Mgr. Livi, voormalige deken van de Lateraanse Universiteit in Rome: “De geplande verkiezing van Bergoglio zal leiden tot de erkenning van Luther en de creatie van een Mis zonder consecratie”

Mgr. Antonio Livi, professor filosofie en voormalige deken aan de Lateraanse Universiteit van Rome, heeft enkele straffe uitspraken gemaakt betreffende Bergoglio. Hij beweert o.a. dat hij tot het ambt werd verheven om de Kerk te protestantiseren; hij zegt dat Bergoglio “de ergste ketters” aan de top van de Kerk plaatst en hij stelt ook dat alle post-conciliaire pausen sympathieën hadden voor het neo-Modernisme.

Monseigneur Livi deed deze uitspraken in een interview met Gloria.tv waarvan de inhoud van 25 april tot 10 mei werd gepubliceerd. Livi zette het hele interview op zijn eigen website. Mgr. Livi beweert o.a. dat Bergoglio verkozen was om een “hervorming op Lutherse wijze” uit te voeren in de Kerk. Livi ziet in deze nieuwe geprotestantiseerde Kerk het heilige vervangen worden door politiek. Livi is ervan overtuigd dat de verkiezing van Bergoglio georkestreerd was. Gloria.tv schreef:

Op basis van vele historische getuigen, is Mgr. Livi “absoluut zeker” dat de verkiezing van paus Franciscus georkestreerd was. Hij maakt ook duidelijk dat het absurd is om te beweren dat Franciscus de paus is omdat de Heilige Geest dat wilde. “De Heilige Geest inspireert iedereen zodat ze juist zouden handelen, maar niet iedereen die geïnspireerd is door de Heilige Geest handelt effectief juist.”

Livi stelt deze georkestreerde verkiezing in verband met de “Sankt Gallen groep”, bestaande uit o.a. kardinalen Danneels, Kasper, Martini, en anderen en hij voegt eraan toe dat ze bij de verkiezing van Benedictus XV al Bergoglio in gedachten hadden als de man die de Kerk zou moeten “hervormen.” Livi legt ook uit dat Kardinaal Kasper, die bekend staat om zijn heterodoxe standpunten – door Bergoglio uitgekozen werd als de belangrijkste bezieler van de twee familiesyonden in Rome, en dat dit feit alleen aantoont dat “Bergoglio’s geplande verkiezing” uiteindelijk zal leiden tot “de erkenning van Luther en de creatie van een Mis zonder consecratie.”

Volgens Livi was deze revolutie reeds gepland in de vroege jaren ’60. De laatste vijftig jaar werden gekenmerkt door de activiteit van “boosaardige en ketterse” theologen, om de macht te veroveren. “Nu hebben ze het veroverd.”

Mgr. Livi heeft het ook over de pausen sinds Vaticanum II. Hij zegt dat alle pausen sinds het Tweede Vaticaans Concilie “achting” hadden voor het neo-modernisme, inclusief Benedictus XVI die beweerde dat hij in feite “akkoord ging met de ketterse theoloog Karl Rahner”. Volgens hem zal de theologie van Benedictus ons niet redden uit deze crisis. Mgr. Livi vindt het bovendien spijtig dat sinds de tijd van Paus Johannes XXIII de Kerk begon te denken dat ze het Katholieke dogma moest “vertalen” in nieuwe taal dat door de “moderne mens” kon verstaan worden. Echter, voor Livi is deze “moderne mens” een “mythe”. Hij betreurt ook dat de pastorale beslissingen die voorgesteld werden sinds Vaticanum II vaak in een reeks van effectief onfeilbare doctrines werden omgezet, die niemand mag bekritiseren. Diegenen die deze pastorale beslissingen durfden te bekritiseren werden op verschillende wijzen “onderdrukt”.

Tot slot zegt Livi dat Bergoglio de “ergste ketters” promoot. Hij legt uit dat de vervolging in de Kerk toeneemt, en dat Bergoglio diegenen van ketterij beschuldigt die trouw zijn aan de Katholieke leer, en die de verwarring bestrijden. Livi zegt ook dat Bergoglio de “ergste ketters” aan topfuncties in de Kerk helpt, en dat zijn encyclieken door de “ergste ketters” worden geschreven. Gloria.tv. schreef:

Volgens Livi worden diegenen die het integrale Katholieke Geloof belijden nu vaak verboden om lezingen te geven, en hun publicaties worden in de boekhandels weggemoffeld. “Alle officiële Katholieke media in Italië boycotten de solide Katholieke doctrine.” Livi stelt ook dat het een gewoonte is geworden om theologieprofessoren te ontslaan omdat ze “te Katholiek” zijn.

Boekhandels zoals Avvenire, Civiltà Cattolica, Edizione Paoline, Famiglia Cristiana boycotten de boeken die de Katholieke doctrine verkondigen, of ze verwijzen ernaar op een kleinerende manier, alsof ze door mensen geschreven werden die dementeren of gek geworden zijn.

Mgr. Livi eert journalist Marco Tosatti – een vroegere collega van Andrea Tornielli bij de Italiaanse krant La Stampa – wanneer hij zegt dat hij nu arm is omdat hij niet het Bergoglio-kamp vervoegde. Echter, Andrea Tornielli, die eerder een verdediger was van de Katholieke standpunten, heeft nu zijn eigen keuze gemaakt, voor zijn eigen comfort, en is nu journalist aan het hof van Bergoglio geworden. Net zoals Tosatti, zegt Livi: “Ik ben ook arm”. De Lateraanse Universiteit weigerde hem een pensioen te geven. Dit maakt dat hij moet overleven met een minimumpensioen van de staat.

Mgr. Livi is één van de 250 ondertekenaars van de Filiale Correctie, die in september 2017 werd vrijgegeven. Livi is een uitgesproken criticus van Bergoglio en hij is ook groot voorstander van het geknield en op de tong ontvangen van de H. Communie.

Bron: OnePeterFive