Nieuwe Wereldorde

Bedrijven laten steeds meer een chip implanteren bij hun personeel

Een zorgwekkende trend: steeds meer bedrijven wereldwijd, en dan met name in Europa, voorzien hun personeel van een chip in de hand. Brittannië’s grootste bedienden- en handelsorganisatie heeft de alarmbel geluid.

De Britse firma BioTeq, die implantaten aanbiedt aan bedrijven en individuen, heeft reeds 150 implantaten verzorgd in het VK. De kleine chips, die tussen de duim en de wijsvinger worden ingeplant, zijn gelijkaardig aan die van huisdieren. Ze stellen personen in staat om deuren te openen, hun kantoor binnen te gaan of hun auto te starten met een zwaai van de hand. En de chip kan ook medische data opslaan.

Een ander bedrijf, Biohax in Zweden, voorziet ook menselijke chipimplantaten. Ze vertelden aan de Sunday  Telegraph dat het in gesprek is met verschillende Britse legale en financiële firma’s over het voorzien van hun personeel van een microchip, inclusief een groot bedrijf met honderdduizenden bedienden. De CBI (een handelsorganisatie), die 190.000 Britse bedrijven vertegenwoordigt, uitte z’n bezorgdheden over dit vooruitzicht. En de TUC, een een andere organisatie, is bezorgd dat het personeel zou kunnen gedwongen worden om de chip te nemen.

“Het microchippen zou bazen meer macht en controle geven over hun werknemers. Er zijn duidelijke risico’s en werkgevers zouden ze niet opzij moeten schuiven, of personeel dwingen om gechipt te worden.”

Steven Northam, de stichter en eigenaar van BioTeq, zei aan de Guardian dat de meeste van hun implantaten voor individuele personen was, maar sommige financiële en ingenieursbedrijven hebben de chips reeds geïmplanteerd bij hun personeel.

Deze zorgwekkende trend is een experiment, een poging om het implanteren van chips te normaliseren, zodat wanneer de Antichrist ermee op de proppen komt voor zijn ene-wereldsysteem, hij weinig weerstand zal ondervinden.

Bron: Technocracy news

En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. (Apoc. 13,16-17)

De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken. Diegenen die van het imperium van de Antichrist deel willen uitmaken, zullen grote rijkdom scheppen. Ieder die hem trouw zweert, hetzij door religieuze ceremonieën, bedrijfsovereenkomsten of handelsverdragen, zullen een merkteken moeten aannemen. Diegenen die het merkteken aannemen, wat zal gebeuren in de vorm van een bankkaart en een speciale chip die in hun hand geïmplanteerd zal worden, zullen hun ziel aan hem verliezen. Al diegenen die het Zegel van de Levende God dragen, zullen ontsnappen aan de klauwen van de Antichrist en immuun worden voor deze verschrikking. (Boek der Waarheid – 19 oktober 2013)

Categorieën:Nieuwe Wereldorde

8 antwoorden »

  1. Volgens RFID-chip-ontwikkelaars zal de mens binnenkort zijn identificatiekaart niet meer op zak hebben, maar onder de huid. Wat voor velen een sombere controle-utopie lijkt, is allang begonnen: wereldwijd lieten vele duizenden zich al RFID-chipimplantaten inplanten. Al in 2004 werd een GPS-chip ingeplant onder de huid van 168 medewerkers in het Nationale Informatiecentrum in Mexico met een chip die niet verwijderbaar (!) zou zijn. Aan de ene kant krijgt de medewerker met de RFID-chip toegang tot allemaal mooie dingen, maar anderzijds wordt hij ook gecontroleerd en dat niet alleen op de werkplaats. Het RFID-implantaat maakt het mogelijk de plaats van de medewerker altijd en overal per satelliet te bepalen. Uit angst voor ontvoeringen lieten welgestelde ouders uit Zuid-Amerika ook hun kinderen voorzien van een RFID-chip. Bij delinquenten worden de implantaten gebruikt als vervanging van elektronische enkelbanden om hun verblijfplaats te controleren. In het medische bereik gebruikt men ook RFID-chip-implantaten reeds bij demente mensen. Ook voor de jeugd wordt de chip aantrekkelijk gemaakt: zo krijgen gasten in de Baja Beach Club in Barcelona en in bar Soba in Glasgow VIP – toegang als zij zich laten chippen door de disco-arts. Kristie Ball, sociologe aan de Open University Business School in Milton Keynes (Engeland) zei daarover: “De kiem voor de technologie is gelegd. Zij zal zich de eerstvolgende tijd blijven uitbreiden […]” – zeker als wij ons als volk niet verenigen, de gevaren aantonen en een duidelijk NEEN laten horen. (bron: Stem en Tegenstem)

