Kritiek op Bergoglio

Marcello Pera, filosoof en nauwe vriend van Paus Benedictus: “Bergoglio is niet bezorgd om de redding van zielen, maar enkel met sociaal welzijn en sociale zekerheid”

marinavalensise.ilcannocchiale.it

Op 9 juli gaf Marcello Pera, een invloedrijke intellectueel in Italië (en vroeger president van de Italiaanse Senaat) en nauwe vriend van Paus Benedictus waarmee hij ooit zelfs samen een boek schreef, een interview met de Italiaanse krant Il Mattino waarin hij zijn ongezouten mening geeft over Bergoglio, en hij laat geen spaander van hem heel. Hij zegt o.a. dat er “een verborgen schisma onderweg is in de Katholieke Kerk, en dat dit met vastberadenheid “nagestreefd wordt door Bergoglio en zijn bondgenoten” en dat Bergoglio “enkel aan politiek wil doen, het Evangelie is helemaal van geen tel.”

In een nieuw interview met Eugenio Scalfari ging Bergoglio weer de politieke toer op en mengde hij zich in zaken zoals de G20, immigratie enzoverder. Op de vraag over wat hij denkt over de continue oproep van Bergoglio om migranten ongediscrimineerd, onvoorwaardelijk en volledig te verwelkomen, zegt Pera ronduit: “Ik begrijp deze paus niet, wat hij ook zegt gaat boven enig rationeel begrip.” Pera vraagt zichzelf af “waarom hij dit zegt; wat is de ware bedoeling van zijn woorden? Waarom heeft hij gebrek aan een minimum van realisme, het weinige dat van ieder vereist is?” Het antwoord dat hij voor zichzelf kan geven is slechts dit: “De paus doet het omdat hij het Westen haat, hij verlangt ernaar om het te vernietigen en hij doet er alles aan om dit doel te bereiken.”

Pera geeft aan dat indien men de kritische drempel in overweging neemt, en eens die drempel is overschreden, onze samenleving niemand meer kan verwelkomen en ” we spoedig een echte invasie zien die ons zal overspoelen en dat onze gewoontes, onze vrijheid en het christendom zelf in een crisis zal dompelen. Er zal een reactie zijn, en een oorlog.” Pera begrijpt niet hoe Bergoglio dit niet kan begrijpen. “En aan welke kant zal hij staan eens deze burgeroorlog uitbreekt?”

Bergoglio groet migranten in een opvangcentrum alvorens hen de voeten te wassen, op Witte Donderdag 2016. (L’Osservatore Romano/Pool Photo via AP)

Bergoglio doet enkel aan politiek

Pera denkt niet dat het Evangelie hier iets mee te maken heeft. “Nee, absoluut niet. Net zoals er geen rationele beweegredenen voor zijn, zijn er ook geen evangelische motivaties om uit te leggen wat de paus zegt. Ten slotte is dit een paus, die van het begin van zijn verkiezing enkel aan politiek doet.” Bergoglio streeft ernaar om gemakkelijk applaus te krijgen, als bondgenoot van politieke leiders of bvb. de VN-Secretaris-Generaal van de VN.

“Dit is een paus, die geapprecieerd wordt door de geïnformeerde publieke opinie, die overeenstemt met bepaalde basisnoden van hen, en die klaar zijn om hem applaus te geven zelfs wanneer hij onzin uitkraamt.”

In een passage met het Salfari-interview, nadat Bergoglio een oproep deed aan Europa, zei hij dat hij “zeer gevaarlijke allianties” vreest tegen de migranten, zoals “machten die een verdraaide kijk hebben op de wereld: Amerika en Rusland, China en Noord-Korea.” Pera zegt dat hij hierover niet verbaasd is en dat deze ideeën van Bergoglio “aaneengevoegd zijn in een gevaarlijke mix, met het anti-Trump sentiment dat zich doorheen Europa verspreidt.”

Een verborgen schisma is onderweg

Marcello Pera gaat verder over de politiek van Bergoglio en geeft hem een stevige veeg uit de pan: “Bergoglio is weinig tot niet geïnteresseerd in het Christendom als leer, in het theologische aspect. En dit is een nieuwigheid, zonder twijfel. Deze paus heeft het christendom vastgegrepen en het veranderd in politiek. Zijn beweringen zijn zogezegd gebaseerd op de Schrift, maar zijn in werkelijkheid sterk secularistisch. Bergoglio is niet bezorgd over de redding van zielen, maar enkel met sociaal welzijn en sociale zekerheid. En dit is een initieel feit. Als we dan naar de verdiensten kijken van de dingen die hij zegt, kunnen we slechts met bezorgdheid zien dat deze beweringen een politieke crisis dreigen aan te steken, een een religieuze crisis op een oncontroleerbare manier. Vanuit het eerste (politieke) standpunt, suggereert hij dat onze landen zelfmoord plegen, hij nodigt Europa uit om haarzelf niet meer te zijn. Vanuit het tweede (religieuze) standpunt, kan ik maar vaststellen dat een verborgen schisma onderweg is in de Katholieke wereld, en dat dit wordt nagestreefd door Bergoglio met halsstarrigheid en vastberadenheid en door zijn bondgenoten zelfs met snoodheid.”

