Crisis

We staan op de rand…

“De oorlog in het Midden-Oosten zal andere naties erbij betrekken. De andere landen, van het Westen, zullen een reactie uitlokken van Rusland en China. Dat alles zal eindigen in een wereldoorlog”(Jezus Christus op 18 maart 2011).

Het is vandaag 11 april en we staan op de rand van een derde Wereldoorlog. Reeds in 2013 was er de rode lijn waarvan Obama toen zei dat die overschreden was (een zogezegde gasaanval door het Syrische leger) en hij dreigde met militair ingrijpen. Rusland, die toen reeds aanwezig was in Syrië, zei dat ze alles gingen neerschieten (raketten en vliegtuigen) dat betrokken zou zijn in een aanval. Obama heeft zich toen teruggetrokken. Nu, vijf jaar later, is er opnieuw zo’n gasaanval, net op het moment dat het Syrische leger op het punt staat om de stad Douma te veroveren op de rebellen, vlak buiten Damascus. De gasaanval is duidelijk een “false flag aanval” uitgevoerd door de rebellen om het Westen ertoe aan te zetten hun verlangen in te willigen: de regering van Assad omver werpen en wie weet zelfs Assad vermoorden, net zoals ze met Kadhaffi gedaan hebben in Libië. Dat land is nu wat ze noemen een “failed state”.  Trump, die ten tijde van de regering Obama fel tegen een militair ingrijpen was in Syrië, en dit ook liet blijken tijdens zijn kiescampagne, noemt Assad nu “een beest”, beschuldigde Poetin van medeplichtigheid en zwoer om militair in te grijpen. Verwacht wordt dat hij vandaag een beslissing zal nemen. En waarop baseert Trump zich? Op de berichtgeving van de zogenaamde “White Helmets”, die collaboreren met de rebellen in Syrië. Rusland liet al verstaan dat ze iedere raket die binnenkomt zullen neerhalen en daarna ook de lanceerplatformen zullen vernietigen. Als DIT gebeurt, dan is WOIII begonnen…

Dit is wat Trump tweette:

Vervolgens zei hij dat indien Obama in 2013 had ingegrepen, het “beest” Assad geschiedenis was geweest:

Echter, in 2013 had Trump Obama opgeroepen om NIET in te grijpen:

Paul Joseph Watson maakte een video waarin hij alle feiten mooi samenvat:

In Rusland zijn ze zich al aan het voorbereiden op een wereldoorlog. De Russische staatstelevisie gaf gisteren instructies aan de bevolking wat ze moeten meenemen als ze naar een nucleaire bunker moeten vluchten.

Maram Susli, een Syrische jonge vrouw en activiste die beter bekend is als ‘Partisangirl’, en die alle leugens doorprikt die over Syrië worden verspreid, tweette:

Inderdaad, Donald Trump waarschuwde toen in een interview in oktober 2016 dat Hillary Clintons beleid als president om het Syrische conflict aan te pakken, zou leiden tot Wereldoorlog 3. Zij zou de VS in een gewapend conflict meesleuren tegen Rusland, Syrië en Iran. “Wat we zouden moeten doen is focussen op ISIS. We zouden ons niet moeten focussen op Syrië.” Trump heeft op dit gebied zijn kar 180° gedraaid… Helaas.

Maram Susli tweette ook nog dit:

Met de anti-Russische hetze van de afgelopen weken, en nu dit incident, dreigt de situatie uit de hand te lopen. We zitten in een kritieke fase. Het staat voor de deur.

Maar uiteindelijk gebeurt er niets wat niet werd voorzegd. In 1968 kreeg in Valdres, Noorwegen een oude vrouw een visioen van God over de eindtijd. De evangelist Emmanuel Minos noteerde het, en maakte het jaren later bekend. Zij zag het moreel verval van de maatschappij en een grote geloofsafval in haar land en in heel Europa. Vlak voor het begin van de derde Wereldoorlog zag ze Europa overspoeld worden met migranten, dan zal Jezus komen (zoals door vele zieners voorzegd: de Waarschuwing) en dan breekt de Derde Wereldoorlog uit, die volgens haar een korte oorlog zal zijn. 

