Sadhu Sundar Selvaraj, een Evangelische profeet en ex-Hindoe: “Paus Franciscus is de Valse Profeet uit het Boek Openbaring”

Sadhu Sundar Selvaraj, een bekeerde Hindoe, krijgt regelmatig visioenen en verschijningen van de Heer. Hij zei in de Evangelische Jim-Bakker show op 14 december dat de Heer hem vertelde dat de huidige “paus” de Valse Profeet is uit het Boek Openbaring. Dit is wat wij al sedert 2011 weten uit de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid. 

Sundars bekering

Sundar groeide op in een strenge Hindoe-familie. Hij was zelf een vrome Hindoe en legde zich toe op de studies over de mantra’s en werd ingewijd in de religieuze ceremonies. Toen hij ongeveer 16 jaar oud was, rees in hem een vraag over karma, leven na de dood en de nirvana. Hij trachtte de gunsten van de Hindoe-goden te bekomen door het vasten, boetedoening en ‘pujas’, om bevrijd te worden van de cirkel van hergeboorte, en om één te zijn met Brahma – de vereniging met de kosmische energie. Maar al zijn inspanningen waren vruchteloos. Na zes maanden van intens gebed, kwam hij tot de conclusie dat hij bestemd was om steeds maar opnieuw gereïncarneerd te worden, vanwege zijn slechte “karma.”

In juni 1978 woonde hij een religieus-wetenschappelijke lezing bij in een publiek auditorium. De spreker had het over evolutie en de wetenschap van de schepping door God. Sundar hoorde niet graag dat hij sprak over Jezus Christus. De spreker zei dat door Gods grote liefde voor de mensheid, Hij naar de aarde kwam om te sterven voor de zonden van de hele wereld, en enkel door het geloven in de Heer Jezus Christus kan men bevrijd worden van zonde en de cirkel van de dood. Op het einde gaf de spreker een uitnodiging voor al diegenen die Jezus wilden aanvaarden als hun Verlosser. Sundar voelde een verlangen om naar voor te gaan, maar omdat hij een trouwe Hindoe was, rebelleerde hij tegen dit gevoel. Maar plots, hoorde hij een duidelijke en hoorbare stem: “Dit is de Ware God. Ga en volg Hem.” Hij negeerde eerst de stem, totdat de stoel begon te schudden en hij een onzichtbare hand tegen zijn rug voelde, die hem deed opstaan en naar voor gaan. Naar voor gekomen zei hij: “Jezus, als u de ware God bent, alstublieft, help mij om bevrijd te worden van de cyclus van hergeboorte.” Dan zei hij: “Jezus, kom in mijn leven.” Dan ervoer hij nog een bovennatuurlijk verschijnsel: hij voelde dat er iemand iets als olie op zijn hoofd uitstortte. De olie vloeide omlaag, tot aan zijn voeten, en hij ervoer een reiniging in zijn hart en een diepe vrede vervulde hem. Sundar was overtuigd dat Jezus Christus de enige ware God is, en wilde zich aan hem toewijden.

Hij heeft een apostolaat genaamd “Jesus ministries”, om mensen overal ter wereld te bereiken met het Evangelie en zijn visioenen die hij regelmatig ontvangt.

Profetische woorden

Sundar zegt dat wij in de eindtijd zijn, dat Bergoglio de Valse Profeet is, dat er 3 plaatsen zijn in de VS die voor vernietiging bestemd zijn (vanwege de grote zondigheid, waaronder de staat Californië) en dat de christenen niet “opgenomen” zullen worden voordat de vervolging door de Antichrist begint, zoals vele protestanten denken, maar pas op het einde, bij de Wederkomst van Jezus en het Laatste Oordeel. Jezus vertelde hem dat Hij nergens heeft gezegd dat er een “rapture” zal zijn vóór de grote Verdrukking. Sundar zegt ook dat (de technologie voor) het “Merkteken van het Beest” er al is en dat Artificiële Intelligentie een grote rol zal spelen bij het maken van het “Beeld van het Beest”. Alles wat hij zegt komt grotendeels overeen met wat wij al weten uit de profetische boodschappen van MDM in het Boek der Waarheid.

Over Bergoglio vertelt Sundar het volgende: “Er zijn twee hoofdfiguren in Openbaring 13; de éne is de Antichrist en de andere is de Valse Profeet. Er is veel discussie over de identiteit van deze twee figuren. Ik wilde niet speculeren en ik wilde het spel niet spelen zoals iedereen dat doet. Ik deed gewoon mijn eigen ding. En enkele jaren geleden, ik denk zo’n vier jaar geleden, was ik in een conferentie in Sydney, Australië, en op een namiddag, verscheen de Heer Jezus aan mij en hij sprak over de Valse Profeet die vermeld is in Openbaring hoofdstuk 13. En dan zij Hij heel eenvoudig en heel duidelijk: “De huidige paus Franciscus ís de voorzegde Valse Profeet.” En dan ging hij verder met aan mij de vele dingen over de Valse Profeet uit te leggen, wat de Valse Profeet zal doen. Later deed ik wat onderzoek en ik vond dat wat de Heer mij ook had gezegd, hetgeen was wat paus Franciscus al begonnen was te doen. En het verbazende was, op 8 juni 2014 waren wij een conferentie aan het houden in Jeruzalem – we doen elk jaar een conferentie in Jeruzalem, genaamd “Open Heavens Prophetic Conference” – op die specifieke dag had paus Franciscus de president van Israël, Shimon Peres en de president van de Palestijnen, Mahmoud Abbas, uitgenodigd voor een gebedsontmoeting in het Vaticaan. Zij vertegenwoordigden die drie grote religies van de wereld: de Joden, de Moslims en de Christenen. Op die specifieke dag, toen ze bijeen aan het komen waren in het Vaticaan, vloog er een meteoor zeer dicht bij de aarde, en NASA noemde de meteoor “het Beest.” Dat bevestigde dat de Valse Profeet – het Beest genoemd in Openbaring – de paus is.” [Voor alle duidelijkheid: er worden twee Beesten genoemd, zowel de Valse Profeet als de Antichrist zijn een Beest, nvdr].

“De paus zal alle grote religies van de wereld bijeenbrengen en de ene-wereldreligie vormen, waar hij nu mee begonnen is.” Sundar zegt dat er ook historische feiten zijn die dit reeds bevestigen: toen Bergoglio alle vertegenwoordigers van de grote religies bijeenbracht in het Vaticaan om een verklaring te ondertekenen om een éne-wereldreligie te vormen.  Er zijn reeds vele leiders van Pentecost-kerken en Evangelische kerken die op de wagen springen om mee te doen. Sundar vertelt ook dat de Valse Profeet de Antichrist zal prijzen als zijnde dé god.

Zie ook de “pausvideo” over interreligieuze dialoog, waar hij praktisch alle religies op gelijke voet stelt:

 

Bron: Youtube; Jesusminstries.org