Pera vertelt dat dit niet irrationeel is. Pera is zelfs zeer kritisch: “Ik zou zelfs zeggen dat het Tweede Vaticaans Concilie eindelijk geëxplodeerd is in al zijn revolutionaire en afbrekende radicaliteit. Het zijn ideeën die leiden tot de zelfmoord van de Katholieke Kerk, maar het zijn ideeën die reeds werden gesteund en gerechtvaardigd op dat tijdstip en in die omstandigheden. Het is vergeten dat het Concilie voorafging aan de studentenrevolutie, de seksuele – en de zedenrevolutie en de revolutie van de manier van leven. Het anticipeerde ze, en het stak hen op een bepaalde manier in gang.” Pera vertelt dat Paulus VI een slachtoffer werd van het Concilie en dat de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI zeer goed op de hoogte waren van de gevolgen die waren veroorzaakt, maar ze trachtten dit te onderdrukken en de Kerk te leiden en “ze trachtten wat nieuw is te verbinden met Traditie, op een sublieme manier.” Ze hadden rechtsomkeer gemaakt, maar nu worden die pontificaten weer ontrafeld…

De mensenrechten zijn het kompas

“Samenleving en niet verlossing, de Augustiniaanse aardse stad, en niet de goddelijke, lijken het referentiepunt te zijn van de heersende kerkelijke hiërarchie. De rechten van de mens, allemaal, zonder uitzonderingen, zijn het ideaal en het kompas geworden van de Kerk, terwijl er bijna geen ruimte meer over is voor de rechten van God en van Traditie. Ten minste, daar lijkt het op. Bergoglio voelt zichzelf en leeft volledig bevrijd betreffende het laatste.” Pera zegt dat het daarop lijkt, want niet alles is goud wat blinkt. “Applaus in het St-Pietersplein is niet alles. Ik die op het platte land woon, besef dat een deel van de clerus, en verrassend genoeg de jongere, verbijsterd en met stomheid geslagen zijn door bepaalde beweringen van de paus. Om dan de gewone mensen niet te vermelden die vandaag al leven met veiligheidsproblemen die de migranten veroorzaken in onze buitenwijken, en die geïrriteerd waren toen ze hoorden van het onvoorwaardelijk verwelkomen.”

“Ik vrees een brutale reactie”

Pera zegt dat we alleen zijn, omdat de ‘Kerk’ ons uitnodigt om de deuren wijd te openen, en ze zich lijkt te verheugen in onze zwakheid. “Ik vrees een brutale reactie. Ik vrees dat de protesten van de mensen groter zullen worden en een niet te wensen uitkomst zullen hebben. Het is geen kwestie van Rechts of Links in dit geval. En ik denk ook dat de tegenstrijdigheden van de paus spoedig in het klaar daglicht zullen gezien worden: hij is niet meer in eenheid met zijn gelovigen. Een alliantie tussen conservatieve Katholieken en nationalistische krachten is om zo te zeggen, zeer waarschijnlijk.”

Marcello Pera besluit: “Ik hoop op een paus die het kruis van het Westen in zijn handen zal nemen, van haar waarden. Wie droomt er niet van een verarmd westen. En in Italië hoop ik op een politieke klasse en een publieke opinie die de problemen van identiteit, traditie en nationaal gevoel terug naar het centrum van het publieke discours brengen. Echter, ik ben steeds meer pessimistisch. En ik neem steeds meer pillen om kalm te blijven.”

Bron: Rorate Caeli

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

32 antwoorden »

 1. Een steengoed artikel over deze politieke Paus die op een onwaardige wijze de troon van Petrus bezet houdt hij hoort daar niet op te zitten. Zijn identificatie met de witte bisschop uit het derde geheim van Fatima is ook zo’n ironie van de leugen en het is duidelijk de leugen regeert in het Vaticaan. Dat hij het Westen wil vernietigen zien we aan de stroom van vluchtelingen die zijn zegen hebben en die in hun zog mensen vertegenwoordigen met een gewelddadige ideologie die binnenkort heel Europa zal overschaduwen. Dat hij geen interesse heeft in de traditie is aan deze Paus te zien hij wil niet alleen het Westen vernietigen maar ook de kerk tot een schisma brengen de toekomst ziet er niet te best uit. !