  2. Het systeem van persoonsbewijzen met een persoonsnummer gekoppeld aan alle andere overheidsdatabases is niet nieuw. Het nazi-ID systeem bestond eveneens uit een persoonsbewijs met persoonsnummer (Reichs-Personalnummer) waarmee alle gegevens werden gekoppeld. Sinds 1942 was IBM vanuit haar Europese basis te Amsterdam bezig met de ontwikkeling van het nazisysteem voor opslag en management van persoonsgegevens. Aangezien Nederland vanaf 1941 dankzij Jacob Lentz over het meest perfectioneerde ‘ID-management’ systeem ter wereld beschikte, kon hier verhoudingsgewijs met de rest van Europa, het grootste aantal Joden worden afgevoerd (73% = 102 duizend van de 140 duizend. Vgl. Frankrijk: 25% = 85 duizend van de 300 duizend). Keer op keer bewijst het systeem hoe groot het gevaar is voor de burger zodra het toegankelijk wordt voor kwaadwillenden: ID-kaarten waren eveneens het belangrijkste instrument om de genocide mogelijk te maken te Rwanda. De te verzamelen informatie door middel van het IBM-ponskaartensysteem tijdens de oorlog komt overeen met het huidige systeem van het vastleggen van banktransacties, de opslag van data in (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens, adressen, etc., die net als nu gekoppeld zijn aan het persoonsnummer in een steeds verder geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem. Professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadasterpersoneel, zijn verplicht een veelheid aan gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf “Applied Digital Solutions” voor de onderhuidse identificatie- of verichip. IBM, met een marktkapitalisatie van 100 miljard euro, is de hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID). IBM-partner Morpho is momenteel de wereldleider op het gebied van een grootschalige “biometric identification solution”, vermeldt de IBM partnerpagina. Morpho verkoopt deze ‘oplossing’ aan overheden overal ter wereld en bevordert daarmee de uniformiteit. Het “Morpho Population Register” is de centrale computer die de gigantische toevloed van ‘datamining’ combineert tot een profiel en in een puntentelling evalueert. De functie voor ‘Cross-matching data’ vergelijkt gegevens en bepaalt op basis daarvan waarop de burger niet of wél recht heeft. De machine bepaalt uw lot, uw wel en wee, en zal in de toekomst bepalen of u geëuthaniseerd moet worden als een soort wegwerpartikel – als vee dat naar de slachtbank gaat. En waarom ook niet, want als je niet in God gelooft is alles geoorloofd?

  3. deze implantatie is in mijn ogen de code die we terugvinden in het boek openbaring dertien!!

  4. Geen zorg! Deze chip wordt voornamelijk in Zweden gebruikt. Ik weet niet hoe de Belgisch regering denkt over ingebruikname. In Nederland heeft de regering laten weten geen interesse te hebben voor de invoering van deze chip. Ook afzonderlijke bedrijven krijgen hiervoor geen toestemming. Aldus het kabinet en de Tweede Kamer.

  5. De regering belooft van alles… En doet dingen die niet in het programma staan. Zij hebben niets op met het volk: boodschappen worden duurder, gasrekening gaat omhoog, subsidie ( 6000 €) voor elektrische auto’s maar de belastingen op diesel en benzine gaan omhoog. Het klimaatsprookje is een reden om het volk tot op het bot uit te kleden. Er zijn wetenschappers die een totaal andere visie hebben over de CO2 uitstoot en de zogenaamde invloed oo het klimaat maar die komen niet aan het woord. Alles is geïndoctrineerd door links . Wie in opstand komt ,denk aan de gele hesjes, wordt verboden ( door burgemeester Krikke van Den Haag ) om zo’n ding te dragen. Dus beste Anna, vertrouw de regering niet. Vroeg of laat komt de chip hier ook, met het smoesje om terroristen beter te kunnen monitoren.

  6. Ik dacht dat voorzegd werd dat na de val van de banken de bankiers algemene chip-inplant zouden eisen als voorwaarde om de banken terug te openen.

  7. Je bent al jaren verplicht je (rij)paard te laten chippen,ook als je dat eigenlijk niet wilt uit angst voor gezondheidsklachten wegens het inbrengen van een vreemd object in je paard.Ik heb altijd al wel vermoed dat dit bij mensen ook nog verplicht gaat worden.