Overwinning op het kwaad

Een belangrijke boodschap: “In plaats van bevreesd te zijn, roep Ik jullie op bereid te zijn om voor Mijn Naam te strijden”

17 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Diegenen die hun leven doorbrengen met slaafs de slang te dienen, weten ook dat Ik het ben die spreekt. En dus neemt de strijd, om Mijn Heilige Wil te doen aan de ene kant, en het verlangen om Mij te bestrijden bij de vijanden van God, een aanvang.

Diegenen die plannen om de mensheid leed toe te brengen, in het kader van een verbond met het Beest, zullen ervoor oppassen dat men hen deze boodschappen niet openlijk ziet hekelen, want door dat te doen, zullen zij er geloofwaardigheid aan verlenen. Zij zullen in plaats daarvan op andere manieren haat tegen Mij verspreiden, te beginnen met het vernietigen van het geloof van diegenen binnen Mijn Kerk. Zij zullen het hart van diegenen die van Mij houden, opzetten tegen hun medechristenen. Zij zullen eerder heidenen, new age-heksen, en aanbidders van het Beest omhelzen, dan Christenen die bezwaar maken tegen de walgelijke, heidense rituelen die in de Katholieke Kerken, en weldra ook in andere Christelijke Kerken, uitgevoerd zullen worden.

Deze gebeurtenissen moeten nog komen. Denk alstublieft niet dat de huidige Heilige Missen of Sacramenten reeds veranderd zijn, al zullen deze echter spoedig veranderen. Zodra dat gebeurt, moeten jullie je afwenden en Mij verdedigen.

De afgelopen paar jaar werd er, door het kwaad van de vrijmetselarij in Mijn Kerk op aarde, veel verandering gepland. Nu staan hun plannen, die reeds binnen de hoogste rangen in de Kerken bekend gemaakt werden, op het punt aangekondigd te worden. Zij zullen onthuld worden met de aankondiging dat de Katholieke Kerk gemoderniseerd wordt, zodat deze in de nieuwe, ruimdenkende, vrijzinnige maatschappij van vandaag relevant kan worden. Men zal zeggen dat men het verleden achter zich zal laten, en men zal bovendien stellen dat het haar motto zal zijn om alle geloofsovertuigingen te omhelzen, om te tonen dat ze geen bekrompen mentaliteit heeft. Deze aankondiging zal overal ter wereld gevierd worden en de media zullen over dit grote nieuws op hun voorpagina verslag uitbrengen, terwijl ze voorheen de Katholieke Kerk met afkeer bekeken.

Het zaad van Satan zal uitgezet worden, alsook de nieuwe ceremonieën, waarbij de opzet van de Heilige Missen achterstevoren opgevoerd zal worden, maar ook al de correcte zinnen met betrekking tot Mijn lijden door nonsens – lege woorden – lege vaten – lege tabernakels – vervangen zullen worden. Al Mijn kruisen zullen vervangen worden door de geheime symbolen van het occulte.

Dit is de verwoesting waarover tot de profeet Daniël gesproken werd. Dit is op veel plaatsen het einde van Mijn Heilige Eucharistie en het einde van de Mis, zoals jullie deze kennen. Maar Mijn geliefde, getrouwe dienaren zullen nu het voortbrengen van de Heilige Hosties voorbereiden. Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Jullie moeten snel samenkomen om plannen maken, want het zal jullie niet toegestaan zijn om de Mis overeenkomstig Mijn Wil te lezen.

Ik zal jullie geleiden, Mijn gewijde dienaren, wanneer de tijd aanbreekt. Tot die Christenen, die geloven dat deze gruwel enkel in de Katholieke Kerk te zien zal zijn: weet toch dat het alle Christelijke Kerken zal raken, tot zij alle vermeldingen en tekenen van Mij uitbannen. Na verloop van tijd zullen jullie streng gestraft worden voor het noemen van Mijn naam.

Jullie zullen erdoor geschokt zijn hoe snel de schijnbaar onschuldige, vernieuwde, maar bezoedelde Kerk zal afglijden tot een goddeloze cultus. Ze zullen tot het uiterste gaan om diegenen te straffen die hun door de mens gemaakte, heidense, nieuwe wereldreligie zullen trotseren.

Christenen en Joden zullen het voornaamste mikpunt van haat zijn, en zij zullen vanwege hun godsdienst vervolgd worden.

In plaats van bevreesd te zijn, roep Ik jullie op bereid te zijn om voor Mijn naam te strijden. Vergeet nooit hoezeer Ik nog steeds gehaat word! Weet dat wanneer jullie Mij volgen, in deze tijden die in het verschiet liggen, jullie kruis veel zwaarder zal zijn dan dat van diegenen die voor jullie kwamen!

Jullie Jezus


6 antwoorden »

 1. In Fatima zagen de kinderen een visioen een profetisch visioen over mensen die een berg moeten beklimmen met op de top een speciaal kruis!! En de kinderen zien dat er veel doden vallen tijdens deze beklimming , het ging dus over vervolgingen van kerk en paus de man in het wit!! Ze herzagen als het ware wat Johannes zag in zijn openbaring hoofdstuk dertien dat heeft Zuster Lucia toen ze nog leefde ook bevestigt ze moedigde iedereen aan om dat hoofdstuk rustig te lezen en er over de bidden!! en dat lezen we dus ook in deze boodschap , maar uiteindelijk zei de H.Maagd aan de zieners in Fatima zal mijn Onbevlekt Hart overwinnen, dus er is hoop door verdrukking heen !

  • |
   @willy,
   het oorspronkelijke visioen van Lucia, is door het Vaticaan bewerkt & ingekort, omdat het naar ’t oordeel van het Vaticaan : *TE apocalyptisch zou wezen !? — de man in het wit, is DE allerlaatste paus, die dus in`werkelijkheid : LEVEND de wederkomst van Jezus zal gaan meemaken …
   |
   NB > doch de bijbel is het hier eens met de RK profeten, dat deze aller`laatste paus, ontstellend veel zal moeten lijden — hij zal zeker meermalen gewond raken …

 2. De Fédération pro Europa Christianan schreef in een van haar laatste bulletins: “Een aanzienlijk aantal kerkelijken vertegenwoordigen op helaas negatieve wijze een drukkende macht in de confrontaties die binnen onze gemeenschappen worden uitgevochten. Maar al te vaak hebben ze zich daarvan gedistancieerd terwijl hun taak is om aan het voorfront te strijden ter verdediging van onze Christelijke beschaving die dankzij de Kerk is verwezenlijkt, maar die onophoudelijk dient te worden hernieuwd om haar identiteit te bewaren.” Welnu, als de kerkelijken – dat wil zeggen de priesters, monniken en zusters, het laten afweten – rust de taak van dat réveil op de schouders van christenleken, die niet door het virus zijn aangetast van onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid, maar onweerstaanbaar worden voortgedreven, zelfs tegen de stroom in, door hun liefde tot de waarheid, hun liefde tot God.

 3. @Hero de Jong: volledig mee eens heel het geheim is nog niet vrij gegeven, maar hier op deze goede website reeds beschreven!!