Reeds vijf Amerikaanse bisschoppen voeren het Sint-Michaëlgebed na de Mis opnieuw in

Mgr. Sample

Nu de goede keerzijde van de crisis in de Kerk: verschillende bisschoppen in de VS hebben besloten om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël na de Mis opnieuw in te voeren, ruim 50 jaar nadat het werd afgeschaft na het 2de Vaticaans Concilie. Vader Anderson zei dat dit gebed nodig is “om de Kerk terug te nemen.”

Het is nu reeds de vijfde bisschop die zijn priesters bevolen heeft om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël te bidden na elke H. Mis, om de Kerk te beschermen temidden van de misbruikcrisis.

Aartsbisschop Alexander King Sample van het Aartsbisdom van Portland zond vorige week een brief naar al zijn priesters, waarbij hij hen aanmoedigde om het gebed van de H. Aartsengel Michaël voor te bidden na elke H. Mis. Het was een universeel gebruik van de Latijnse Kerk om dit gebed te bidden, van 1886 tot aan de “liturgische revolutie” eind de jaren 1960.

De Aartsbisschop vertelde de gelovigen in een brief in augustus dat de misbruikcrisis “een spirituele en morele crisis is, zelfs een crisis van geloof,” die moet bestreden worden met “gebed, boete en offers.” De crisis “is – in de kern – het werk van de Boze. Satan raast doorheen de wereld en streeft de ondergang van zielen na, en we moeten zijn kwaadaardigheid en zijn valstrikken bestrijden.”

Vader Maro Escano van de O.L.Vrouw van de Bergkerk in Ashland, Oregon, vertelde zijn parochianen dat ze het gebed tot St. Michaël zouden beginnen bidden vanaf zondag 23 september. “We zullen het ook bidden na elke dagelijkse Mis in de week,” zo schreef hij in zijn online parochieblad. ” Dit gebed is een machtig wapen tegen Satans valstrikken, terwijl we de machtige hulp inroepen van de leider van alle engelen en het leger van God, St. Michaël de Aartsengel.”

Een andere priester, Vader Anderson van de Sint-Stevenskerk in Portland, zei dat zo’n gebeden noodzakelijk zijn om “de Kerk terug te nemen” van Satan.

“De Kerk heeft grote nood aan gebed, in het bijzonder gebeden van bevrijding en bescherming tegen de sterke machten die zelfs van binnenin de Kerk strijd voeren. De 20ste eeuw was een verwoestende tijd voor het Katholicisme. Laten we van de 21ste eeuw een tijd maken om de Kerk terug te nemen: om het authentiek Katholicisme te herstellen en heiligen te worden.”

Afgelopen weken hebben ten minste vier andere bisschoppen in de VS hun priesters gevraagd om de traditie van het bidden van het gebed tot de H. Aartsengel Michaël in ere te herstellen: Bisschoop Robert C. Morlino van Madison (Wisconsin), Bisschop Frank Caggiano van Bridgeport (Connecticut), Bisschop David Zubik van Pitssburg (Pennsylvania) en Bisschop Rick Stika van Knoxville (Tennessee).

H. Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij u ootmoedig. En gij, Vorst van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van zielen over de wereld ronddwalen door de Goddelijke kracht in de Hel terug. Amen.

Dit gebed werd door Paus Leo XIII in 1886 ingevoerd nadat hij een visioen had gekregen waarin hij boven de Sint-Pietersbasiliek duivels zag die de Kerk wilden aanvallen.

Visioen van Paus Leo XIII
Paus Leo XIII.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie