OPINIE: De decadentie neemt zienderogen toe, ook op reguliere nieuwssites

Dat de wereld in verval is hoeven we u niet te vertellen. Het werd ook voorzegd in Fatima: “de Kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in wanorde storten”, dat is: zedelijk en moreel verval. Dat het verval, sinds de Kerk is verduisterd door de activiteiten van antipaus Bergoglio, almaar grotere proporties aanneemt, wordt met de dag duidelijker. En dat valt ook te merken op reguliere nieuwssites, die ook katholieken lezen om op de hoogte te blijven van het dagelijks nieuws.

Zo las ik vroeger de nieuwssite HLN om op de hoogte te blijven van het nieuws. Hoewel er af en toe hier en daar wel eens, niet al te opvallend, een vulgair artikel tussen stond, werd het een paar maanden geleden zo erg dat ik besloot om die site nooit meer te bezoeken. Echt nooit meer. Er kwamen op de homepagina dagelijks in het groot uitgelichte artikels waar overspel werd opgehemeld – over mensen die er bizarre seksuele relaties op nahouden: vb iemand wiens partner het oké vind dat hij/zij vreemdgaat en zelfs in hetzelfde huis seks heeft met iemand anders, enz… Artikels met titels en foto’s die weinig aan de verbeelding overlieten. Als men op de homepagina door het nieuws scrolde sprongen deze koppen met bijbehorende foto zo in het oog dat het walging veroorzaakte. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Als je zo’n dingen tegenkomt op een site, dan stop je er beter mee. Dat is vergif.

Dan maar de Standaard lezen, een wat “deftigere krant” zo dacht ik. En voor internationaal nieuws las ik al Russia Today. Maar gisteren waren op beide sites ook decadente afbeeldingen te zien op de homepagina: op Russia today een naakte vrouw, en op de Standaard, een site die anders vrij neutraal is, een link naar een artikel over de nieuwste toneelvoorstelling in Gent, het “Lam Gods” genaamd (verwijzend naar het gelijknamige schilderij in de Gentse kathedraal), met bijbehorende foto van een naakt vrijend koppel met toeziende kinderen. Ik was geschokt.

Het wordt gewoon met de dag erger. Schaamte bestaat niet meer, ze tonen zonder schroom pornografie op hun site, voor iedereen zichtbaar, jong en oud. Men kan het nieuws niet meer op een normale manier lezen, zonder geconfronteerd te worden met seks, porno of naakt.

Dat het stukken erger geworden is dan pakweg een aantal jaar geleden is wel te merken. Het zedelijk verval neemt aan een razend tempo toe, en niet enkel in de media, maar ook gewoon algemeen in de maatschappij.

Dat is ook geprofeteerd in het Boek der Waarheid:

Deze verdorvenheid zal de zonden van het vlees omvatten, waarbij naaktheid aanvaardbaar zal worden omdat de mensen op openbare plaatsen bij obscene zonden van het vlees betrokken zullen raken. (23 augustus 2013)

Ja, op openbare plaatsen. De schouwburg in Gent. Een live op het podium vrijend koppel (ze hebben écht seks!), met toekijkende kinderen eromheen en een toeziend publiek. WAL-GE-LIJK. En het werd niet alleen op de Standaard getoond met een foto, maar ook op alle andere nieuwssites, en ook op tv. Dit is een screenshot van vtm nieuws (bedekkend vierkant door ons):

Een screenshot van de bewuste scène op vtm nieuws. Op de voorgrond het naakte koppel dat seks heeft (in een bizarre stand) en daarachter een groep van toekijkende kinderen van 10 à 11 jaar.

Het koppel moet Adam en Eva voorstellen die aan kinderen beginnen. Dat is rechtuit porno in het bijzijn van kinderen – getoond in de krant en het 19u nieuws, voor iedereen zichtbaar, zelfs de kleinste kinderen.

Het Comité Bezorgde Ouders heeft hier zelfs een petitie voor opgericht (waarschuwing: de link bevat de foto zonder afdekking): Petitie: Stop erotische toneelscène waarbij kinderen toekijken.

De wereld is verdorven dat het geen naam meer heeft. Ze schreeuwen dan moord en brand, en wijzen gretig met de vinger bij seksueel misbruik in de Kerk, waarbij de beschuldigingen soms vaag en vals zijn (zoals het geval recent in Nederland), maar seks op tv met kinderen erbij, dàt kan! En dit dan nog in een religieus kader (het “Lam Gods”!) Hoe hypocriet!

