Restkerk wenst alle lezers een Zalig Kerstfeest

Over Kerstmis uit het Boek der Waarheid:

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. De liefde die Mijn Hart vult, door het geloof en de godsvrucht betuigd door al Mijn kinderen, is zeer waardevol.

Dit is het moment voor Mijn kinderen, wijd en zijd, om na te denken over Mijn leven op aarde. Het is voor hen het moment om de gevolgen voor de gehele mensheid te overwegen die Mijn geboorte meebrengt. Het is door Mijn geboorte dat de mens naar verlossing zal uitzien. Het is door de liefde van Mijn Eeuwige Vader voor al Zijn kinderen dat Hij het ultieme offer gebracht heeft. Dat Hij een pasgeboren baby moest aanschouwen en Hem als kind zien opgroeien tot volwassenheid, toont duidelijk Zijn liefde en vastberadenheid om al Zijn kinderen te redden. Hij houdt zoveel van al Zijn kinderen dat Hij Mij gevraagd heeft om te leven als mens, goed wetende dat Ik vernederd en bespot zou worden. Hij liet dit gebeuren.

Mijn geboorte is een teken voor iedereen dat God, de Eeuwige Vader, zoveel van Zijn kinderen hield dat Hij een gigantisch offer bracht. Door Mij toe te laten naar de aarde te komen om onder jullie te leven, toonde Hij Zijn medelijden en Zijn verlangen om jullie te redden door Mijn dood toe te staan. Als Hij Mij niet gezonden had, kon de mensheid niet gered worden. Toch zijn degenen die Mij afwijzen nog steeds onzeker met betrekking tot de waarheid van de beloften door God, de Eeuwige Vader, gemaakt. Er is echter veel verwarring.

Het enige wat nu telt is dat de mensheid de beloften en de realiteit erkent van de nieuwe Hemel en aarde die bestemd is voor alle kinderen van God. Dat is het grootste geschenk van allemaal. En het is dit geschenk dat jullie allemaal tot doel gesteld was om het met Hem te delen totdat Satan dit alles vernietigde door Eva te verleiden.

Vandaag de dag aanzien de mensen de onderrichtingen in het Oude en het Nieuwe Testament in veel opzichten als oude fabeltjes. Velen begrijpen nog steeds niet dat de onderrichtingen bevat in deze Schriften, authentiek waren en het nog steeds zijn. Omdat in veel gevallen verwijzingen worden gemaakt naar gebeurtenissen die plaatsvonden in de geestelijke wereld, vinden de mensen het moeilijk te geloven dat dit is kunnen gebeuren. Ze zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de inhoud evalueren door logisch denken gebaseerd op wat er op aarde gebeurt. Maar zij vergissen zich!

Mijn komst op aarde was georkestreerd als een laatste kans om de wereld wakker te maken zodat iedereen zou beseffen dat God geheel en al vergevingsgezind is. Het was Mijn taak om jullie, door Mijn onderrichtingen en kruisdood, de weg naar de Hemel te tonen.

Gedenk dan met Kerstmis dat Mijn geboorte plaatsvond om jullie te helpen. Begin met jullie geloof in de Hemel, waarvoor jullie allemaal gerechtigd zijn om er deel van uit te maken, opnieuw te evalueren. Door Mijn leven te herdenken, kunnen jullie je nu met Mij verenigen in Mijn Vaders Koninkrijk als jullie je hart openen en Mij vragen om jullie nog eens te omhelzen.

(De Heer op 24 december 2010)

 

Wanneer de Christenen over de hele wereld er zich op toeleggen om hulde te brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel respect tonen zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken, glimlachen en kort spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke herdenking van het grootste geschenk dat ooit aan Mijn Vaders kinderen geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen, Mijn godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de pracht en praal en de bijbehorende feestelijkheden met aardse goederen.

Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn geboorte uit? Hoeveel denken terug aan de nederigheid vertoond door Mijn geliefde Moeder en Haar allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe velen begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te redden van de weg naar de hel? Het was deze eenvoudige boodschap die misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als een periode om na te denken over hun trouw aan Mij, hun Redder. Alstublieft kinderen, Ik spoor jullie aan om dit feest te benutten om te bidden voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te worden voor het feit dat zij een erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als zij er voor zouden kiezen om dit aan te nemen.

Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke minuut van de dag die, terwijl het hun leven kan beïnvloeden, van geen belang zijn voor het Eeuwige Leven. Kinderen, het is nu voor jullie allemaal het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór de grote Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn Tweede Komst. Maak gebruik van het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om goddelijke raad.

Het moment van de grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees waakzaam! Blijf op jullie hoede!

(De Heer op 25 december 2010)

 

Ik wil dat Mijn kinderen dit volgende gebed van de kruistocht, deze Kerstmis, aanbieden :

 

Kruistochtgebed 15:

O mijn Hemelse Vader,
wij eren U met een diepe waardering
voor het offer dat U gebracht hebt
toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.

Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan,
uit nederige dankbaarheid voor het geschenk dat U thans aan Uw kinderen geeft:
het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God,
maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden.

Amen

(De Heer op 19 december 2011)