kastijding

Extreme droogte in de Lage landen: was de oranje “saharazand- en bosbrand-zon” van oktober een voorteken?

Gaan we richting Spaanse of Portugese toestanden, met zware natuurbranden?

Het is al maanden kurkdroog in grote delen van Nederland en België. Zo droog dat er op de website van het KMI sinds enkele weken een nieuwe pagina werd aangemaakt, ‘Droogte‘ genaamd. En het ziet er niet naar uit dat er in de eerstkomende weken verbetering zal optreden. Experts lieten al verstaan dat als het zo blijft voortduren, we tegen eind augustus geen water meer uit de kraan zullen krijgen. 

Op de website waterinfo.be is de 10-daagse voorspelling voor Vlaanderen allesbehalve rooskleurig: we stevenen af op extreme droogte:

Bij het KMI klinkt dezelfde prognose. Er is reeds code geel voor droogte afgekondigd, waarbij wordt opgeroepen tot zuiniger gebruik van water in 137 gemeenten in Vlaanderen, maar de mensen trekken zich daar niets van aan zo blijkt. Iedereen lijkt op een wolk te leven en denkt dat het op tijd en stond wel weer zal regenen, dat men de zwembaden en de jacuzzi’s zal kunnen blijven vullen, de auto elke zondag zal kunnen doen blinken, dat men verder elke dag lang onder de douche zal kunnen staan…  Maar als dat nu eens niet zo is?

Een leeg zwembad. Foto: uglyhousephotos.com

Wat als God door de oranje “zand- en rookzon” van afgelopen oktober liet verstaan dat Hij een straf ging zenden?

Op 17 oktober 2017 kleurde de zon de hele voormiddag bizar geel-oranje, als gevolg van sahara-zand en rook van Portugese bosbranden. Negen maanden later is het hier kurkdroog en dreigen ook hier natuurbranden.

Vorig jaar was er ook extreme droogte, maar die droogte viel vroeger en toen ontstonden er geen natuurbranden. Nu wel. Akkers en natuurgebieden zijn zo droog dat bij het maaien heel wat akkers in brand vliegen, waarbij de oogst verloren gaat. De minste vonk is voldoende. Dat was bijvoorbeeld op 28 juni het geval in Zuid-Beijerland (Nederland), en diezelfde dag in Tielt-Winge (België). In Lennik (België) vloog eergisteren een akker vanzelf zomaar in brand. Ook elders gingen graanvelden in vlammen op, waarbij soms op het nippertje een boerderij of een woonst kon gevrijwaard worden.

Bij natuurgebieden geldt code rood voor bosbrand. Vandaag brak er bijvoorbeeld brand uit in het natuurdomein Hoge Rielen in België, maar het vuur raakte snel onder controle.

En de droogtetoestand is momenteel nog niet eens “extreem droog”, maar slechts “zeer droog”. Het is overigens momenteel in heel wat streken op het noordelijk halfrond zeer heet en droog. Maar wat als het binnen twee weken wel “extreem droog” is…?

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing te geloven dat God op dit moment de wereld Zijn gerechtigheid niet zou toemeten. De bestraffingen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal nog veel meer ecologische omwentelingen meemaken aangezien de zuivering van de aarde een aanvang neemt. De voorbereidingen zijn nu aan de gang en weldra zullen de vijanden van God afgevoerd en gestraft worden, want zij zullen nooit veranderen en om Mijn barmhartigheid vragen. De toorn van Mijn Vader is groot en wee diegenen die het Woord van God trotseren, want zij zullen geveld en vertrapt worden als de definitieve reiniging van de aarde zal botsen met de teistering van de Boze – allemaal tegelijkertijd. Wanneer jullie zien dat de natuurelementen onstuimig reageren, zullen jullie weten dat de hand van gerechtigheid neergevallen is. De hoogmoed van de mens, zijn zelfobsessie en zijn geloof in zijn gebrekkige verstand van spirituele zaken hebben de uitstorting van vuur, uit de vier schalen op de vier windstreken van de aarde, over het menselijk ras afgeroepen. Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en dus heeft de strijd om de zonde te verdelgen ten volle een aanvang genomen. (Boek der Waarheid – 12 november 2013)

Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatsverandering.” (Boek der Waarheid – 20 december 2010)

