Crisis

Amerikaanse NAVO-ambassadeur dreigt Rusland met aanval – eind oktober grootste NAVO-oefening aan Russische grens sinds jaren

De intensiteit van de oorlogsdreigingen en de anti-Rusland hetze wordt weer opgevoerd. Onlangs waren er de beschuldigingen van zogezegde Russische cyberaanvallen, en dreigde de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO openlijk met het “uitschakelen” van Russische raketten. 

Op 2 oktober dreigde de Amerikaanse Ambassadeur bij de NAVO, Kay Baily Hutchinson, een nieuw soort Russische raketten “uit te schakelen” indien ze operationeel worden.

Vraag: “Mevrouw, kunt u wat specifieker zijn met betrekking tot welk soort nieuwe informatie u naar de tafel brengt betreffende het breken van het INF (Intermediate Range Nuclear Forces) Verdrag? En ook explicieter, wat soort tegenmaatregelen overweegt u? Ambassadeur Hutchinson: De tegenmaatregelen zouden het uitschakelen van de raketten zijn, die onder ontwikkeling zijn in Rusland, in schending van het verdrag. Dus dat zou uiteindelijk de tegenmaatregel zijn. We trachten in het geheel niets te doen dat het verdrag van onze kant zou schenden [Ze doen niets anders, nvdr], wat onderzoek toelaat, maar niet verdergaan in de ontwikkeling (van de raketten), en we houden de vereisten van het INF-verdrag zorgvuldig aan onze kant, terwijl Rusland ze schendt…

De verslaggevers in de zaal waren in ongeloof over zo’n agressieve bewoordingen en vroegen verder:

Vraag: Danku, ambassadeur. Lorne […], Associated Press. Gewoon om een beetje te verduidelijken, wanneer u sprak over het uitschakelen van de raketten die in ontwikkeling zijn, zijn wij hier een beetje opgewonden. Bedoelt u om die teruggetrokken te krijgen? U bedoelt niet om ze eigenlijk op een meer [agressieve] manier uit te schakelen? Ambassadeur Hutchinson: Wel, terugtrekken ja. Om ze teruggetrokken te krijgen, zou natuurlijk onze voorkeur genieten. Maar ik denk dat de vraag was wat u zou doen indien dit voortduurt tot een punt waarop we weten dat ze in staat zijn om toe te slaan. En op dat punt zouden we dan kijken naar een mogelijkheid om een raket uit te schakelen die één van onze landen in Europa kan raken, en Amerika kan raken in Alaska. Dus het is in ieders belang, en ook in dat van Canada, veronderstel ik. We hebben dus onze Noord-Atlantisch gevaar, alsook het Europees gevaar.

De ambassadeur leek dus te sturen richting een preventieve aanval op Rusland, hoewel ze dat in een later twitterbericht ontkende. Deze uitspraken komen slechts enkele dagen nadat de Binnenlandse Secretaris van de VS, Ryan Zinke, suggereerde dat de Amerikaanse Marine de Russische oliehandel zou kunnen blokkeren.

De anti-Rusland hetze is afgelopen maanden enkel maar toegenomen. Nog steeds wordt Rusland met de vinger gewezen bij allerhande ‘false flags’ waarbij zogezegd Russische spionnen of hackers zouden betrokken zijn, die dan nog eens zouden handelen in opdracht van de ‘slechterik’ Poetin zelf. Zo worden de Europese burgers klaargestoomd voor een toekomstige militaire confrontatie met Rusland. De agenda luidt nog steeds: Rusland steevast als de grote boosdoener afschilderen, en de provocaties niet verminderen. Tot het moment dat Poetin zijn geduld op is.

NAVO oefening

Daarbij komt dan nog dat de NAVO eind deze maand, op 25 oktober, aan het eind van de gedoemde Jeugdsynode, een grootse militaire oefening zal lanceren, ‘Trident Juncture’ genaamd. De grootste sinds 2002. Er zullen 45.000 troepen uit pakweg 30 landen aan deelnemen. De maneuvers vinden plaats in Noorwegen. Er zullen 150 vliegtuigen, 60 schepen en 10.000 tanks en andere militaire voertuigen bij betrokken zijn.

Denken we nog maar eens aan het visioen van de oude vrouw in Noorwegen in 1968. Zij zag het moreel verval van de maatschappij en een grote geloofsafval in haar land en in heel Europa. Vlak voor het begin van de derde Wereldoorlog zag ze Europa overspoeld worden met migranten, dan zal Jezus komen (zoals door vele zieners voorzegd: de Waarschuwing) en dan breekt de Derde Wereldoorlog uit, die volgens haar een korte oorlog zal zijn. 

De Waarschuwing komt kort na een belangrijke Synode en vlak voor het uitbreken van WOIII. Is dit dan een teken dat het dichtbij is? Wie zal het zeggen.

