Overwinning op het kwaad

Reeds vijf Amerikaanse bisschoppen voeren het Sint-Michaëlgebed na de Mis opnieuw in

Mgr. Sample

Nu de goede keerzijde van de crisis in de Kerk: verschillende bisschoppen in de VS hebben besloten om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël na de Mis opnieuw in te voeren, ruim 50 jaar nadat het werd afgeschaft na het 2de Vaticaans Concilie. Vader Anderson zei dat dit gebed nodig is “om de Kerk terug te nemen.”

Het is nu reeds de vijfde bisschop die zijn priesters bevolen heeft om het gebed tot de H. Aartsengel Michaël te bidden na elke H. Mis, om de Kerk te beschermen temidden van de misbruikcrisis.

Aartsbisschop Alexander King Sample van het Aartsbisdom van Portland zond vorige week een brief naar al zijn priesters, waarbij hij hen aanmoedigde om het gebed van de H. Aartsengel Michaël voor te bidden na elke H. Mis. Het was een universeel gebruik van de Latijnse Kerk om dit gebed te bidden, van 1886 tot aan de “liturgische revolutie” eind de jaren 1960.

De Aartsbisschop vertelde de gelovigen in een brief in augustus dat de misbruikcrisis “een spirituele en morele crisis is, zelfs een crisis van geloof,” die moet bestreden worden met “gebed, boete en offers.” De crisis “is – in de kern – het werk van de Boze. Satan raast doorheen de wereld en streeft de ondergang van zielen na, en we moeten zijn kwaadaardigheid en zijn valstrikken bestrijden.”

Vader Maro Escano van de O.L.Vrouw van de Bergkerk in Ashland, Oregon, vertelde zijn parochianen dat ze het gebed tot St. Michaël zouden beginnen bidden vanaf zondag 23 september. “We zullen het ook bidden na elke dagelijkse Mis in de week,” zo schreef hij in zijn online parochieblad. ” Dit gebed is een machtig wapen tegen Satans valstrikken, terwijl we de machtige hulp inroepen van de leider van alle engelen en het leger van God, St. Michaël de Aartsengel.”

Een andere priester, Vader Anderson van de Sint-Stevenskerk in Portland, zei dat zo’n gebeden noodzakelijk zijn om “de Kerk terug te nemen” van Satan.

“De Kerk heeft grote nood aan gebed, in het bijzonder gebeden van bevrijding en bescherming tegen de sterke machten die zelfs van binnenin de Kerk strijd voeren. De 20ste eeuw was een verwoestende tijd voor het Katholicisme. Laten we van de 21ste eeuw een tijd maken om de Kerk terug te nemen: om het authentiek Katholicisme te herstellen en heiligen te worden.”

Afgelopen weken hebben ten minste vier andere bisschoppen in de VS hun priesters gevraagd om de traditie van het bidden van het gebed tot de H. Aartsengel Michaël in ere te herstellen: Bisschoop Robert C. Morlino van Madison (Wisconsin), Bisschop Frank Caggiano van Bridgeport (Connecticut), Bisschop David Zubik van Pitssburg (Pennsylvania) en Bisschop Rick Stika van Knoxville (Tennessee).

H. Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij u ootmoedig. En gij, Vorst van de Hemelse Legermachten, drijf Satan en de andere boze geesten die tot verderf van zielen over de wereld ronddwalen door de Goddelijke kracht in de Hel terug. Amen.

Dit gebed werd door Paus Leo XIII in 1886 ingevoerd nadat hij een visioen had gekregen waarin hij boven de Sint-Pietersbasiliek duivels zag die de Kerk wilden aanvallen.

Visioen van Paus Leo XIII

Paus Leo XIII.

Bron: LifeSiteNews


Advertentie

 

10 antwoorden »