Door de macht van het gebed wordt Mijn hand tegengehouden om de mensheid voor hun begane zonden te straffen. Ik zal een strenge straf zenden indien men zich niet afkeert van de zonden van moord en abortus. Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunamis en andere ecologische chaos. Kinderen, Ik moet jullie kastijden want jullie kunnen de straf niet meer vermijden voor jullie misdaden tegen jullie medemensen. (Boek der Waarheid – 29 augustus 2011)

Categorieën:kastijding

7 antwoorden »

  1. |
    Jezus waarschuwt ons dat ‘r veel te gebeuren staat, doch Hij voegt ‘r nuchter aan toe : “… dat is nog`NIET het einde …” !! — waarmee Hij dus wil zeggen, dat wij in een ramp of in een verschijnsel, NIET een zgn *voorteken* moeten zien …

  2. Natuurlijk is dit het werk van God, alle landen die de wetten van God aan hun laars lappen worden nu uitgedroogd, als klap op de vuurpijl haalt men hier abortus uit de strafwet. Ze zullen het geweten hebben de Godloochenaars, kindermoordenaars en heel de verziekte criminele vrijzinnige bende. Maar hoever moet God gaan straffen eer dezen zullen erkennen dat de maat vol is ? Ik vrees ervoor en ik vrees ook dat de weinigen die God liefhebben dezelfde beproevingen zullen moeten doorstaan, maar dat heb ik er voor over.

  3. Ik heb in 1976 ik was toen nog heel jong de zomer van mijn leven meegemaakt en toen was het zelfs nog warmer dan nu, en ook kurkdroog ! Of het een teken van God is kan mogelijk zijn God gebruikt soms droogte als teken lees maar eens het boek openbaring van Johannes! Bij het KMI zal men je zeggen dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde de zomers worden droger de winters natter, maar die ballon gaat altijd niet op ! Alles heeft te maken met de straalstroom een koker op tien kilometer hoogte met windsnelheden tot 3OO km per uur die alle weersystemen in een bepaalde richting duwen, als deze verzwakt of een blokkade dan valt als het ware het weer stil en kunnen er lange periodes ontstaan van droogte of extreem nat weer ! ik zelf doe zelf waarnemingen en van in de jaren tachtig van de vorige eeuw en één ding is zeker, het is warmer geworden maar er zijn ook veel meer mensen op deze planeet de bevolkingsgroei is enorm toegenomen wat ook de veranderingen verklaren, maar dat mag je niet zeggen of schrijven!!

    • En wie stuurt die straalstroom? Er beweegt geen blad zonder dat God het wil, zo staat in de Bijbel. Niets gebeurt zomaar, en zeker niet een catastrofe (droogte of overstroming). Herinner je de 7-jarige droogte ten tijde van Jesaja: dat was ook een straf voor de zondigheid van Israël. De H. Don Bosco kreeg ook vaak een voorspelling voor het volgende jaar, waarin vaak één of andere ramp werd aangekondigd, met verklaring: God zal straffen. Of denk aan La Salette en de voorzegging van de mislukking van de oogst en de daarop volgende hongersnood: een straf omdat de boeren vloekten en op zondag werkten.

  4. Ivo toen ik kind was zat 90% van de boeren de zondag in de mis in hun zondagse kleding, nu passeren ze met hun beerkar de kerk tijdens de eucharistie(tenminste waar er nog een dienst is) kun je nagaan hoe dit bij God moet overkomen ? Ik begrijp niet dat God ons nog niet weggevaagd heeft , hij is inderdaad oneindig barmhartig, maar ook daar komt een einde aan .

  5. Volgens sommige weerdeskundigen zouden we zelfs evolueren naar een kleine ‘ ijstijd’ en ook dat is mogelijk want ook in de openbaring van Johannes merken we daar iets van, natuurlijk is God de schepper van alles en hij alleen weet hoe de wereld echt is geworden omdat de wereld door hem geworden is!

  6. In het begin zien alleen de gelovigen Gods hand in de natuurrampen en zullen daarom weggehoond worden. Pas als de rampen een nog nooit geziene omvang zullen hebben bereikt zien ook de ongelovigen Gods hand daarin. Maar nog zullen velen de vuist heffen en God vervloeken in plaats van schuld te bekennen.