 2. Als men de zielen de Waarheid (Christus) en het Evangelie verkondigt redt men de zielen. En daarmee komt de andere twee vanzelf. Zonder de redding van zielen is het zinloos, want je doet het doen zonder God en dan komt nergens wat van terecht.

 3. Wat de niet aflatende stroom immigranten betreft gebruikt men steeds meer de term “Volkstod”. Men ziet het niet en laat het gebeuren. En met die malle uitspraken van Bergoglio is het warempel hetzelfde.

 4. Totdat het Vaticaan zelf wordt vernietigd zoals voorspeld door Nostradamus. Dan piept Bergoglio wel anders. En hij zal echt niet worden ontzien ondanks het feit dat hij kritiekloos is op islam, islamitische leiders omhelst en voeten van moslims gewassen heeft.

 5. Vandaag las ik over een John Hyde, een protestantse zendeling ofwel missionaris in India, die het gebed niet verwaarloosde. En hij ontdekte dat als hij minder bad, God zich van hem aftrok. Bad hij weer intenser en meer dat God met hem was en hem zegende. Door zich regelmatig terug te trekken in gebed, net zoals Jezus deed, heeft God hem altijd bijgestaan in zijn nood en kon veel betekenen voor de mensen in India, en vooral doven en mensen van de laagste kaste.
  De vraag die nu bij mij oprijst is, of paus Franciscus wel écht een man van gebed is. Artikelen die ik hier over hem lees, zijn zeer kritisch en soms lijkt het wat op kwaadsprekerij, men let dan op alles wat hij zegt en doet. Er komt hier wel erg veel aan het licht, dat haast nergens anders te lezen is in bijvoorbeeld de Nederlandse media. Verschijnt dit nieuws in katholieke kranten, zoals het Katholiek Nieuwsblad en wellicht ook in protestantse kranten, zoals Dagblad Trouw of het Nederlands Dagblad? Toch heeft het Katholiek Nieuwsblad destijds wel geschreven over de Sankt Gallengroep. Maar wat hier op deze website verschijnt en wat hier geschreven wordt, ik weet niet of dat wel in het Katholiek Nieuwsblad verschijnt. Bericht men dit soort dingen ook door aan het Katholiek Nieuwsblad? En aan de Nederlandse Bisdommen? Of geloven de bisschoppen deze berichten niet? Zijn er wel bisschoppen eigenlijk die kritisch naar paus Franciscus kijken? Hoe zit dat met Kardinaal Eijk bijvoorbeeld, want hij is toch een streng behoudend katholiek en, naar mijn mening, toch recht in de Katholieke Leer? We horen hier heel weinig van de bisschoppen. Je ziet ze bijna nooit op televisie, ook niet om katholieken toe te spreken. Dat was toch vele jaren geleden toch wel anders.

 6. Bisschop Punt, de bisschop van Amsterdam heeft pas geleden op de Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam gewaarschuwd voor de Nieuwe Wereld Orde, de Antichrist en de een wereldreligie.

  • Volgens mij zijn die plannen voor de N.W.O. al vrij ver gevorderd. Er bestaan al gevangenkampen in de U.S.A. en er zou er ook in Europa al gebouwd zijn, dus ook in Nederland. In hoeverre dit waar is weet ik niet. Dan de nieuwe wereldreligie, er is al een levensgroot afgodsbeeld gebouwd in Amerika USA – (de gruwel waar de profeet Daniël over spreekt? Daarbij komt dat het dagelijks offer gestaakt zal worden. In Nederland zijn er al jarenlang weinig plaatsen waar nog elke dag, laat staan elke zondag, zeker in vakantie tijd de H. Mis wordt opgedragen. Of dat hetzelfde is als het dagelijks offer waar de profeet Daniël over spreekt weet ik niet. Maar het zou mij niet verwonderen als paus Franciscus straks de priesters verbiedt de H. Mis nog op te dragen. Als ik deze website mag geloven, is hij onverschillig en knielt zelf niet voor het Allerheiligste en bidt nauwelijks mee. Om toch na te checken of deze paus echt niet knielt, alleen een foto zegt niets heb ik enkele weken geleden al een heilige Mis gevolgd via You Tube. Ik zie hem inderdaad niet knielen, terwijl een andere priester of bisschop dan wel knielt. Of hij op dat moment ziek is of pijn heeft in zijn knie, en misschien zich echt niet goed voelt, kan ik niet beoordelen, maar het geeft wel te denken, zeker als het met elke H. Mis zo is die deze paus opdraagt. En dat ik nu als politieagent dat zit na te gaan, voelt ook niet echt goed, want normaal gesproken doe je dat niet, omdat je vertrouwen hebt in de priesters en in de paus. Maar er is altijd wel wat met deze paus.