Deze boodschap uit het Boek der Waarheid van 25 maart 2013 zegt alles:

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd. In het visioen dat Mij door Satan getoond werd, zag Ik de afval van de sterfelijke mens aan Gods wetten. Hij, de Boze, toonde Mij verschrikkelijke beelden; hij bekoorde Mij met alle redenen waarom Ik Mij van de Wil van Mijn Vader zou moeten afkeren. Hij wilde Mij kwellen, en dus toonde hij de macht die hij, ondanks Mijn kruisdood, nog steeds zou bezitten.

Er werd Mij de uiteindelijke verwoesting van Mijn Kerk op aarde getoond, de machtsovername door vrijmetselaarssekten erbinnen, de zedeloosheid van mensen, het gebrek aan schaamte van de kant van Gods kinderen terwijl zij zich inlieten met verachtelijke zonden van het vlees, de moord op onschuldigen en het in dwaling vervallen van diegenen die belijden in Mijn naam te spreken.

Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn hoofd zaaide over het feit dat Ik de Mensenzoon ben. Ik zou – in Mijn goddelijkheid – nooit voor de zonde kunnen bezwijken, maar Ik vertel jullie dit zodat de mensheid kan begrijpen hoe het kwaad jullie kan bekoren om je van Mij af te wenden.

Satan biedt het kwaad niet op de meest voor de hand liggende manieren aan. In plaats daarvan vermomt hij het kwaad als goed. Hij is sluw en kan zelfs de heiligsten onder jullie misleiden om te geloven dat een leugen de waarheid is.

Als mensen Mijn Leer afvallen, zullen zij de zonde welwillend en met hebzucht in hun hart omhelzen. Zonder richtlijn zullen zij altijd in ongenade vallen. Wanneer Mijn naam van de aardbodem geveegd wordt, zal de mens niet in staat zijn God te vinden.

Het maakt niet uit welke religie jullie ook volgen, want jullie enige weg naar God gaat via Mij, Zijn enige Zoon. Door Mijn kruisdood behoedde Ik jullie – waaronder elke man, vrouw en kind die vandaag de dag in de wereld leven – voor het vuur van de hel. Als jullie dat niet aannemen, kunnen jullie de poorten van het Paradijs niet binnentreden. Het is enkel door de Zoon dat jullie aan de Vader voorgedragen kunnen worden. Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen jullie redding.

Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonde en de manier waarop deze jullie van God scheidt. De verspreiding van de zonde heeft nog nooit zo welig getierd sinds God de wereld schiep. Jullie zondaars hebben nieuwe diepten bereikt die Mij doen walgen. Jullie hebben zelfs de kleinsten, die aan jullie zorg toevertrouwd werden, er vertrouwd mee gemaakt om zich als demonen te gedragen. Het ontbreekt jullie aan liefdadigheid, liefde en mededogen voor elkaar, en toch spreiden velen van jullie je daden van geloof tentoon om door de wereld gezien en bewonderd te worden. Net zoals de farizeeën de wetten van God oplegden maar deze zelf niet in praktijk brachten, noch nederigheid toonden, zo zullen ook diegenen onder jullie, die zeggen dat ze in Mijn naam komen, bezwijken voor de zonde van hoogmoed.

Jullie moeten nog zoveel over Mijn stem en Mijn onderrichtingen, die nog steeds in dovemansoren vallen, leren. Verder zijn er diegenen die al hun tijd besteden aan het verkondigen van hun kennis van God, die zeggen dat zij de profetieën – die nog geopenbaard moeten worden – kennen, maar die niets weten. Als Mijn grootse barmhartigheid er niet zou zijn, zouden jullie ongeschikt bevonden worden om Mijn Koninkrijk te betreden.

Voor al diegenen die beweren Gods kinderen de weg te wijzen, op de paden van de Heer, is de tijd gekomen om Mij, Jezus Christus, te smeken om de gave van nederigheid. Het wordt tijd dat jullie naar de waarheid, zoals deze jullie gegeven werd, luisteren want jullie hebben niet veel tijd meer om jullie in Mijn ogen te verlossen.

Jullie Jezus

De zonde is nog nooit zo erg geweest sinds God de wereld schiep. Dat is wel duidelijk. Dat wil ook zeggen, dat het erger is dan in de dagen van Noach. We kunnen dan ook het lijden begrijpen dat Noach heeft doorstaan in die verdorven wereld van zijn tijd.

Laten we moedig ons kruis blijven dragen, en blijven de Wapens en Schilden gebruiken en dragen (gebeden, medailles en scapulieren) die de Hemel ons heeft gegeven.

Advies: als een bepaalde site te decadent wordt: bezoek die dan niet meer. Als het nieuws op tv te decadent wordt: kijk er niet meer naar. Bescherm uw ogen, bescherm uw ziel (en die van uw kinderen).