij gaan enkele kerken de deuren sluiten, waaronder de Sint-Catharinakathedraal. Een werkgroep presenteerde de plannen in een werkdocument ‘Visie op fusie’.

Voor Kardinaal Eijk opteert men om de Sint-Augustinuskerk in Utrecht aan hem toe te kennen als diens nieuwe kathedraal. Voor velen is de sluiting van de kathedraal een pijnlijke situatie, mede door de vele herinneringen (huwelijken, doopsels, begrafenissen enz… ).

Het museum Catharijneconvent is alvast in z’n nopjes met de mogelijke uitbreiding van hun tentoonstellingsruimte. Het museum “groeit en bloeit” en “uitbreidingsmogelijkheden zijn aantrekkelijk”, aldus de directeur.

Bron: ND en NOS.