 


Profetieën uit het Boek der Waarheid:

“Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden. De vaart van deze oorlogen zal escaleren, en nauwelijks zullen vier delen van de wereld erin verwikkeld geraakt zijn, of de grote oorlog zal aangekondigd worden. Jammer genoeg zullen er nucleaire wapens gebruikt worden, en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar deze zal niet lang duren.” (De H. Maagd, 6 september 2013).

“De Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden. Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de wereld als een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden van de duisternis. Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke leiders aller tijden.” (het Boek der Waarheid; Jezus Christus op 1 juni 2012)

“Oorlogen zullen wortel schieten en zich ontrollen als stormen in de woestijn waarbij ze in een stroomversnelling zullen raken en al diegenen, die het gevoel hebben dat hun vrede gegarandeerd is, als een dief in de nacht zullen treffen. Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Al vlug zal de Antichrist zich, te midden van het bloedvergieten, bekend maken. Verwarring, angst en het verlies van oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het derde zegel geopenbaard worden, wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat hongersnoden de mensheid omklemmen. Verstoken van voedsel, uitgehongerd van geest en verstoken van hulp zal de mensheid naar alles en iedereen grijpen wat respijt biedt. De weg zal bereid zijn voor de komst en het zich aan de wereld bekendmaken van de Antichrist. Tegen die tijd zal de mensheid door de man van vrede, die zoveel hoop biedt, zodanig opgelucht zijn dat zij zijn gewillige slaven worden. Zij zullen zich laten inpalmen door zijn uitvoerig plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun gezegd worden dat het plan voor het welzijn van allen zal zijn en om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden, tegen wie hij zegt te strijden en over wie hij controle uitoefent, zijn onschuldige slachtoffers die door hem gebruikt worden in de misleiding die hij de wereld zal voorhouden. Wanneer de vrede – of dat wat op een wapenstilstand lijkt – hersteld is, zal de volgende fase komen: de eenmaking van alle naties, alle religies, alle landen. Dat is het moment waarop het verbond tussen de Valse Profeet en de Antichrist duidelijk zal worden.” (Jezus Christus, 16 maart 2013)

“Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.” (Jezus Christus, 16 mei 2012)

Categorieën:Crisis

31 antwoorden »

 1. Reeds meer dan een jaar, weet ik uit goedingelichte bron, verblijft President Poetin het grootste deel van zijn tijd in een bunkercomplex met commandocentrum waarin hij beschermd is tegen een verrassingsaanval.

 2. De vernieling van de oogst houdt verband met genetisch gemanipuleerd graan die zich niet zelf kan vermenigvuldigen. De boer moet dus telkens van de grote leveranciers nieuw zaaigoed kopen. Indien de velden met zaaigoed van die leveranciers worden vernietigd is er veel te weinig zaaigoed voor het volgende jaar.

 3. Dat Trump is omgeturnd heeft te maken met verkeerde adviseurs en een zelfoverschatting dat hij op zijn eigen inzichten kan blindvaren in plaats van zich iedere dag nederig onder de inspiratie van de Heilige Geest te stellen.

 4. Laat ons hopen dat het niet zover komt oorlog lost niets op het is een straatje zonder einde en we moeten er niet naar uitzien . De zelfoverschatting van Trump geldt ook voor Poetin en dat kan gevaarlijk worden! In het M.O. zijn Turkije, Iran de Hezbolla’h en Syrie samen met Rusland een front aan het vormen tegen Israel dus we staan dicht tegen de oorlog die Jezus voorzegde en met Turkije erbij zal ook de Navo in dat avontuur worden getrokken met alle gevolgen !!

  • Turkeije is helemaal niet tegen Israël, in tegendeel. Erdogan heeft onlangs nog herhaald dat het tijd wordt dat Assad opstapt. Turkije heeft nooit een bedreiging van Israël gehad, van sinds Israël is opgericht, zelfs toen niet, toen Erdogan zich tegen de installatie van de US ambassade in Jeruzalem kante, om de Islamlanden te paaien. Poetin overschat zich niet, hij doet wat hij noodzakelijk vind om zijn volk te beschermen tegen deze die het steeds op hen gemunt heeft.
   In Rusland zijn schuilplaatsen en voedsel voorzien voor de bevolking en worden er oefeningen gedaan om de bevolking te beschermen in geval van een aanval van buiten Rusland. Waar zie je dat nog? Hier? Hahaha! in Amerika?

 5. Damascus zal volledig vernietigd worden. Jesaja 17:1 en Jeremia 49:23-27 De mate van vernietiging lijkt te wijzen op een nucleare vergelding ! Er wordt verhaald van het volledig ophouden van het bestaan van de stad. (bijbel) “Zie Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad neer is; het wordt een puinhoop, een bouwval.” En “ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren”.

  De Palestijnen zullen mogelijk van de gelegenheid gebruik maken (de oorlog tussen Israel en Syrie) en een poging doen hun palestijnse droom waarheid te zien worden. Maar wanneer ze het lot van Damascus zullen horen dan verkeren ze in totale angst (bijbel, Zacharia 9:5) “Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza en het zal hevig beven………dan zal de koning (regering palestijnen) verdwijnen ( Zacharia 9-6) “Ik zal de trots van de Palestijnen uitroeien”. Zacharia 11:1-3.

  • |
   ( Dick, zei >
   ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren
   |
   NB : pas tijdens Utopia, zal men wederom antieke stadsmuren herbouwen — en die burchten, zijn er nu ook nog niet — bedenk, dat de profeten in het rijtje van Jesaja t/m Maleachi, sterk geFOCUSt waren op : die groote & verwoestende Dag des Heeren …
   |
   PS : dat kort`durige Utopia, wat is aanschouwd door zowel Jezus als de oude profeten, staat voor de mondiale wederkeer van alle (ooit vergane) antieke culturen — men strijdt dan bvb weer met antieke wapens — opvallend, zijn er de SLAVERNIJ, en de zedenloosheid …

 6. Dit kan hoogstens een voorspel op de 3e wereldoorlog zijn daar anders andere profetieën hun inhoud verliezen en hun locatie in de tijd.

  Dit 3e wereldoorlog zou 3 maanden duren en beëindigd worden door de 3 duistere dagen en de Waarschuwing, zijnde het 6e zegel ..de dag des Heren.

  Het zou mij inderdaad verbazen als de 3e wereldoorlog toch zou uitbreken.

  • ( Piet, zei >
   Dit kan hoogstens een voorspel op de 3e wereldoorlog zijn daar anders andere profetieën hun inhoud verliezen en hun locatie in de tijd. Dit 3e wereldoorlog zou 3 maanden duren en beëindigd worden door de 3 duistere dagen en de Waarschuwing, zijnde het 6e zegel ..de dag des Heren. Het zou mij inderdaad verbazen als de 3e wereldoorlog toch zou uitbreken
   |
   nb : die #3e Wereld`Oorlog, wordt reeds in_hoofdstukken uitgevochten — we naderen nu wel dat gruwelijke HOOGTEPUNT — direct daarna, zal Utopia zijn …
   |
   ps : de zgn *Dag des Heeren*, be`eindigt Utopia, en start de Groote Verdrukking …

 7. |
  @Gilbert …
  alles prima OK — maar : bidden tegen! Gods wil in, haalt NIKS uit — want Jezus zelf, waarschuwde ons, dat wij OORLOGen op ons dak zullen krijgen — kort`om … vertrouw & accepteer !!

 8. Hero de Jong “Profeet” 😭 11/04/2018 om 19:38,

  Van welke planeet kom jij ?!? 👽 🤖 👹.

  De dag des Heren betreft het oordeel van het 6e zegel.
  Het 6e zegel wordt geopend met de bekende 3 duistere dagen.
  Als de 3e dag van de drie duistere dagen wordt beëindigd, begint de Grote Waarschuwing van God dat het betreffende oordeel is van het 6e zegel.

  En wat de Verdrukking betreft: ..aan het 6e zegel gaat DIE verdrukking vooraf dewelke zijn hoogste herkenningspunt heeft in het dagelijks offer dat gestaakt wordt (Daniël 12:11) ..en hetgeen zijn locatie heeft “op de helft van die week” (Daniël 9:27) ….dat wil zeggen dat die andere helft (van die week).. van de verdrukking gereserveerd is voor de verdrukking van de antichrist kort voor het laatste oordeel.

