Overwinning op het kwaad

Bid voor de geestelijkheid – hoe diep ze ook in de zonden zitten

Het is onze plicht om als katholiek te blijven bidden voor de geestelijkheid, voor priesters, bisschoppen en kardinalen, hoe erg ze ook gezondigd hebben, wat ze ook uitgespookt hebben en hoeveel ketterijen ze ook verkondigd hebben…

We kunnen hun wandaden en ketterijen ontmaskeren, maar we mogen ook niet vergeten te bidden voor hen.

Laten we daarom, in deze maand van de Rozenkrans, onze dagelijkse rozenkrans ook opofferen voor de bekering en de redding van de dwalende en vaak in zonde levende geestelijkheid – Bergoglio incluis.

Jezus bemint hen ook, en is ook voor hen gestorven, en het kan dat ze op hun sterfbed, of liefst nog ervoor, oprecht berouw krijgen en God om vergiffenis vragen.

Zo was er het geval van een kardinaal die Pater Pio vals beschuldigde dat hij omgang had met vrouwen, terwijl die zelf een zondig leven leidde. Toen de affaires van de kardinaal naar boven kwamen, moest hij zich terugtrekken in de verborgenheid. Vele jaren later kwam Pater Pio in bilocatie aan zijn sterfbed, en de man bekeerde zich en werd gered.

Het is onze christelijke plicht van naastenliefde om te bidden voor hun redding.

Zelfs onze ergste vijand kunnen we de hel niet toewensen.

3 antwoorden »

  1. Ah, Pater Pio! Dat is nou de heilige die voor de tijd is bestemd waarin we nu leven. Hij zal ons gebed om voorspraak nooit vergeten. In feite is hij nu tot meer in staat dan toen hij op aarde rondliep. We hebben natuurlijk ons Belgisch paterke, Pater Paul, die volkomen onterecht in de vergeethoek is geraakt. Ook die had heilig verklaard moeten worden.

  2. “Het is onze plicht om als katholiek te blijven bidden voor de geestelijkheid, voor priesters, bisschoppen en kardinalen, hoe erg ze ook gezondigd hebben, wat ze ook uitgespookt hebben en hoeveel ketterijen ze ook verkondigd hebben…”
    Natuurlijk moeten wij bidden voor hen en iedereen. Maar de miljoenen zielen die al verloren zijn gegaan en die nog zullen verloren gaan door deze ontelbare ketterijen, daar denken er weinigen aan. Een ketter en bijzonder hij die de leer van de K. Kerk gekend heeft en die nu leugens komt verkondigen, moet in de eerste plaats deze ketterijen die hij verkondigd heeft, in het openbaar, ja in het openbaar aanklagen en deze recht zetten, en vooral vergiffenis vragen aan al deze zielen die hij misleid heeft, alvorens de vergiffenis van de Heer in de Biecht te kunnen ontvangen.
    Hebben wij al zoiets meegemaakt?
    Wij kunnen hen oprecht vergeven, maar ….

  3. We moeten blijven bidden voor de kerk, en zeker de rozenkrans niet vergeten!