Een nadere kijk op India: voorbode van de ‘Nieuwe Wereldorde’?

Gray location map of India, highlighted continent.

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen, maar zal door beiden en in alle hoeken van de aarde bemind worden. (Boek der Waarheid – Jezus Christus, 26 april 2013)

In november 2016 stond India in rep en roer omdat de regering het gebruik van de meeste cash die in omloop was zo goed als volledig illegaal maakte: de briefjes van 500 en 1000 roepies, deze die het meest gebruikt werden, werden van de ene dag op de andere verboden. Het land was ruim een maand geleden weer in het nieuws: dit keer omdat ze in heel het land een vergevorderd “Big Brother-systeem” hebben ingevoerd: iedere inwoner van India moest zich verplicht aanmelden om zijn vingerafdruk, gezicht en iris te laten scannen. De overheid verzamelde zo de biometrische gegevens van de hele bevolking (1,3 miljard mensen!) in een gigantische databank. Dit is ongezien.

India. Het is een land waarbij wij denken aan hindoetempels, de Taj Mahal, heilige koeien, verkeersellende, armoede en talloze krottenwijken.

Nochtans is het land een kerngrootmacht: het heeft naar schatting 120 atoombommen in bezit, en genoeg plutonium voor de fabricage van wel 1000 atoombommen. Het land heeft ICBM’s (Intercontinentale Ballistische Raketten) met een bereik van wel 8000 km. India heeft tevens een ruimtevaartprogramma en stuurde reeds meerdere satellieten de ruimte in. 80% van de bevolking is hindoe, maar er zijn tevens ca 24 miljoen christenen (2,3 %).

Op 8 november 2016 maakte de Indiase regering bekend dat de briefjes van 500 en 1000 roepies de volgende dag waardeloos zouden zijn. Dit omvatte ruim 86% van de totale hoeveelheid cash geld die in omloop was in India. In een zogenaamde zet in de ‘strijd tegen corruptie’ werd aangekondigd dat er nieuwe briefjes van 500 en 2000 roepies zouden uitgevaardigd worden. De mensen raakten in paniek en renden naar de banken, om hun geld af te geven en in te wisselen. Op 17 november 2016 kwam er een extra maatregel: vanaf dan mochten inwoners in India maximaal slechts 2000 oude roepies per keer inwisselen bij de bank (wat overeenkomt met de som van ca €25), maar met vertoon van identiteitskaart, grotere bedragen moesten op een bankrekening gestort worden. India raakte in een cash-crisis. Veel mensen hadden het moeilijk om dagdagelijkse inkopen te doen. Intussen lijkt de situatie wat genormaliseerd, maar dit heeft verstrekkende gevolgen: ieder die wat cash geld in huis bewaarde moest dit verplicht naar de bank doen, zodat de banken en de overheid volledig zicht kreeg op de financiële handel en wandel van de bevolking.

Nu, een kleine maand geleden was India weer in het nieuws: de bevolking werd verplicht om zich te registreren: van iedereen werden ogen, gezicht en vingerafdrukken gescand en verbonden met  alle beschikbare persoonlijke gegevens, van sociale zekerheid tot mobiele telefoonnummers. Het programma heet “Aadhaar”, wat vertaald “fundament” betekent. Vrijheidsactivisten zijn bang dat dit het “Orwelliaans” big brother systeem is, naar het boek “1984” van George Orwell waarin hij een totalitaire staat beschrijft die de bevolking in een ijzeren greep houdt en volledig controleert.

India zal op deze manier in staat zijn om z’n 1,3 miljard burgers te volgen. De overheid heeft deze registratie verplicht gemaakt voor honderden publieke en vele private diensten, zoals het deelnemen aan examens op school tot het openen van een bankaccount. “Het voelt alsof het leven zou stoppen zonder Aadhaar”, zo vertelt mevr. Jha aan The New York Times. In buurland China is de overheid bezig met het ontvouwen van een systeem om via gezichtsherkenningscamera’s en dataopslag mensen te volgen, en om dit systeem verder en dieper in het dagelijks leven van mensen in te brengen. Ook in andere landen worden steeds meer ‘slimme’ camera’s geïnstalleerd in het straatbeeld.

Maar in India zijn ze al een stap verder, het programma is een verbond op zich: in het massaal verzamelen van biometrische data en de poging om alles te linken: reistickets, bankaccounts, pensioenen, en zelfs maaltijden voor ondervoede kinderen. Wie niet in het systeem zit: geen geld en geen voedsel!

Niemand heeft ooit die schaal en die ambitie benaderd”, zo zei Jacqueline Bhabba, professor en onderzoeksdicreteur van Harvards FXB Centrum voor Gezondheid en Mensenrechten, die biometrische ID-systemen in de wereld heeft bestudeerd. Critici zijn bang dat de overheid ongeziene toegang zal krijgen tot het leven van alle Indiërs. Brittannië, Rusland en de Filipijnen overwegen volgens de Indiase overheid om een gelijkaardig systeem in te voeren. De premier van India, Narendra Modi, propageert zijn digitale visioen reeds sinds 2014, toen zijn partij aan de macht kwam.

In sommige steden kunnen pasgeborenen het ziekenhuis niet meer verlaten totdat hun ouders hen hebben geregistreerd. Zelfs leprapatiënten, wiens ogen en vingers beschadigd zijn door de ziekte, moeten hun vingerafdruk- en irisscans laten nemen om hun legale voordelen te kunnen ontvangen. De armen moeten hun vingerafdrukken scannen in de rantsoenwinkel om hun door de overheid voorziene portie rijst te krijgen. Gepensioneerden moeten hetzelfde doen om aan hun pensioen te kunnen.

Dit begint aardig te lijken op, en is maar een stap verwijderd van het systeem waarbij “niemand kan kopen of verkopen” indien hij het merkteken van het Beest niet draagt…

En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt. (Apoc. 13,16-17)

Dat brengt ons tot de hamvraag: zou India het land kunnen zijn vanwaaruit de Antichrist voortkomt?

Een voorstelling van ‘Maitreya’, de man wiens naam in het Hebreeuws het getal 666 vormt.