  Het dagelijks offer dat gestaakt wordt betreft het katholiek Heilig Misoffer ..de Reine Offerande, geïmpliceerd in Maleachi 1:11 en dat een enorme afkeer oproept bij de protest-anten, dewelken, via de verdoemde Luther ….meenden en menen het beter te weten dan Jezus Christus zelf in Zijn woord.

  Jij zei ergens op deze site dat je katholiek zou zijn of worden als de geestelijkheid niet zo ontaard waren, of woorden in die strekking…hun slechte voorbeelden kunnen geen excuses zijn om de waarheid van het katholiek geloof niet te aanvaarden.

  Maar ook jij bent gewoon in hart en nieren een protestant die het Heilig Misoffer hekelt zoals de huidige usurpator paus op de stoel van Petrus en dan meen je ook nog eens een draai te moeten geven aan de profetieën van katholieke begenadigden zielen.

  De Bijbelse valse profeet en al wat daar bij hoort aan verdrukking, komt voor het oordeel van het 6e zegel (de Waarschuwing).
  Het 6e zegel is het “midden” van de eindtijd…en de geboorte van het tijdperk van Vrede en de geboorte van Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase zoals beschreven in Jesaja 65:20.

  Jouw broeders van de “reformatie” volgen de leer van een verdoemde … Luther en consorten dewelken een van de vele nagels zijn aan de “doodskist” van de RK ….en ook nu verkondigen ze weer verwarde ideeën …met name over de eindtijd, ook.

  Jij hebt toch een eigen site …ga daar die dwaasheden dan maar verder verkondigen…aan andere misleide 🐑 🐑🐑🐑🐑🐑 🦂🦂
  🦂. 🦂🦂🦂🦂🦂🦂

  • |
   @Piet … als jij de inhoud van de bijbel, gaat op`mixen met bvb Nostradamus & cornuiten, dan wordt het ZO ingewikkeld, dat zelfs_ik het niet meer kan volgen !? — dus lees daarom eens wat ‘r echt staat, in de_echte bijbel …

 9. En ik maar denken dat wij, christenen, de wereld met een positieve instelling benaderen. Wat een brok zwartgallige, negatieve, depressieve wereldvisies worden hier tentoongespreid. Er komt geen oorlog zoals er ook geen oorlog kwam bij alle gelegenheden na WW II. De wereld heeft laten zien dat ze op zijn minst enige vooruitgang heeft geboekt. Leef in vrede.

 10. @ christ1947 ….12/04/2018 om 20:11,

  De wereld staat in brand en jij ruikt niet eens de rook …je bent zo blind dat je niet eens de brand ziet…je oren zijn zo verstopt dat je niet eens het lawaai van de komende oorlog hoort en de wraak van de schepping vanwege de zonden die ze moet verdragen.

  Jouw vooruitgang en wereldvisie is product van de mis-leiding door de kinderen (NWO) van de antichrist …die elk sprietje gras beheren…heb je dit teken al eens gemaakt 🤘 ..dan ben je een van hun slachtoffers..

  Of dit 👉 of dit ☝ of dit 👌 of dit ✌ enz.

 11. Hero de Jong “”Profeet”” 12/04/2018 om 20:39,

  Het volgende wat Nostradamus vermeldt… zal je als kind van de “”reformatie”” wel pijnlijk zijn nl. …..en het offer van de Heilige en onbevlekte Hostie zal instand gehouden worden (uiteindelijk).

  Ik zal je beschamen over wat je over Nostradamus zegt met enkele opmerkelijke overeenkomstige punten met dat wat ook in de Bijbel wordt vermeld…
  Jesaja 13:5…..Jahweh der Heirscharen monstert zijn troepen,
  Van verre gekomen van de grenzen des hemels.
  Jahweh met de werktuigen van zijn toorn.

  Nostradamus… de goden (de buitenaardsen, de gevallen engelen, demonen) zullen zich aan de mensen vertonen.
  Als de bewerkers van het grote conflict
  Tevoren worden aan de heldere hemel degen en lans gezien
  Aan de linkerkant zal de grootste toestoot zijn……””zoals bv. Pechtold””D66.6..van dat type…..zijn moordpartij.

