Bergoglio werd in september vorig jaar tijdens het G20 Interfaith Forum naar voor geschoven als meest geschikte leider van de op handen zijnde ‘Ene-Wereldreligie’

“Ik geloof in God, maar niet in een katholieke God.”

Jorge Bergoglio – 6 oktober 2013

Tijdens een interreligieus geloofsforum, met name het G20 Interfaith Forum, in Argentinië afgelopen september, werd Bergoglio naar voor geschoven als zijnde de meest geschikte persoon om de leider te worden van een een Ene Wereldreligie, die alle religies verenigt omwille van de ‘vrede en de veiligheid’.

Bergoglio was zelf niet aanwezig op het forum, maar stuurde een boodschap waarin hij zei dat deze “intergeloofsconferenties, binnen het raamwerk van de G20 bijeenkomsten, ernaar streven om de internationale gemeenschap de bijdrage van hun verschillende religieuze en filosofische tradities en ervaringen te bieden, om de sociale problemen te markeren die ons vandaag bezighouden…” Hij onderstreepte het belang van constructieve dialoog, maar zei er meteen bij dat dit niet hoeft te betekenen dat men z’n identiteit afzweert, maar men moet bereid zijn “om naar buiten te gaan om de ander te ontmoeten, om hun redenen te begrijpen,… en het is bovenal een gelegenheid voor wederzijdse verrijking en broederlijke groei, want,” zo zei Bergoglio, “het is niet mogelijk om een gezamenlijk huis (een ene-wereldkerk?) te creëren, terwijl men mensen aan de kant laat staan die anders denken.”

Bergoglio benadrukte ook de rol van religieuzen van alle godsdiensten en eindigde zijn boodschap met een dringende uitnodiging “tot een nieuwe dialoog over hoe we onze samenleving aan het opbouwen zijn”, en hij riep ieder op om de planeet te beschermen en te zorgen voor de “hele menselijke familie.”

Op dat forum was het de Argentijnse Joodse rabbi Sergio Bergman die Bergoglio naar voor schoof als de meest geschikte figuur om een Ene Wereldreligie te leiden. Bergoglio zou de “wereldleider” van de “Ene-Wereldreligie” moeten worden, om alle religies te verenigen voor de “vrede en de veiligheid.” De 7th Day Adventist predikant Roberto Profeta maakte dit tijdens een lezing bekend. Bergman is sinds jaar en dag goed bevriend met Bergoglio, en tijdens zijn jaren in Buenos Aires vierden ze regelmatig samen interreligieuze gebedsdiensten, o.a. samen met de Joodse vrijmetselaarsloge van de B’nai B’rith.

Opvallend is dat dit G20 Intergeloofsforum nog maar 5 jaar bestaat, sinds Bergoglio de macht heeft gegrepen in het Vaticaan. Toeval?

Bergman ziet u uiterst links.

Hier ziet u Sergio Bergman, samen Bergoglio en nog een andere Jood tijdens een interreligieuze gebedsdienst in Buenos Aires in 2012. Merk op dat Bergoglio een keppeltje droeg:

Hier ziet u Bergman in een screenshot van een youtubevideo, met op de achtergrond een foto van Bergoglio met daarboven het vrijmetselaarssymbool:

Herinner u ook de gebedsvideo van Bergoglio in 2016:

Bergoglio bezocht in november 2017 een boeddhistische tempel in Myanmar:

Interreligieuze meeting in Sri Lanka in 2015:

Hier ziet u de vele keren waar Bergoglio vertegenwoordigers van andere religies hartelijk ontvangt, hen de voeten kust of samen met hen meebidt in hun tempel:

Deze slideshow vereist JavaScript.

Het G20 Intergeloofsforum kreeg eind september een prijs van United Religions Intiative, vanwege hun inspanningen voor interreligie, menselijkheid en vrede.

 

Bron