Kerstscène in Chicago, Illinois, aangevuld met Satanisch kunstwerk: “De groeten van Satan”

In het Staatshuis van Illinois, in Chicago (VS) hebben de Satanisten naast de Kerststal en de kerstboom ook een eigen kerstvoorstelling geplaatst: een voetstuk met daarop een hand met een appel en een slang, en de tekst “Kennis is de grootste gave.” Dit zogenaamde monument wordt de “snaketivity” genoemd, ofwel “de geboorte van de slang”.

Zover is het reeds gekomen dat Satanisten openlijk hun satanische symbolen tentoonspreiden naast christelijke symbolen. Het sculptuur lijkt de val van de mensheid te vieren. “We zien Satan als een held in dat verhaal natuurlijk, omdat hij kennis verspreidt”, zo zei Lex Manticore, een woordvoerder van de groep achter het sculptuur.

Image

Manticore voegde eraan toe dat ze geen letterlijke Satan aanbidden, en dat hij niet gelooft dat hij echt bestaat. “Satan is voor ons een metafoor. Doorheen de literaire geschiedenis werd hij gebruikt als een persoonlijkheid die rebellie vertegenwoordigt in het zicht van religieuze tirannie.”

Of ze nu in hem geloven of niet, ze wijden al hun tijd en energie aan het promoten van de prins van de duisternis en zijn leugens – ze haten alles wat van het Licht komt.

De Satanische Tempel is ook verantwoordelijk voor het gigantische beeld van Baphomet dat vóór het Capitool van Arkansas werd tentoongesteld, uit protest tegen een monument van de Tien Geboden op de gronden van het Capitool.

Bron: LifeSiteNews


Uit het Boek der Waarheid:

Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het atheïsme en de heftigheid van de satanische cultus in de trieste en ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de echte gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen. (9 november 2010)

Deze satanische aanbidders kennen zo weinig schaamte dat ze in het openbaar pronken met hun oneerbiedigheid door middel van muziek, films, tv en kunstvormen. Diegenen die zich aan dergelijke heiligschennissen schuldig maken, zullen de eeuwige verdoemenis tegemoet gaan, waar zij voor eeuwig in de hel zullen branden. (30 mei 2011)

Terwijl Ik op de Grote Dag wacht dat Ik Mijn Troon zal terugeisen, moet Ik de lijdensweg ondergaan van het Beest, Satan, te zien zitten op zijn troon – vol trots met zijn armen erop rustend, de voeten uit elkaar, met de kop van een geit – terwijl hij zich wentelt in de ophemeling die hij krijgt van diegenen die hij in de val lokt. De geit is een symbool van zijn teistering, waarbij hij het lichaam en de ziel verslindt van allen die hij bezit door de zonde van de ontucht. Zijn eerste doelstelling is het menselijk lichaam te bezoedelen door de zielen ertoe aan te zetten zich op elke mogelijke manier door de zinnen te verlagen. Zijn invloed is overal aanwezig en het symbool van de geit en zijn horens zal in elk gebaar zichtbaar zijn. Zijn arrogantie zal weldra blijken uit de symbolen waartoe hij zijn volgelingen zal aanzetten die te tonen in elk facet van het leven om aan hem hun trouw te bewijzen. Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen, en ieder die meent dat dit onschuldig zou zijn, zou er goed aan doen om daar nu mee op te houden. Zij moeten Mij, Jezus Christus, smeken om hen te helpen de boze macht, die in de wereld uitgeoefend zal worden door de macht die Satan in deze tijden zal bezitten, te overwinnen. Voor elke verzetsdaad tegen Mijn Kerk zal Mijn Vader de boosdoeners straffen. Voor elke daad van ontheiliging die men in de tempels van God doorvoert, zal men enorm lijden. Maar op de dag dat ze Mijn Lichaam – de Heilige Eucharistie – ontwijden, zal een grote kastijding zoals er nog nooit eerder een gezien werd, Mijn vijanden treffen. Ik smeek al diegenen die in Mij, jullie geliefde Jezus Christus, geloven om jullie bewust te zijn van de grootste gruwel die op dit moment gepland wordt om Gods kinderen te vernietigen. Het verdorven plan om zielen ertoe te verleiden God te verloochenen, door zichzelf naar lichaam en ziel aan het Beest te verkopen, wordt listig georkestreerd door de wereld van de rockmuziek, film, politiek en religie. De tijd is gekomen waarin vanuit de Tempel van God de teistering aan de wereld bekendgemaakt gaat worden. Terwijl veel mensen een dergelijke gruwel zouden afwijzen als hen dit op een open manier voorgelegd zou worden, bestaat de waarheid erin dat velen van hen er niets van zullen afweten. Maar wanneer de satanische symbolen in de kerken aangebracht zullen worden, zullen deze op de onschuldigen een macht uitoefenen en zonder jullie gebeden, offers en lijden zullen zij van Mij afgenomen worden. (3 februari 2014)