 7. Treurend kloegen de Tijdeloze Bruggen toen bittere heer Bergoglio eigenmachtig zonder vleugels de Tiber wilde oversteken en natte voeten kreeg. Eeuwenoude wraakroepende zielen op de bodem van de Flava zullen hem verscheuren. Laat u werkelijke vleugels aanmeten door de Hoge en geen valse door de Leugenaar! Het is al laat! De oranjerode Bol van Loutering nadert en beneemt u de rede voor altijd.

 8. Er zijn moslims die zeggen dat Nederland als volk geheel zal verdwijnen. Dit zou best heel goed kunnen, als we naar de cijfers krijgen van geboorten en sterftecijfers van Nederlanders. In de Bijbel staat zeker dat hele naties zullen verdwijnen in de Eindtijd, omdat men zeer ongehoorzaam is en zonde op zonde op zich hebben gelaten. In Nederland is dat wel het geval, liep vaak ook voorop met abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Ik huiver af en toe. Ik ben niet zozeer bang voor de Islam of moslims, maar meer voor de gevolgen van de zonden die wij in ons land hebben toegelaten en soms vaak toejuichen. Uitzonderingen van christenen, zowel katholieken en protestanten en mensen van goede wil die het ook allemaal niets vinden dat dit allemaal kan in ons land. Of er in ons land nog nazaten van Zebulon, de zesde zoon van Jacob en Lea (O.T.) zijn en naar de kustlanden zijn gegaan, waaronder Nederland, en daar nog een belofte van te verwachten is, weet ik niet. Er zijn christelijke groeperingen die dat wel geloven. Alleen God kan ons nog uit de misère trekken en de sluier oplichten, zodat vele Nederlanders zullen gaan zien, dat het nu een doodlopende weg is, als wij op dezelfde voet doorgaan. Het zijn nu zowel de goede christenen als de goede moslims die Nederlanders en tot in de politiek op kunnen wijzen, dat we God moeten gehoorzamen. Anders komen we er niet..

 9. Het is niet iedereen gegeven ook om zelfredzaam te zijn. Hoe wil de paus dit gaan oplossen? Als mensen alleen worden gelaten, dan gaan ze vanzelf mopperen, ook binnen de Kerk. Als iemand in de slachtofferrol zit, heeft dat wel een oorzaak. Ik ga niet uit van eigen schuld, dikke bult. Het leven is al moeilijk genoeg.

  • @ Marian
   Er is een zelfredzaamheid die alles zelf wil oplossen, maar Bergoglio zoekt geen oplossingen, integendeel, hij babbelt er juist op los om verwarring te scheppen!

   De ware zelfredzaamheid die bestaat in het luisteren naar de innerlijke stem: de stem van de engelbewaarder in de absolute vredige stilte van je hart.

   Het valt me op dat jij de innerlijke stem geen enkele kans geeft. Maar als je liever alleen maar naar je eigen stem luistert zul je nooit gered worden. Heb je iets te verbergen voor jezelf? Maak het dus heel stil in je hart en wacht in totale vredige stilte tot je eigen emoties eindelijk stilvallen. Dan pas kun je je eigen emoties werkelijk zien. Dan pas zul je die heel zachte fijne stem horen die je zal helpen. Zeer oud wijs spreekwoord: Mens, Ken Uzelf!!!

   • Vergeet niet dat dit verbodsbordje uit de koker van een new-age zelfhulpboekenschrijver komt. In dat wereldje heeft de christelijke naastenliefde plaats gemaakt voor zelfredzaamheid en moet je het allemaal zelf maar uitzoeken – tenzij je ervoor wilt betalen natuurlijk, want dan vind je altijd wel een goeroe. Zo geeft ook Bergoglio met dit bordje te kennen dat hij op die new age-toer zit en hoef je bij hem dus niet aan te kloppen om bijvoorbeeld onrecht of misstanden aan te kaarten. Marcello Pera mag dan gezegd hebben dat Bergoglio (althans) oog heeft voor het welzijn van zijn medemens, maar als mensen als hij alleen maar met zichzelf bezig zijn, dan mag je daar gerust je vraagtekens bij zetten… ik zou over dit bordje “VERBODEN TE ZEUREN” dan ook zo 5 dubia kunnen bedenken, al zou Bergoglio dit ongetwijfeld afdoen als gezeur.

