Bergoglio's haat voor de traditie

Sacramentsprocessie: Bergoglio doet opnieuw niet mee – sacramentswagen dit jaar afgeschaft

Dit jaar was er opnieuw Sacramentsprocessie in Rome. Gewoonlijk gaat deze op Sacramentsdag zelf door, maar dit jaar werd deze op verzoek van Bergoglio naar zondag verplaatst, “om de mensen niet teveel te hinderen.”

Normaal is er een sacramentswagen voorzien voor de paus, zodat hij geknield het H. Sacrament kan ‘bewaken’ en aanbidden tijdens de processie. Doordat Bergoglio daar al 4 jaar geen gebruik van maakt, hebben ze die maar afgeschaft en werd het H. Sacrament dit keer gedragen. Achter het H. Sacrament liep niet Bergoglio, maar één of andere kardinaal. Ook waren er nog enkele andere bisschoppen en kardinalen die meeliepen, waaronder Kardinaal Sarah. Zoals we van hem gewoon zijn, knielde Bergoglio in het geheel niet tijdens het slotmoment van aanbidding na de processie. Hij werd overigens weer per auto naar de aankomstplaats vervoerd.

Links Kardiaal Sarah.

Het is duidelijk Bergoglio niet die achter het H. Sacrament aan loopt.

Zoals gewoonlijk knielde Bergoglio niet op de voor hem voorziene bidstoel.

Toen men geknield het Tantum Ergo zong, opende Bergoglio zijn mond niet eens, en stond hij te draaien met zijn ogen.

Bergoglio stond heel de tijd recht.

Ook tijdens de Aanroepingen bewoog hij amper zijn lippen.

Om moslims de voeten te wassen op Witte Donderdag 2016 kon Bergoglio, die zogezegd “iets aan zijn knie heeft” ineens wel knielen.

bron: CTV

19 antwoorden »

 1. Hij is duidelijk tegen de traditie hij wil duidelijk niet knielen voor Jezus terwijl hij anders zo nederig is of heeft zijn leeftijd er iets mee te maken wie weet?

 2. Laat ons hier niet over oordelen, of speculeren, God zal hier over oordelen , en wij moeten blijven bidden en vertrouwen, God heeft het laatste woord.

  • “…blijven bidden en vertrouwen”… uiteraard, maar vertrouwen dat wat?… dat de poorten van de hel de (rest)Kerk niet zullen overweldigen, of dat de paus het altijd bij het rechte eind heeft?

   • Het is heel jammer dat we zo omgaan met onze medekerkmensen we moeten elkaar respecteren ,en niet te veel negatief naar elkaar kijken , en schrijven, dat is wat de duivel wil, onrust in het leven brengen en zeker als het onze kerk aangaat, bidt vraagt Maria iedere dag in Medjugorje al 35 jaar lang aan de zieners , laat ons bidden en veel van elkaar houden , dan kunnen we Gods liefde ervaren en beleven en doorgeven aan elkaar ,blijf bidden voor elkaar , God heeft het laatste woord , hartelijke groeten van jeanne Vermetten-Rovers

  • Moeten we erop blijven vertrouwen dat Bergoglio de Kerk zal uitredden? Zal hij volgens de bekende droom van Don Bosco de Kerk leiden naar de zuil der uitredding van de Heilige Eucharistie? Ik stel meer mijn vertrouwen op Paus Benedictus (nog steeds zijn officiële aanspreektitel) dan op deze “paus”.

 3. Nee, we mogen dan wel niet oordelen,maar we moeten waakzaam zijn en de feiten benoemen. Dat kan heel neutraal door te melden wat je ziet en hoort. Zoals het bovenstaande verhaal en de andere gebeurtenissen zoals het opheffen van een seminarie in Paraquai, het ontslaan van/ op non actief stellen van priesters, het eisen van blinde gehoorzaamheid van priesters ik meen uit Nigeria en zo kunnen we wel doorgaan. Als je dan bovenaan deze site klikt op ” het derde geheim van Fatima” , dan valt alles op z’n plaats en dan is het zaak om goed waar te nemen en deze paus eens nader onder de loep te nemen. Was het ook al geen teken van boven dat er een bliksemflits boven het Vaticaan te zien was op het moment dat deze paus naar voren werd geschoven ? Fatima en Garabandal zijn voor mij het houvast.

 4. Paus Franciscus wordt gefilmd, hij valt zogezegd dan wel door de mand. Dat hij met zijn ogen draait, zou dat een teken zijn dat hij zich misschien betrapt voelt. Er zijn vast meerdere camera’s op hem gericht.. Afgezien van het feit of het wel netjes is het allemaal te filmen tijdens een Sacramentsprocessie.