  En wat staat er in Jesaja 2:18-19 ….het betreft de goden cq. buitenaardsen die in onze aarde werken, samen met occulte wetenschappers ….daar zijn bewijzen van te vinden op het internet… de Bijbelse onderwereld betreft ook dat werkterrein in de aarde en de planeten …in de lucht enz. …en daarom wordt in Openb.20:14 dood en onderwereld in de vuurpoel -de hel- geworpen..de rest van gevallen engel wordt bij het laatste oordeel alsnog in de hel geworpen…het werken tussen de sterren en planeten van de gevallen engelen zal dus eens ophouden ….en bij het “1000”jarig rijk Jesaja 24:22..Ef.2:2.

  Dit rest Bekijk je maar…..

 12. De informatie op Xandernieuws is ook op niburu.co te lezen.

  Op radio 1 npo na 23.oo uur spraken ze over de bewijzen die ze zouden hebben.
  Ze willen Syrië alsnog aanvallen…ik schakelde de radio in toen het gesprek bijna was afgelopen..ik hoor morgen wel.

  Trouwens..die kleine Napoleon uit Frankrijk zal waarschijnlijk Nederland de oorlog verklaren via google translate meen ik dat te begrijpen …want Nederland zal uit de EU gaan ..door Gods ingrijpen ,… Jesaja 52:11-12..middels de Vreugdebode vers 7….hem te doden.

  Werdin van Otranto zegt:. …er zal veel bloedvergieten zijn door 2 gevechten tussen de Fransen en de Nederlanders…Oh het is te hopen dat God zijn woede afwendt.
  Deze profetische uitspraak betreft waarschijnlijk hetgeen wat nog komen moet en niet wat al is geweest… ofschoon maar te hopen is dat die oorlog in een vroegere eeuw is geweest…om niet voorbij te gaan aan al dat lijden dat toen geleden is.

  Maar het is zeker dat ze met een oorlog de Vreugdebode willen doden …maar die wordt door de Hemel extra beschermd.

 13. Oorlogen en armoede zullen op deze planeet altijd ons deel zijn, en toch zeker sedert de Mensenzoon zich verwaardigde onder ons te verblijven want van dan af ontbrandde de woede van Satan tegen alle Christenen en hij slaagde er in ons geestelijk in slaap te wiegen in de enorme welvaart die wij als vanzelfsprekend aanvaarden terwijl geestelijke armoede het gevolg is van totaal gebrek aan geestelijke waakzaamheid.

  Ook vergeet men altijd weer dat de Vader onaangemeld op bezoek kan komen en dan de zielen in duisternis aantreft zonder olie voor hun lampen. Zonder de olie van gebed en meditatie en overwegen van H.Schrift, en ook door het negeren van door de Geest aangereikte daden, dommelt de ziel in een diepe slaap.

  Oorlog en armoede op grote schaal, omdat het nu even niet anders meer kan.

  • ( Piet > “”Op radio 1 npo na 23.oo uur spraken ze over de bewijzen die ze zouden hebben …“”
   |
   NB : over welke *bewijzen*, beschikt onze NEP`nieuws redactie van radio 1 NPO ? -( ze zijn er NIET !!

   ( Piet > “”(de buitenaardsen, de gevallen engelen, demonen) zullen zich aan de mensen vertonen. Als de bewerkers van het grote conflict. Tevoren worden aan de heldere hemel degen en lans gezien [nostradamus]“”
   |
   PS : het mysterie van de zgn *buitenaardsen* -(( versta : het volk van de duivel ))- dat heb ik zeer uitgebreid bestudeerd, ahv de bijbel, waar_in voor de goede verstaander wordt gesteld, dat : “… de overste van de macht der lucht …”, inderdaad zal komen, om van de aarde, een open graf te maken — doch dat treft zeer speciaal : de humanisten, en dus gaan de gelovigen het prima overleven …
   |
   [interessant] : Nostradamus voorzei, wat ook in de bijbel staat, dat gedurend die laatste eindtijd, de hemel gaat veranderen in een MEGA BEELDSCHERM …
   |
   BTW : mijn moeder behoorde NIET tot *de reformatie* -(( de term *reformatie* komt van`ouds uit het Vaticaan, doch is later zo na 1800, ge`absorbeerd door de dominees …

 14. Wat een gedoe allemaal.
  Nostradamus, Buitenaardse goden, Nexit perikelen met Napoleon en de Fransen, Satanofwel volk van buitenaardsen etc. Is satan nu opeens sterker dan Jezus Christus?
  By the way, zelfs Trump heeft zijn verstand gebruikt en de kou is alweer uit de lucht.
  Be positive guys. Dat is wat Jezus ons leerde. Naastenliefde en geloof en hoop en liefde.
  Is dat nu zo moeilijk? Ja, dat is het, maar probeer het tenminste een beetje…… Stap af van pessimisme en hel en verdoemenis. Dat soort dingen heeft God nooit bedoeld met Mens durf te leven!