   • NB. VERBODEN TE ZEUREN: “Om het beste uit jezelf te halen, moet je focussen op je mogelijkheden en niet op je beperkingen. Dus stop met klagen en verbeter je leven.” – Dus kom van dat kruis en red jezelf (vgl. Mat. 27,42).

   • Misschien is bij paus Bergoglio net als bij het volgende aan de hand. Wat zei st. Augustinus ook alweer? “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God.” Deze paus is net zo goed onderhevig als ieder mens dat er teveel invloeden zijn van buitenaf, zodat we de innerlijke stem haast niet meer horen. Men kan er bloednerveus van worden. Het kan zijn dat er ook in hem een zeker onrust is, omdat hij misschien ook niet weet of hij het allemaal wel goed doen, of hij moet inderdaad zeer onverschillig zijn, wat ik soms lees in de artikelen hier.

   • @Eric, Inmiddels heb ik wel contact gezocht met een r.k. priester. Maar het kan nog wel even duren voordat ik echt met hem kan spreken. Bovendien heb ik een psychiatrische achtergrond, en op de een of andere manier speelt mij dat altijd parten. Binnenkort krijg ik waarschijnlijk wat medicatie, maar ik ben bij voorbaat al bang voor eventuele bijwerkingen. Met andere woorden, ik heb zeker wel hulp gezocht.

    Wanneer kent een mens zichzelf? In dit leven is het haast niet meer mogelijk tot zichzelf te komen. En God is de grote onzichtbare Goede en Heilige Geest, die niemand echt kán zien, hooguit een glimp ervan in een ander mens. Ik ken mijzelf in zoverre, dat ik wel een van de meest zwakke afspiegelingen ben van God. Ik weet dat ik een zondares ben, maar ook dat de zonde moeilijk is te bestrijden. Mocht ik in de hemel mogen komen, dan hoop ik dat er een houten krukje is om op te zitten, ik ben doodmoe geworden van de strijd in dit leven. Daarboven zitten vast nog wel (voormalige) timmermannen die dat kunnen maken. En mocht ik mij daarna goed voelen, dan help ik mee met timmeren, zodat andere mensen ook kunnen uitrusten van alles.

 10. Niet iedereen is even creatief ook in het bedenken van oplossingen. 1 + 1 = 2. Het is een oud rekensommetje. Met zijn tweeën zou het wel eens beter kunnen lukken dan alleen. Maar bij het eerste en het beste probleem, aan het begin van de schepping, liep het al spaak. De gevolgen zijn nu zeer duidelijk zichtbaar. Arme zondaars, wij allen! Terug naar Christus!

  • @Marian
   “Met zijn tweeën zou het wel eens beter kunnen lukken dan alleen.”

   Zo is het maar net: mensen hebben elkaar nodig.

 11. Ook Job klaagde heel wat af, en in de gelijkenis van het volhardende gebed (Lucas 18,1-8) voert Jezus een weduwe ten tonele die een rechter maar aan zijn hoofd bleef zeuren om haar recht te verschaffen, wat hij uiteindelijk ook deed. Zo mogen wij zelfs God ‘aan Zijn hoofd zeuren’ met ons volhardende gebed.
  Maar Bergoglio is dus een andere mening toegedaan, en als Jezus met zijn laatste snik uitroept: “Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten!” (Psalm 22), dan moet hij van Bergoglio niet zo zeuren.

  • Mensen vinden mij ook gauw een zeurpiet. “Wie vraagt wordt overgeslagen.” werd vroeger veel tegen kinderen gezegd. Nu vind ik het behoorlijk negatief klinken. Heel anders dan wat Jezus zegt: “Vraagt en u zal gegeven zijn.” “Klopt en er zal open gedaan worden.” “Bidt, en u zal verhoord worden.”

   Alles staat ook met het vertrouwen wat je hebt in God en in je naaste. Mensen vinden het wel fijn als je ze durft te vertrouwen. Als men eenmaal het vertrouwen in jou verloren hebben, niets is dan moeilijker het vertrouwen van de ander(en) terug te winnen.

  • In de functie plaatsbekleder van Christus zou Bergoglio tevens geneesheer moeten zijn. Stel je ter vergelijking nu eens voor dat je bij je huisarts komt en dan een bordje ‘verboden te klagen’ op zijn deur vindt. Die huisarts kan zijn praktijk wel sluiten, en zo ook Bergoglio.

 12. @ Marian
  Men moet er rekening mee houden dat in de geregelde psychiatrie verreweg de meeste dokters en specialisten niet geloven dat er een geestelijke wereld bestaat dus ook geen duivels en engelen en geen God. Wanneer iemand dan op een of andere wijze geestelijke invloeden ondergaat dan krijgt men medicatie die stomweg het innerlijk gevoel verdooft.