 5. Heer onze God, ontferm u en vergeef de heiligschennissen. Wij willen u eren en eerherstel brengen. Amen.

 6. Beste Jeanne,

  Misschien Kan U beter schrijven: “IK GELOOF dat Maria al 35 jaar verschijnt inj Medjugorje”. De zogenaamde zieners hun verhaal rammelt langs alle kanten, en hun levenswandel is ook niet echt vergelijkbaar met die van een Lucia of Bernadette… Ik beaam dat Medjugorje vruchten draagt, doch dat wil niet zeggen dat de verschijningen authentiek zouden zijn. Als er überhaupt al ooit verschijningen zouden geweest zijn… Toch maar voorzichtig zijn met dit allemaal voor waar aan te nemen.

 7. Het woord “Medjugorje” klonk in 2012 nadrukkelijk in mijn hoofd dag en nacht zonder ophouden gedurende drie weken en ik begreep niet waarom.

  Toen ontdekte ik de blog van Chris De Bodt http://www.bloggen.be/Medjugorje/ … en vervolgens kon ik niet anders dan uiteindelijk terug te keren naar de Katholieke Kerk na jarenlang liberalistisch protestants geleefd te hebben.

  Korte tijd daarna ontdekte ik dat nog steeds Tridentijnse H.Missen werden opgedragen !!!

  Conclusie:
  . Maria komt ALLE mensen heel erg tegemoet.
  . Maria kan als liefhebbende moeder niemand bij voorbaat veroordelen.
  . Maria geeft ook lauwe en zelfs Bergogliaanse christenen ALLE kansen om terug te keren naar de Heilige Traditie.
  . Maria geeft maximale tegemoetkoming aan de talrijke ‘moderne’ christenen die wel nog in Bergoglio geloven en tevens dagelijks de rozenkrans bidden.
  . Maria in Medjugorje is een doorn in het oog van de echte Bergoglianen.
  . Maria had heden geen kinderen kunnen vinden als die van Fatima of Lourdes. Vergeet vooral niet hoe in Medjugorje geleefd werd in 1981 onder communisme!!! Ik zie in Mirjana een engel, zij is geestelijk meer volwassen dan de meesten van ons. Kijk a.u.b. vanuit uw innerlijk oog.

  Dank Maria op uw knietjes voor Medjugorje!

 8. misschien lukt knielen niet goed meer. Onderste foto kan misschien niet meer volgende keer.

 9. — Aanzie de strijd van Maria!!! en wees beschaamd —

  Volgens mij hoeft Maria geen Traditionelen aan te spreken want die zijn goed op weg, maar ik ben er zeker van dat Maria ontzettend veel te doen heeft met al die ‘modernen’.

  Juist in omstandigheden als in ‘twijfelachtig’ Medjugorje gebeuren de talrijkste bekeringen.

  De Bergoglianen zijn nog dommer dan Hitler en begrijpen niet dat Maria hen meerdere stappen voor is.

  En jullie onderschatten je eigen Moeder!
  En jullie onderschatten de heden nog even (niet lang meer) groeiende macht van de duivel.

  Ook de ‘mislukte’ profeet van Mortsel bij Antwerpen werd door de duivel verschrikkelijk vernederd. Uiteraard springen de media daar dan op! Maar het aantal bekeringen dat het gevolg was van de beklagenswaardige Leon Theunis zijn niet te schatten. Ook in Lourdes, Garabandal en Banneux gebeurden vreemde dingen.

  Bedevaartsoorden worden meer en meer ingepalmd door Bergoglianen. Maar hun angst en afkeer kunnen ze niet verbergen. Dit geldt voor beide partijen….. spijtig!

  Jezus zat toch ook met een hoertje aan tafel. En vervolgens werd Magdalena een heilige. En zowel bekeerden als hatelijken keken Hem op de vingers.
  Met angst en afkeer.

  Men hoeft echt niet te gaan evangelizeren op plaatsen waar men reeds bekeerd is.

 10. Eric, Ik ken het verhaal van Leon Theunis, evenals zijn “voorspelling”…

  ‘”In het voorjaar
  van 1974 zal God bijna gans de
  mensheid uitroeien. Alleen een handvol
  uitverkorenen zal
  overblijven. De ramp zal zo vreselijk zijn
  dat de overlevenden liever bij de doden
  zouden geweest zijn…”

  En dan zwijgen we maar stillekes over de rest van zijn levenswandel…

  Ik hou het liever bij de Bijbel, dan nog maar eens naar de zoveelste “boodschap” te luisteren van een zelfverklaarde profeet. Enig idee hoeveel mensen ook hun geloof zijn kwijtgeraakt nadat heel het bedrog van Theunis uitkwam?

  En net daar ben ik bang voor in Medjugorje. Iedereen komt me vertellen dat daar zoveel bekeringen gebeuren. En dat is ook zo. Enig idee wat er zou gebeuren als één van de zieners vroeg of laat last krijgt van z’n geweten, en komt vertellen dat het allemaal boerebedrog was? Enig idee hoeveel miljoenen mensen dan niet enkel hun geloof in Medjugorje, maar ook hun gehele geloof zouden kunnen verliezen?