  • |
   @chris1947 …
   sinds wanneer, moet de gelovige : positief dom & onbenullig zijn, plus NIET aan diep gravende bijbelstudie doen !? — want het mysterie der buitenaardsen, is wel een ’s bijbels mysterie, wat om een ’s bijbels antwoord vraagt !!

 15. Beste Hero, de combinatie van “positief dom & onbenullig” maakte ik niet. Je mist het punt en gaat over tot het mysterie der buitenaardsen. Heb je daar al een antwoord op? Of is dat oplossen je levenswerk?
  By the way; de derde wereldoorlog liep alweer met een sisser af …….

 16. |
  @chris1947 …
  het gruwelijke hoogtepunt van WO-3, dat mogen wij nu heel spoedig beleven …
  |
  de hebreeuwse grondtekst van Jesaja_13:5 zegt ons > “… zij komen van een verre aarde (=planeet), van het einde van het heelal, de heerser en de werktuigen van zijn woede, om onze gehele aarde te verwoesten …”
  |
  PS : de profeet Daniel, zegt dat hij : op gruwelijke vleugels zal komen …

 17. Als Christen moet men altijd bereid zijn voor stervensuur of onverwacht stervensmoment.

  Jesaja 13:5 voorzegt inderdaad grote verwoesting, zij het dat de vijand niet noodzakelijk uit de ruimte hoeft te komen. Maar met een simpel digitaal fototoestel en een beetje photoshopwerk kan men een glimp van planeetX waarnemen. Dergelijke planeet werd in het verleden dikwijls als met vleugels uitgebeeld. Deze schijnbare ‘vleugels’ zouden veroorzaakt worden door zonnestraling. Maar er zijn genoeg vijanden onder de hemel (op aarde) die door grote haat gedreven worden en ze zijn reeds vlakbij. Nog enkel een kwestie van weinig tijd.

  Maar zoals gezegd: men moet altijd voorbereid zijn Jezus te ontmoeten.

 18. Defending human rights? UK, USA and France themselves kill around 1.000.000 (!!) kids annually (!!) in the mothers womb (abortion)! So they can be bombed too?! Mind boggling hypocrisy by the West.

  Protect the USA and Europe and start serving Our Lady Mary by wearing the Brown Scapular (sold at Amazon) and hang a BS next to every outside door of your home. And start praying daily the mighty Rosary. By the power of Christ, Our Lady promised help and special protection and salvation (!!) if you do. Look at:

  http://miraculousrosary.blogspot.nl/p/famous-rosary-miracles.html

  Our Lady is not a McDonalds. Pray with humility, trust and patience please. God bless!

 19. |
  @eric … en toch spreekt (de griekse grondtekst van) de APOKALYPS, over : het WEZEN uit de ABUSSOS -( *abussos*, dat is de ONpeilbare diepte, dus iets wat men op aarde niet kan vinden …

 20. @Hero, — ik voel me niet geroepen om over de Griekse vertaling te twisten. Aan te raden is om Geestelijke boeken vooral overwegend en geestelijk te lezen en niet te ‘technisch’. Alleen God is ONeindig en de hele schepping leeft onder de tijd die door God geschapen is. Dus is ook de hel slechts eeuwig want anders zou Satan een anti-God zijn – een tegenpool – en dat is niet mogelijk. De eeuwigheid is voor ons als een onpeilbare diepte, maar ook de aardse geschiedenis is in haar geestelijk wezen onpeilbaar vermits de H.Geest ONeindig Werkzaam is. Het was van aan het begin van de schepping besloten dat de mens door een ‘steen’ ‘komende uit de onpeilbare diepte’ zou vallen! Maar tijd is ons geschonken en ontelbare zielen zullen tot het Leven komen, door Christus onze Heer en door Maria de bemiddelende Moederlijke Liefde van God.