  Maar ook koffie en aardappelen hebben een zielverdovend effect. Ban ze uit uw leven! Koffie heeft een directe impact op het hart en vermits het hart de zetel van de ziel is wordt de ziel verbitterd en opgejaagd waardoor het innerlijk gevoel verdoofd wordt. Aardappelen moet men koken om de gifstoffen te neutraliseren, maar zou jij bijvoorbeeld bij de apotheker geneutraliseerde gifstoffen bestellen om die dan te eten? ik denk van niet! dus weg met die aardappelen. Ban ze uit uw leven!

  Wildgebraad en runds en varkensvlees met veel dierlijk vet: weg ermee! Gedaan! Zwaar voedsel trekt de ziel omlaag en dat geeft aanleiding tot innerlijke benauwdheid.
  Als je nagaat in de bijbel blijkt Jezus een voorkeur te hebben voor vis en brood. Visvlees heeft een zeer fijne structuur en bevat zeer fijne olie en dat is juist heilzaam, ook voor het hart.

  In stilte diep en rustig overwegend gebed is het allerbeste medicijn. Laat je ziel loskomen van de wereldse dingen. Begin na de H.Mis niet met anderen te babbelen maar tracht de sfeer van de Mis-teksten vast te houden: zeer heilzaam! Er bestaat geen beter medicijn dan de overweging van Jezus’ en Maria’s lijden in kruisweg en/of tijdens rozenkrans!

  • @Eric, Beste Eric.

   Psychiatrie en Geloof:
   Veel wat u schrijft is mij bekend. Wat de psychiatrie betreft ook. Het valt mij op dat men zelfs zonder het expliciet te zeggen, dat het voor mij beter is om geen christelijke psychologen te hebben. Men wil mij sowieso losweken van het geloof aan God. Men heeft niet de indruk dat God mij helpt, want ik straal het niet uit, zeggen sommigen. Dat is dus hun graadmeter. Ze kijken alleen naar de buitenkant van iemand.
   De hele maatschappij lijkt op dit moment zo in elkaar te zitten. Zelfs binnen onze eigen Kerk is het immers niet meer vreemd als je op je geloof wordt aangevallen. Toch went dat nooit en ik ben nu eenmaal zo super eigenwijs om er dan toch over te beginnen, want in feite kan het eigenlijk nooit, men is immers niet geïnteresseerd. Van niet-christenen kan ik dat beter hebben, dan van mensen die aangesloten zijn bij de Kerk en er feitelijk niets aan (willen) doen.

   Medicatie:
   Jarenlang pillen geslikt. Bijwerkingen: in het begin hallucinerende dromen, echt nare en rare dromen. Altijd een moe gevoel hebben. Emoties niet laten zien. Ik ben er na lang aarzelen mee gestopt. Toch gaat het nog niet goed. Ik wordt gauw boos, op het agressieve af, terwijl ik dat nooit werd. Van nature ben ik rustig en kan ook heel gezellig zijn. Ik voel mij min of meer onderdrukt, mede door de heersende opvattingen van vandaag de dag. Ik kan daar niet doorheen komen, op welke manier ik het ook probeer. Mijn hoofd zit vol. Ik maak mij druk om dingen (zoals o.a. op deze website beschreven, oorzaken en gevolg van de huidige situatie in de R.K. Kerk), zij vinden het nutteloos om mij daar steeds over druk te maken. Zij vinden dat ik meer genieten moet. Maar hoe doe je dat als je je steeds miskend voelt en vinden dat ik hun het geloof wil opleggen en er in feite vanaf het begin af er niet van uit kon gaan dat we hetzelfde geloof deelden. En feitelijk nog niet, we zijn alleen verder uit elkaar gaan liggen. Men begon mij al heel gauw ‘extreem’ te noemen en er volgden meer termen die men op mij plakte.