  Ik onderschat Maria helemaal niet. Maar onderschat U ook niet de sluwheid van de Satan…

 11. Een profetie waarin een datum voorkomt is volgens mij aanvaardbaar wanneer men die datum relativeert. Ik heb een sterk vermoeden dat het de bedoeling was te wijzen op de nabijheid in de tijd. Leon had blijkbaar een benauwd hartje en daardoor liet hij zich verleiden door valse influistering een datum neer te pennen. Ook profeten zijn zwakke mensen.

  Hadden we toen zelf allen meer ruimte in het hart gehad dan waren diverse geestelijken in die tijd door de mand gevallen, want volgens mij was dat de bedoeling van Maria. Waaruit dus de geestelijke strijd blijkt.

  Men luisterde toch nog liever naar de media en naar onbetrouwbare geestelijken. Ik weet hoe sluw een duivel kan zijn en de enige vraag die volgens mij overblijft is: Waarom koos Maria een man met een klein hartje? Misschien was er weinig keuze?

  Een dame die channeling met mij deed, waarvan ik de draagwijdte toen nog niet goed begreep, trachtte in de jaren tachtig langs die weg mij te wijzen op de onbetrouwbaarheid van Danneels maar ik vond haar des duivels en daarmee kreeg de duivel op veel vlakken meer greep in mijn leven.

  Dank zij Leon begon ik boeken over Maria te lezen maar vanwege het door mij onvoldoende begrepen en desondanks vervloekte ‘modernisme’ kon ik er onmogelijk toe komen terug Katholiek te worden.

  M.a.w. Leon had eigenlijk gelijk maar was vanwege het duivelse ‘modernisme’ onstabiel zoals wij allen toen.

  En dat is wat men heden in Medjugorje nog altijd kan waarnemen!

 12. Met betrekking tot Medjugorje: “Kunnen verschijningen wat begonnen is met een leugen ooit waarheid zijn/worden?” Wat waar lijkt, hoeft niet altijd waar te zijn. Voorzichtigheid is een van de vele deugden. Maar als het om verschijningen van Maria gaat, lijkt tegelijkertijd de voorzichtigheid aan de haal te gaan. Datzelfde geldt mijn inziens voor ‘De Waarschuwing’. De Bijbel zelf waarschuwt ons in feite al genoeg! En: ‘Gij kent dag noch uur!” God wil immers dat we niet bezorgd zijn. Zie Mattheüs 6.

 13. @ Marian
  God’s Woord is er duidelijk op gericht ons los te maken van de wereld.
  Maak u dus minder of zelfs geen zorgen over uw werelds leven.

  Maar de hele bijbel drukt bezorgdheid uit over ons innerlijk geestelijk leven.

  We moeten dus heel erg bezorgd zijn over de eigen ziel en de zielen van onze naasten.

  Daarom zijn er heden zoveel Christelijke profeten.

  En vooral:
  Maria voert een zeer zware strijd tegen duivels OM ONS ZIELHEIL!
  De zwakke menselijke profeten, de haat van de wereld en de misleidingen van duivels:
  VANDAAR DE VERWARRING!

  • God weet dus dat we in verwarring geraken of kunnen geraken. De meeste mensen hier in mijn omgeving zeggen dat alles je eigen verantwoordelijkheid is. Maar wat betekent dan nog: “Ben ik mijn broeders hoeder?” in hun ogen? Het lied van Don Francisco “Adam, where are you?” roept de mens ter verantwoording om om te zien naar hun broeder en zuster. Is dat niet wat er in onze samenleving te veel ontbreekt? Liefde voor God zelf en daarbij voor de naaste als voor zichzelf? Daarbij komt ook dat het samen bidden met elkaar een stuk minder is geworden in de gezinnen.

   We kunnen er zo weinig tegen doen, zelfs bidden lijkt niet te helpen. Ik voel me zo machteloos tegenover zoveel geestelijk geweld die via radio, televisie en soms zelfs van onze naasten lijkt af te komen.

   Het enige wat we kunnen doen is schuilen bij God zelf (zie Psalm 62), want de meeste kerken zijn zeker door de week meestal gesloten, of er moet al een huwelijk- of begrafenis mis zijn, of dat de kerk toevallig open is, omdat men met onderhoud van de kerk bezig is.

   Waarom laat God ons aan onze eigen zonden over? Hoe kunnen we er uit komen dan? Het lijkt zo simpel gezegd dat je er zelf voor kiest. Maar tegen een overmacht, wie is daar tegen bestand?

   Laten we niet te gauw oordelen en veroordelen. God zal eens rechtspreken over eenieder van ons.

   Shalom!