Ierland is gevallen

Ierland, ooit één van ’s werelds meest katholieke naties, stemde afgelopen zondag voor de dood – meer dan de helft van de bevolking die meedeed aan het referendum stemde voor de legalisatie van abortus in Ierland. Pro-abortusactivistes stonden te juichen en te wenen van ‘ontroering’, omdat ze nu zonder hinder hun kinderen in hun schoot kunnen vermoorden… Hoe ontroerend!

Foto: cbs news
Foto: cbs news

Onze Lieve Vrouw had aan de zienster MDM (Boek der Waarheid) in Ierland 6 jaar geleden daarover volgende boodschap meegedeeld:

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis. Oh, Hoe huil Ik vandaag aangezien Ierland – het land aan Mij, hun geliefde Moeder, het meest toegewijd – ten prooi valt aan de Boze. Grote duisternis is neergedaald over deze natie. Zo velen hebben hun geloof verloren en ook zo velen hebben hun hart afgewend van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Mijn kinderen in Ierland hebben de Boze toegestaan om hun hart in steen te veranderen. Diegenen, die van Mijn Zoon houden, lijden wanneer zij getuige zijn van de secularisatie die de controle over dit, eens heilige, land heeft overgenomen. Er worden nu pogingen ondernomen om abortus in te voeren en als dit zou gebeuren, zal dat Mijn dierbare Zoon diep beledigen.Mijn kinderen, wanneer jullie abortus zouden introduceren in Ierland, zullen jullie de verbinding verbreken die jullie zo dicht bij Mijn Hart gebracht heeft. Zoveel mensen in Ierland beledigen tegenwoordig Mijn Zoon door de oneerbiedigheid die zij Hem betonen. Ook Ik word niet langer getolereerd en Mijn naam wordt onteerd.

Kinderen van Ierland, uitverkoren als bijzondere zielen om het woord van Mijn Vader wereldwijd mee te delen, jullie moeten naar Mij luisteren. Bid, bid, bid dat deze plannen, om abortuswetten te introduceren, zich niet voltrekken. Als dit zou gebeuren, zal Ierland veel gunsten verliezen in het Koninkrijk van Mijn Vader.

De zonde van abortus is de zwaarste in de ogen van Mijn Vader. Het is de ergste vorm van volkerenmoord. Jullie moeten dit kwaad bestrijden, kinderen. Jullie moeten dit nu doen anders zal de laatste goddelijke verbinding die versterkt moet worden, in plaats daarvan verzwakt worden. Jullie moeten jullie oprichten, kinderen, en jullie Katholieke en Christelijke geloof terugeisen want ze worden van jullie weggenomen.

Sta niet toe dat diegenen, die aan de macht zijn, jullie bespotten wanneer jullie het heilig woord van God verkondigen.Deze geest van duisternis bedekt tegenwoordig niet enkel jullie land maar ook de heiligdommen waar Ik vereerd zou moeten worden. Ik huil van verdriet daar Ik zie dat Mijn geliefde Ierland afhaakt.

Er is toch nog hoop, kinderen. Maar jullie moeten jullie nu massaal verenigen om jullie geloof te beschermen. Weldra zullen jullie gedwongen worden om niet alleen jullie Katholieke geloof, maar ook jullie Christelijke geloof, af te leggen. Herover jullie land van het socialisme en de wereldse dictatuur.

Zij zullen pleiten voor het burgerrecht maar ze zullen de echte rechten, die zij beweren te beschermen, weigeren waaronder ook het recht om te bidden. Zij zullen jullie, bij wet, dwingen het recht, om ongeboren kinderen te vermoorden, te aanvaarden. Denk eraan dat elke ziel liefdevol geschapen werd door God, de Almachtige Vader. Iedere mens die voor abortus kiest of meehelpt aan de verdorven daad van abortus, begaat een doodzonde.

Bid, bid, bid Mijn kruistochtgebed (32) voor Ierland.

O Moeder van de Verlossing,
bid voor Uw kinderen in Ierland
om te verhinderen
dat de verdorven daad van abortus ons opgelegd wordt.
Vrijwaar deze heilige natie van het dieper wegzinken in de wanhoop, door de duisternis die ons land bedekt.
Verlos ons van de Kwade die Uw kinderen,
die nog geboren moeten worden,
wil vernietigen.
Bid dat deze leiders de moed zullen hebben
om te luisteren naar diegenen die van Uw Zoon houden
zodat zij de Leer van Onze Heer Jezus Christus zullen navolgen. Amen.

Ga nu, Mijn kind en zeg Mijn kinderen in Ierland dat ze sterk moeten zijn. Zij moeten opkomen voor wat juist is. Zij mogen nooit bang zijn om de waarheid, het heilig woord van God, te verkondigen, hoe moeilijk dit ook kan zijn.

Jullie geliefde Koningin van de Hemel

Moeder van de Verlossing

Ierland is een land dat ooit heel katholiek was, het heeft zich met volle overtuiging verzet tegen de gedwongen protestantisering door Engeland, waardoor er velen de marteldood stierven. Knock, in Ierland, is een Verschijningsoord waar Maria in 1879 verscheen samen met de H. Jozef, de H. Apostel Johannes en Jezus. Ierland was één van de laatste westerse landen die abortus-vrij waren. Tot nu. Ierland is gevallen.