   Voedsel:
   Dat koffie niet zo goed is, begrijp ik. Ik heb daar inderdaad eerder last van dan vroeger. Overigens kwam er laatst in het nieuws dat men van koffie wel ouder kan worden. Maar dat aardappelen niet goed zou zijn is mij vreemd. Mijn vader verbouwde aardappelen en ik ben er nooit dood aan gegaan. Het lijkt me wel beter het te koken dan te bakken en er niet teveel van te nemen. Maar wat kunnen we dan nog eten? Vele producten hebben vele E-nummers en ook gevaarlijke E-nummers, zelfs giftige. Er wordt m.i. inziens steeds meer geknoeid met het voedsel. Enkele bedrijven o.a. in de U.S.A. hebben een soort monopoly en onderdrukken de kleine tuinders en boeren. Tegenwoordig eet ik wel meer vis en minder varkensvlees. Rundvlees is niet verboden door de Bijbel. Wel is het m.i. beter om Zuiver voedsel ofwel Koosjer (Joods) of Halal (Islam) vlees te eten. Het bloed van het rund laat men er uitlopen en dat is beter voor alles. Roodvlees is slecht. Ik heb toevallig een lijst gevonden waarin staat welk eten je wel en niet kan eten en de Bijbel heeft hele duidelijke richtlijnen gegeven, wat gegeven mag worden en hoe het te bereiden. Als men God ook in die dingen zou gehoorzamen, winnen we Gods Liefde en ook onze gezondheid ermee. God weet immers wat goed voor ons is. Hij gaf die voedselregels niet voor niets. Ik begrijp dan ook niet dat de R.K .Kerk nog altijd zegt dat we rustig varkensvlees mogen eten. Verder lijkt me snoep, koek en drop, cake en taarten, chips e.d. ook grote boosdoeners. Maar mijn generatie is er wel mee grootgebracht, naast het normale eten. Ik hou erg van zoetigheid en dat is feitelijk nog zo. Ik vind het ook moeilijk om nee te zeggen als er iets lekkers wordt aangeboden. Zelfs als er geen verjaardag is krijgt men nog vaak cake of taart aangeboden.

   Het verleggen van grenzen:
   Het valt mij op dat veel mensen hun grenzen ook daarin zelf verlegd hebben. Men is bang dat anderen tekort komen. Dat brengt met zich mee, dat ik zelf ook gauw bang ben om tekort te krijgen, terwijl dat absoluut niet zo is. Het is een aangekweekte behoefte geworden, waar zowel de gastvrouw en de gaste beiden verkeerd aan doen. Leren ‘nee’ zeggen is een kunst. Ik ben nooit sterk geworden in die zin, en de laatste jaren alleen maar onzekerder. Verder zijn er uitzonderingen die altijd toch de regel bevestigen. De regel afschaffen is dan ook het stomste wat men kan doen. En zo is het ook met alle Geboden van God (geldt in principe voor alle mensen) en het geldt voor de Leer van de R.K Kerk, als je daarbij aangesloten bent.

   Hoe het ook zij, in deze wereld is het moeilijk je identiteit goed te bepalen en dan ook te behouden. Er is teveel beïnvloeding en de één weet het nog beter dan de ander. Men kan dan behoorlijk heen en weer geslingerd worden en de gemoedsrust wordt er herhaaldelijk door aangetast. Niemand is immers een robot en niemand wil een robot zijn. Maar ook robots worden ons straks opgedrongen. Maar of ze kunnen praten of niet of echt beginnen te lijken op mensen. het blijft natuurlijk NEP. Erover fantaseren was dan nog wel grappig, maar het serieus aan de man gaan brengen, dan wordt het toch wel erg dwaas toch? Wat zeggen de psalmen ook al weer over beelden? De voorloper dus van de Robot. Een ingewikkelde pop die miljoenen geld kost. Ik was een kind die maakte met twee lego-blokjes een koe, op slot een heel weiland met meerdere koeien. Simpel en niet duur. De kosten van de lego waren nog voor de ouders. Goh, wat heb ik dan toch nog een zorgeloze jeugd gehad.
   De ouderdom komt helaas met gebreken. Het probleem ligt nu bij het feit dat men gaat denken dat misschien de Robots het nog wel zou kunnen oplossen. Het probleem ligt echter bij de mens, die dat bedenkt. Problemen zijn er, opdat wij mensen het zelf leren oplossen, als het kan, soms alleen, maar ook samen. Samenwerking en teamwork met God en met elkaar dus. Niets is mooier dan interactie tussen God en jou en tussen jou en je naaste medemensen en dat men elkaar begrijpt en waardeert. En dat aspect missen we al meer in onze samenleving. Natuurlijk zijn er nog wel goede bedrijven, kerken en structuren hier en daar, maar over de grote linie is er veel goodwill verdwenen in de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant zie ik hier en daar ook weer goodwill terugkomen.

 13. Hoe staat men hier, als ik vragen mag, tegenover de journalist G. Nuzzi? Een toonaangevende Italiaanse journalist, die schrijft over het Vaticaan, zowel het financiële aspect als de transparantie m.b.t. seksueel misbruik, maar naar mijn mening kijkt hij wel heel anders aan tegen de R.K Kerk en de agenda van paus Franciscus de katholieken hier. Hij lijkt mij een voorstander van de veranderingen (agenda) die de paus voorstaat.

 14. @ Marian
  Beste MariaAnna (de 2 mooiste namen) hoe helder en intelligent journalisten ook kunnen zijn toch staan ze vele trapjes lager dan profeten uit het Oude Testament en Christelijke profeten.

