Kardinaal Burke: “Het is niet mogelijk dat een synode Magisterium creëert”

Kardinaal Burke gaf in oktober 2018 een interview met The Wanderer, maar het werd nu pas vrijgegeven. In dat interview vertelt Kardinaal Burke o.a. over de crisis in de Kerk, de dubia, de nieuwe apostolische constitutie Episcopalis Communio en het risico op een schisma.

Volgens Kardinaal Burke is de crisis waarin de Kerk zich nu bevindt één van de ergste, zoniet de ergste in de geschiedenis. “De Kerk heeft andere perioden gehad van grote schandalen, maar deze heeft dimensies errond die gelijk of groter lijken dan andere schandalen die de Kerk heeft verduurd.”

“Het voornaamste schandaal is de situatie met Theodore McCarrick, dat is duidelijk, dat hij in staat was om zijn leven van het misbruiken van jonge mensen als priester te leiden, en als bisschop, omdat hij beschermd en gepromoot werd. Dit is de bron van het grootste schandaal. En bijgevolg denk ik dat wij een moment hebben bereikt van een vreselijke crisis die moet aangepakt worden.” Burke vergeleek de huidige crisis met die ten tijde van de Renaissance, een periode waar zowel financiële als seksuele schandalen de geestelijkheid corrumpeerden. Maar reeds St. Petrus Damianus (1007-1073) schreef een traktaat over de plaag van homoseksualiteit in de Kerk van zijn tijd. Volgens Burke is er een dringende nood voor een bewustzijn over deze moeilijkheid van homoseksuele activiteit in seminaries, bij de geestelijken en zelfs in de hiërarchie. “En dat moet op een diepgaande en effectieve manier aangepakt worden.”

Over de jeugd zei Burke dat ze moeten uitgedaagd worden, want ze leven in een wereld waar er een enorme hoeveelheid immoraliteit is op seksueel vlak, en ook op gebied van drugs, maar ze beseffen duidelijk dat dit hen niet gelukkig kan maken. “Ze zoeken naar een leven dat hen enkel geluk kan brengen, en dat is uiteraard wat enkel Christus biedt. En bijgevolg willen ze horen wat Christus leert in zijn Kerk.” Kardinaal Burke gaf aan dat één van de grootste moeilijkheden is dat we enkele generaties hebben van zeer slecht onderwezen katholieken – “de ouders van de jonge mensen kennen hun geloof waarschijnlijk niet zeer goed, en de kinderen werden niet onderricht. Maar wanneer je ze onderricht, vind ik dat ze zeer ontvankelijk zijn.”

Over de nieuwe apostolische constitutie van Bergoglio, Episcopalis Communio – waarbij het document dat op het eind van een synode wordt geproduceerd, automatisch Magisterium, of authentieke “pauselijke” Geloofsverkondiging word, dat door iedereen moet worden aangenomen – was Burke zeer duidelijk: “De hele apostolische constitutie over de Synode is problematisch. Het moet volledig herzien en bekritiseerd worden. Het is niet mogelijk dat een Synode gewoon Magisterium creëert, en noch doet de paus dit op zijn ééntje, los van wat de Kerk altijd heeft onderwezen en in de praktijk gebracht. Het idee dat ofwel de paus op zichzelf, of de Synode samen met de paus wat nieuw Magisterium kan creëren, is gewoonweg vals. De Synode is een raadplegend orgaan, om de paus te helpen hoe de Kerkelijke leer best te brengen in deze tijd. Het is niet in staat om gewoon Magisterium te creëren.

Ook de kwestie van roepingen die in de Synode werd besproken, was hier en daar problematisch. Kardinaal Burke hekelde de Brusselse hulpbisschop Jean Kockerols: “Eén van de dingen met betrekking tot roepingen die zeer alarmerend is, is dat een hulpbisschop van Brussel naar buiten kwam met een verklaring die opriep tot verandering in de Kerkelijke discipline op het gebied van klerikaal celibaat. En er was die toespraak in de voorbereidende periode, dat jonge mensen het celibaat niet accepteren, maar dat is ook niet waar.”

Over een schisma in de Kerk zei Burke: “Er is een gevaar, een reëel gevaar. Ik weet hoeveel de gelovigen lijden. Maar een schisma kan nooit juist zijn.” Ook over de dubia had Burke nog enkele woorden te zeggen. Hij zei dat het “zeer onwaarschijnlijk is” dat Jorge Bergoglio nog zal antwoorden. “En dus, op dit punt is de kwestie dat de gelovigen een antwoord verdienen op deze belangrijke vragen. Op één of andere manier moet de waarheid op dit gebied verklaard worden. Dat is de kwestie voor dit moment, maar de Dubia blijven en het feit dat de ‘paus’ niet antwoordt verandert het feit niet dat ze echte Dubia zijn, en dat ze groot belang hebben voor de redding van de zielen.”

Bron: The Wanderer Press