Bedrijven laten steeds meer een chip implanteren bij hun personeel

Een zorgwekkende trend: steeds meer bedrijven wereldwijd, en dan met name in Europa, voorzien hun personeel van een chip in de hand. Brittannië’s grootste bedienden- en handelsorganisatie heeft de alarmbel geluid.

De Britse firma BioTeq, die implantaten aanbiedt aan bedrijven en individuen, heeft reeds 150 implantaten verzorgd in het VK. De kleine chips, die tussen de duim en de wijsvinger worden ingeplant, zijn gelijkaardig aan die van huisdieren. Ze stellen personen in staat om deuren te openen, hun kantoor binnen te gaan of hun auto te starten met een zwaai van de hand. En de chip kan ook medische data opslaan.

Een ander bedrijf, Biohax in Zweden, voorziet ook menselijke chipimplantaten. Ze vertelden aan de Sunday  Telegraph dat het in gesprek is met verschillende Britse legale en financiële firma’s over het voorzien van hun personeel van een microchip, inclusief een groot bedrijf met honderdduizenden bedienden. De CBI (een handelsorganisatie), die 190.000 Britse bedrijven vertegenwoordigt, uitte z’n bezorgdheden over dit vooruitzicht. En de TUC, een een andere organisatie, is bezorgd dat het personeel zou kunnen gedwongen worden om de chip te nemen.

“Het microchippen zou bazen meer macht en controle geven over hun werknemers. Er zijn duidelijke risico’s en werkgevers zouden ze niet opzij moeten schuiven, of personeel dwingen om gechipt te worden.”

Steven Northam, de stichter en eigenaar van BioTeq, zei aan de Guardian dat de meeste van hun implantaten voor individuele personen was, maar sommige financiële en ingenieursbedrijven hebben de chips reeds geïmplanteerd bij hun personeel.

Deze zorgwekkende trend is een experiment, een poging om het implanteren van chips te normaliseren, zodat wanneer de Antichrist ermee op de proppen komt voor zijn ene-wereldsysteem, hij weinig weerstand zal ondervinden.

Bron: Technocracy news

En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. (Apoc. 13,16-17)

De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken. Diegenen die van het imperium van de Antichrist deel willen uitmaken, zullen grote rijkdom scheppen. Ieder die hem trouw zweert, hetzij door religieuze ceremonieën, bedrijfsovereenkomsten of handelsverdragen, zullen een merkteken moeten aannemen. Diegenen die het merkteken aannemen, wat zal gebeuren in de vorm van een bankkaart en een speciale chip die in hun hand geïmplanteerd zal worden, zullen hun ziel aan hem verliezen. Al diegenen die het Zegel van de Levende God dragen, zullen ontsnappen aan de klauwen van de Antichrist en immuun worden voor deze verschrikking. (Boek der Waarheid – 19 oktober 2013)