  • @Eric,
   De naam van mijn vroegere vriendin was Annemarie, precies andersom Anna Maria.

   De profeten, daar kunnen de beste schrijvers niet aan tippen en ik ook niet. Als vrouw sta ik nog weer ietsje lager, ’t is niet anders. Sommige van de mannen willen me graag in de keuken hebben (vrouwenrecht aanrecht), maar dat is niet mijn beste vak.

 15. @ Marian
  Niet akkoord. De vrouwelijke ziel en de mannelijke ziel vullen elkaar aan en daar hoeft men niets discriminerends op aan te merken want ze horen duidelijk samen. Ik geloof dat God ze per twee schiep zoals Genesis nogal moeilijk te begrijpen aangeeft.
  Ook geloof ik dat ooit de twee voor elkaar gemaakte zielen elkaar weer zullen vinden, echter niet voordat beiden voldoende gelouterd en gezuiverd zijn. Dat zal dan wel in de hemel gebeuren want op deze grauwe aardkluit lijkt het gewoon onmogelijk. Alhoewel sint Franciscus en sint Clara wel een mooi voorbeeld zijn lijkt me.

  • Beide heiligen heb ik niet persoonlijk gekend. Er zijn zoveel heiligen, ik kan er niet aan tippen. De beste heiligen zijn misschien wel waar niet zo’n zweem van heiligheid omheen zit. “Niemand is goed dan God alleen.”

  • Ik vraag me af of twee zielen elkaar ook wel eens mislopen, terwijl God hen wel voor elkaar had bedoeld. Men kan ook naast het geluk grijpen. Niet iedereen vindt het geluk. Volmaakt gelukkig wordt men hier nooit, als je tenminste al een beetje geluk mag en kan proeven.

 16. Franciscus en Clara, wel Marian, die geschiedenis kent iedere Katholiek want je zou het Katholiek geestelijke romantiek kunnen noemen. In plaats van te huwen stichtten ze elk een klooster.
  Veel literatuur en films over die twee. Zeer mooie zoektocht op het internet.
  Wat het ‘mislopen’ betreft: God heeft ons ruimte en tijd geschonken in een mate die velen helaas niet begrijpen (en zelfs niet willen begrijpen). Het behoort volgens mij tot het Goddelijk Plan dat ooit allen zich weer zullen verenigen in volkomen geestelijke vrede.

 17. Weet u, ik heb ook wel eens aan zoiets gedacht. Niemand wilde in mijn jonge tijd (jaren zeventig vorige eeuw) kloosterlinge worden in ons dorp, voor zover ik nog steeds weet, behalve ik, Ik dacht echt: “Dan sticht ik een nieuwe orde.” Daar kwam dus niets van in. Veel te hoog gegrepen, zelfs het kloosterleven was al te hoog gegrepen. Ik heb het niet verder gebracht dan postulante.
  Voor die tijd zijn er al dingen misgegaan in de Godsdienstopvoeding en hoe je er krachtig in kan staan en je geloof zou kunnen verdedigen. Er ontbrak al veel kennis erover, en niet alleen bij mijzelf. Ik stond in mijn tienerjaren al aan zoveel kritiek binnen de kerk bloot, op de Kerk en soms ook op mijzelf. Kritiek die ik soms helemaal niet kon plaatsen. Mijn sociale vaardigheden waren niet goed ontwikkeld, en achteraf is veel te verklaren waarom dat zo was. Quo Vadis heb ik in die jaren gelezen en het was zo’n mooi boek. Dat deed mij toen heel veel. Maar de praktijk van toen was al verre van de tijd van de eerste Christenen en de tijd nu is het helemaal zo’n hemelsbreed verschil met het verhaal van Quo Vadis. Later vertelde een man uit Polen mij dat dit boek door een Pool is geschreven. Polen hebben over het algemeen een liefde voor God en de Kerk. Zij weten zelfs meer van land dan wij zelf weten. Zij leren heel goed hun geschiedenis. Dat vond ik heel opmerkelijk. Ook als volwassen mensen of gelovigen hebben Polen extra studiedagen. Of dat alleen verband houdt met het Kerkelijk leven of ook het maatschappelijk leven weet ik niet. Maar ze doen altijd extra kennis op.

  • Correctie in de 6e zin van onder. Het moet zijn: ‘Zij weten meer van -ons- land dan -de meeste Nederlanders- zelf weten.”

   Dit laatste heb ik een Poolse jonge man ooit horen zeggen. Waarschijnlijk komen zij dit tot de ontdekking nu veel Polen in Nederland zijn gaan werken.