Kerk in Nederland

Leegloop van kerken in Nederland: Kardinaal Eijk moet verhuizen want zijn kathedraal gaat dicht

De Sint-Catharinakathedraal van Utrecht, de kathedraal van Kardinaal Eijk, gaat dicht.

Het is iets dat niet alle dagen gebeurt: een aartsbisschop die moet verhuizen omdat diens kerk de deuren sluit. In Nederland zal het wellicht binnenkort gebeuren, daar de Sint-Catharinakathedraal van Utrecht zal worden gesloten en verkocht aan het Museum Catharijneconvent, die de extra ruimte zal benutten voor het uitbreiden van het museum.

Er zijn drie parochies in Utrecht, die omwille van financiële tekortkomingen en afnemend kerkbezoek, moeten fuseren. Daarbij gaan enkele kerken de deuren sluiten, waaronder de Sint-Catharinakathedraal. Een werkgroep presenteerde de plannen in een werkdocument ‘Visie op fusie’.

Voor Kardinaal Eijk opteert men om de Sint-Augustinuskerk in Utrecht aan hem toe te kennen als diens nieuwe kathedraal. Voor velen is de sluiting van de kathedraal een pijnlijke situatie, mede door de vele herinneringen (huwelijken, doopsels, begrafenissen enz… ).

Het museum Catharijneconvent is alvast in z’n nopjes met de mogelijke uitbreiding van hun tentoonstellingsruimte. Het museum “groeit en bloeit” en “uitbreidingsmogelijkheden zijn aantrekkelijk”, aldus de directeur.

Bron: ND en NOS.

Categorieën:Kerk in Nederland

6 antwoorden »

 1. Zeer triest. Waarom een Kathedraal verkopen die ook nog de bisschop zetel is. Mgr. Eijk is zo verkeerd bezig. Een Kathedraal behoort men te behouden, kan deze niet op een momentenlijst terecht komen.
  Een museum schandalig.
  Er gaan ook geruchten dat ze naar Amersfoort verhuizen.

 2. Wat niet publiek wordt gemaakt, maar dat laat zich raden, dat de collectes en de legaten (vroeger een heel belangrijke bron van inkomsten) ook enorm geslonken zijn. In ondernemingstermen is Kardinaal van Eijk bezig met een sterfhuisconstructie.

 3. Ach, katholieken hebben liever dat de Kerk en de wereld instort, dan dat ze dagelijks de heilige Rozenkrans te bidden, het machtige wapen, tegen het kwaad in en het verval van Kerk en wereld en vooral tegen het verlies van talloze en talloze zielen aan Satan. Stilletjes is het ‘Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ vervangen door ‘Als je elkaar maar liefhebt’. Geen wonder dat de Kerk instort.

  Wat zal OLH ons katholieken straffen voor onze grove, grove gemakzucht, nalatigheid en bunker mentaliteit. Vergeet niet, vele katholieken hebben 40 jaar vagevuur aan hun broek. Brrrrr.
  Als ze al binnengaan.
  Brrrrrrrr.

 4. Vele kerken gaan dicht en worden museums,pretparken, en plaatsen voor jonge skaters , deels ook dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, wat dan weer door de kerk wordt tegengesproken.

 5. hmmm ?… DE KERK als MUSEUM ? -( misschien nog niet de aller^ slechtste optie )- maar zodra mgr Eijk, in de st-Augustinuskerk, de scepter gaat zwaaien, dan denk ik, dat hij ook daar, de kerkgangers zal verjagen !! — immers, herders zonder hart, vergeten hun schapen …

 6. Het huidig kerkbestuur en deze kardinaal zijn gewoon cultuurbarbaren die bovendien denken dat ze alle R.K.- gelovigen in de stad Utrecht kunnen overrompelen met doemdenkscenario’s.
  De parochianen van de Salvatorparochie (lees binnenstadparochie) hebben zogenaamd inspraak, maar het besluit is al lang genomen. Het christelijk gedrag is hier ver te zoeken.