 1. Op de dag af 33 jaar voordat het zonnewonder in Fatima plaatsvond, d.w.z. op 13 oktober 1884, had Paus Leo XIII een opmerkelijke ervaring. Toen de bejaarde pontifex de misviering in zijn privékapel van het Vaticaan had beëindigd, waar enkele kardinalen en personeelsleden van het Vaticaan bij aanwezig waren, stopte hij ineens aan de voet van het altaar. Hij stond daar ongeveer tien minuten als in trance en met een aswit gelaat. Hij ging vervolgens direct naar zijn kantoor waar hij het St Michaëlsgebed samenstelde, wat in 1886 in het Vaticaans gebedenboek, de Raccolta, werd gepubliceerd. Een kortere versie werd ook gemaakt en Paus Leo beval dat dit overal na iedere gewone mis gebeden moest worden. Deze altaargebeden werden in 1962 plotseling en zonder opgaaf van reden door paus Paulus VI bij het decreet “Inter Œcumenici” van 24 september 1964 geschrapt. Niettemin refereerde Paus Johannes Paulus II hiernaar in zijn Regina Cœli toespraak van 24 april 1994. Het aanroepen van de Aartsengel Michaël tijdens de Heilige Mis, maar ook in ons privéleven, is buitengewoon belangrijk. Hij was immers de eerste die tijdens de opstand in de Hemel onder leiding van Lucifer, Gods medestrijders verzamelde onder de strijdkreet “Wie is als God!” (mi cha El) Een daarop gelijkende strijd wordt nu op aarde gevoerd. Ook nu leidt Sint Michaël de troepen.

 2. Een zeer goede beslissing van deze bisschoppen niet alles is slecht !!

 3. Goed nieuws ! Bij ons in de kerk wordt het ook doordeweeks gebeden . Alleen toen de pastoor met vakantie was en een Jezuïet hem verving werd ons te kennen gegeven dat deze man het gebed tot de aartsengel Michael niet wilde bidden. Gelukkig was hij er maar voor twee weken. Wel vreemd eigenlijk dat een priester, een Jezuïet in dit geval, dit niet wil bidden.

 4. Uit ‘RICHTLIJNEN VAN DE GROOTMEESTER DER VRIJMETSELAARS
  AAN DE KATHOLIEKE-VRIJMETSELAARS-BISSCHOPPEN.’

  ALLE VRIJMETSELAARS DIE IN DE KERK ARBEIDEN, MOETEN HET VOLGENDE TER HAND NEMEN EN DOORDRIJVEN.
  Verwijder de Heilige Michaël, de beschermer van de Katholieke Kerk uit al de gebeden in de H. Mis en daarbuiten, eens en voor altijd. Verwijder zijn beelden. Zeg dat dit toch maar van Christus afleidt.

  Ik meld het maar even…

 5. De kerk kan beter uitleggen dat het kwaad en het goede aanwezig is en dat we zeer bewust inzien wat van satan en wat van de geest komt in en bij ons zelf. Want de duivel verleidt mensen. Betrokkkenen lieten zich leiden door lust wat van het kwade is. Dat dient men in te zien en dan daar afstand van nemen. Daar aan werken door duidelijk de bijbel te lezen/gebruiken. Want daar staat wat wereldse en wat van het Geestelijke is. Laat de kerk ook meer de bijbel handen en voeten geven.Het is zo inspirerend. Daar komen we verder mee dan het zoveelste gebed tegen het kwaad.

 6. Naar mijn idee was dit gebed uitgebreider, klopt dit? Zoja dan graag vermelden. Dank

 7. Gepubliceerd op bevel van Z. H. Leo XIII:

  Dit gebed, opgesteld om de duivel te verdrijven, kan gezin en maatschappij voor grote onheilen behoeden indien het privaat ook door gewone gelovigen met vurigheid gebeden wordt. Men gebruikte het vooral in zulke gevallen die een ingrijpen van de duivel laten vermoeden, hetgeen kan blijken uit de boosheid der mensen, uit hevige bekoringen, ziekten, onweer of andere rampen van welke aard ook.

  In de naam van de Vader en de-Zoon en· de H. Geest. Amen.

  Glorievolle Prins van de hemelse legerscharen. H. Aartsengel Michaël, bescherm ons in de strijd tegen de heerschappijen en machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Kom de mensen ter hulp, die God geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, en die Hij ten koste van een grote prijs heeft vrijgekocht van de slavernij van de duivel. De H. Kerk vereert U als haar beschermer en patroon. U heeft de Heer de opdracht gegeven de verloste zielen in de eeuwige vreugde binnen te leiden. Bid dus de God van vrede ons te helpen om Satan onder onze voeten te verpletteren, opdat hij niet langer de mensen gevangen zou houden en schade toebrengen aan de Kerk. Offer onze gebeden op aan de Allerhoogste opdat de Heer ons spoedig zijn barmhartigheid bewijze. Maak U meester van de draak, de oude slang, die de duivel en de satan is, en werp hem gebonden in de afgrond, opdat hij niet langer de volkeren zou verleiden.