Bronnen: RT, Popularresistance.org

Categorieën:Crisis

5 antwoorden »

  1. In simulatieberekeningen van een oorlog tussen Rusland en het Westen gaan beide kanten ervan uit dat een oorlog zal beginnen met grootscheepse oorlogsoefeningen aan de grens die dan onverhoeds in een echte aanval uitmondt. Bij NATO oefeningen in Europa is Rusland daarom extra alert. Zo’n opmerking van de ambassadrice heeft ten doel om Rusland in staat van paniek te brengen volgens het gezegde: “Een kat in nood maakt rare sprongen”. Kay Hutchinson heeft die opmerking niet op eigen initiatief gedaan, maar zeker ook niet in opdracht van haar big boss Donald Trump. Het zijn vreselijke toestanden die we vandaag de dag meemaken gelijkend op wat in 1983 plaatsvond toen President Reagan het starwarsprogramma aankondigde, waarmee de balans tussen Rusland en de VS verbroken dreigde te worden, gekend als MAD = mutually assured destruction (wederzijds zekere vernietiging). Het 30 miljard kostende starwarsprogramma bracht Rusland ertoe om oorlogsvoorbereidingen te treffen om als eerste toe te slaan ‘voordat het te laat was’. Dankzij de toewijding van Rusland aan het onbevlekte hart van Maria door de Paus in maart 1984 zijn die Russische aanvalsplannen door een reeks van gebeurtenissen in Rusland zelf verijdeld en daardoor werd een derde wereldoorlog voorkomen. Dat dat zo is blijkt uit de wonderbaarlijke opeenvolging van gebeurtenissen die in 1989 tot de val van het Communistisch regiem hebben geleid, hetgeen subliem uiteen wordt gezet in “The Rise and Fall of the Communist Revolution” (De Opkomst en Val van de Communistische Revolutie) van Warren H. Carroll uit 1995 (pp. 738-743).

    • lunsius, naar mijn idee heeft alle pausen de wereld aan het onbevlekte hart toevertrouwd en niet Rusland. Zeker niet zoals Maria in Fatima heeft gevraagd. Wel heeft de Heilige Paus Johannes Paulus II een belangrijke rol gespeeld bij het vallen van de muur. Het communisme is gebleven in een ander vorm onder leiding van Poetin. En het Westen is zeer gevaarlijk bezig om deze slapende beer wakker te maken. Want zoals je misschien weet is ook verspeld dat Rusland weer Polen en de rest van Europa binnenvalt.

  2. Inderdaad, DG, ook wijlen vader Gruner bleef tot aan zijn dood herhalen dat de toewijding niet gebeurd was zoals gevraagd was door O.L.Vrouw. Paus Johannes Paulus I wilde direct na zijn aanstelling naar Fatima afreizen om daar de toewijding uit te spreken zoals gevraagd, met alle voorwaarden voldaan. Maar het mocht niet baten – hij kreeg nooit de kans: hij werd vermoord. De toewijding moest o.a. gebeuren om de dwalingen van het communisme niet over de wereld te laten verspreiden – dit is wel gebeurd, kijk maar naar landen zoals Ecuador, Cuba, Noord-Korea, China, Vietnam, Zuid-Afrika, en overal waar socialisme of communisme voet op de grond heeft gekregen (de hele wereld dus). Ook het Vaticaan met Bergoglio zijn communistisch. Dus daaraan kan je zien dat de ‘val’ van het communisme niet de dood van het communisme was. Bisschop Schneider verleek de EU zelfs met de Sovjet-Unie – het communisme dus. Mensen die in de DDR geleefd hebben zeggen bij Merkel veel gelijkenissen te zien met het communistisch bewind. Bergoglio heeft trouwens vlakaf in Poetins gezicht de toewijding geweigerd – toen Poetin daarom vroeg (staat op Restkerk). De oorlog wordt georkestreerd om de Antichrist op het wereldtoneel te brengen. Rusland werkt nauw samen met China – ze doen regelmatig samen militaire oefeningen enz… maar China is een keihard communistisch land. Stel dat die twee een pact sluiten, en als het oorlog wordt vallen ze bvb Europa binnen, welke wet zal er dan heersen, die van ‘orthodox’ Rusland of die van communistisch China? Het zal wel dat laatste zijn – mét Bergoglio’s goedkeuring. En als toemaatje: de ultra-communistische Kim-Jong-Un heeft nu onlangs Bergoglio uitgenodigd voor een bezoekje aan zijn land… hmm?

  3. ik hoop dat deze redactie niet in te val lokt om nieuws te brengen van wat binnen de Navo niet gezegd of besproken is . Deze grote oefeningen vinden elk jaar plaats en dat geldt ook voor Rusland en heeft weinig met oorlogsplannen te maken . Men wil gewoon elkaar afschrikken en dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze oefeningen bestuderingen zijn voor een mogelijk later conflict dat kan natuurlijk allemaal! Goed artikel !

  4. |
    NB > immers, Jezus zegt toch zelf, dat er OORLOGen & rampen zullen zijn, tot_dat … Hij`zelf komt — maar, wat is voor ons, het NUT van deze kennis ? — nogal simpel, want nog`vooor de wederkomst (of verschijning) van Jezus, zullen wij de ANTI^ of pseudo`christ meemaken — zeker, zal die zeggen : “hier ben ik dan ?” — doch zodra wij beleven, dat alles net zo ON_rustig blijft als voordien, zullen wij ons de woorden van Jezus herinneren, en snappen dat Jezus inderdaad nog`niet terug is …