Op de Jeugdsynode was er ook een vrouwelijke priester van de Hussitische Kerk aanwezig

Op de Jeugdsynode was er ook een andere opmerkelijke gast aanwezig, waar we dankzij een attente lezer op gewezen werden. Het betreft de 32-jarige Martina Kopecká, vrouwelijke priester van de Tsjechoslovaakse Hussitische Kerk. Deze Kerk is een soort mengelmoes van protestantisme, katholicisme en wat nationale elementen en elementen uit de Oosters Orthodoxe Kerk. De Kerk scheurde zich in 1918 officieel af van de Katholieke Kerk. Het gaat terug tot de Hussitische hervormers, en erkent Jan Hus, een soort vroege Luther die o.a. de transsubstantiatie loochende, als de stichter van die Kerk. Jan Hus werd vanwege zijn ketterijen veroordeeld tot de brandstapel.

Kopecká was aanwezig als vertegenwoordigster van de Wereldraad van Kerken. Ze was niet enkel aanwezig als gast, maar mocht ook een toespraak houden. In juni 2018 was ze al te gast op een speciale lunch die Bergoglio had georganiseerd voor leden van de Wereldraad van Kerken.

In een interview met America Magazine verklaarde ze: “Voor mij is de wijding van vrouwen geen kwestie van gender, maar menselijke waardigheid en gelijke mogelijkheden… We geloven in Christus en we kunnen een weg vinden – zoals Paus Franciscus zegt – om samen te werken en te bidden.”

Door het uitnodigen van een jonge priesteres op deze synode, zendt Bergoglio een signaal voor de komende Amazonesynode, waar de afschaffing van het celibaat en de wijding van vrouwen in kerkelijke ambten (om te beginnen het diaconaat) zal besproken worden.

Opvallend is dat het traject van Bergoglio veel raakvlakken vertoont met de Anglicaanse Kerk. Op de Jeugdsynode werd afgekondigd dat de Kerk vanaf heden een “synodale kerk” is. Dat is excact wat de Anglicaanse Kerk is: een Kerk waar iedereen zijn zegje kan doen en waar er geen echt leiderschap meer is. Het celibaat werd door Koning Hendrik VIII reeds in 1534 afgeschaft; sinds 1986 konden vrouwen gewijd worden tot diakones; sinds 1993 tot priester en sinds 2005 tot bisschop. De Latijnse liturgie werd reeds in 1548 vervangen door een Engelstalige, en enige tijd later werd die geheel geprotestantiseerd. Homoseksuele relaties worden in de Anglicaanse Kerk reeds sinds jaren ingezegend.

Dat is exact waar Bergoglio naartoe wil.

Priesteres Kopecká.
De speciale lunch van Bergoglio voor leden van de Wereldraad van Kerken.

Bron: Traditioninaction