Vaticaan zendt Kardinaal Burke naar Guam, een eiland in de Stille Oceaan

guam

Het Vaticaan heeft Kardinaal Burke naar Guam gezonden, één van de eilanden van de archipel Micronesië, in de Stille Oceaan. Een tribunaal van het Vaticaan, dat geleid wordt door een kardinaal, heeft een geheim verhoor gepland deze week, om te spreken met één van de slachtoffers die Aartsbisschop Anthony Apuron beschuldigen van seksueel misbruik.

Kardinaal Burke, een canonwetgever en voormalig hoofd van de hoogste rechtbank van het Vaticaan, ondertekende op 3 februari een decreet, die vereiste dat één van de beschuldigers van Apuron, Roland Sondia, persoonlijk voor Burke zou verschijnen later deze week, op Guam. Burke ondertekende het decreet “in het vervullen van zijn ambt als rechter”. Sondia werd opgeroepen om getuigenis te geven in deze zaak. Er zal ook een Vaticaanse openbare aanklager en een advocaat aanwezig zin, die ook het getuigenis zullen horen. De zaak wordt voorgedragen voor de congregatie die zich bezighoudt met “geloof en moraal”. Burke schreef dat hij nog andere beschuldigers van Apuron zal verhoren, nadat hij door Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, was afgevaardigd.

Verdacht

De redacteur van One Peter Five stelt hier zich vragen bij: “Ben ik de enige die dit ongelofelijk verdacht vind?” Hij gaat verder: “De officiële functies van Kardinaal Burke binnen de Kerk werden effectief tot nul gereduceerd. Hij is niet langer Prefect van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur. Hij is, bij mijn weten, verwijderd uit alle Curie-posities die hij voordien had, inclusief de Congregatie voor de Bisschoppen. Hij is wel nog Kardinaal Patron van de “Soevereine” Orde van Malta, maar nadat Bergoglio die orde annexeerde, z’n Grootmeester verving door een marionet, z’n meest controversiële lid in ere herstelde, een pauselijke delegatie aanstelde die de relaties tussen het Vaticaan en de Orde (voorheen de taak van de Kardinaal Patron, dus Burke) zou overnemen, en er op toezag dat de gedwongen ontslagen Grootmeester Kardinaal Burke de schuld gaf van het hele fiasco, is het moeilijk te geloven dat zijn rol nog van enige betekenis is.”

Veel vragen

Dus wordt de vraag gesteld: Waarom Burke? Waarom Guam? Bij One Peter Five waren ze niet in staat om een verleden te vinden van Kardinaal Burke in het afhandelen van zo’n zaken, die hem de logische afgevaardigde zouden maken. Men kan zich de vraag stellen of hij wel ervaring heeft op dit gebied? En indien ja, dan zijn er wellicht andere plaatsen waar men z’n diensten kan gebruiken, die minder afgelegen zijn. Bij One Peter Five stelt men de vraag: of Burke hier naartoe gezonden werd door Müller op eigen initiatief, of op vraag van Bergoglio. Indien door Müller zelf, was dat dan om hem uit Rome te verwijderen voor z’n eigen goed? Indien door Bergoglio, is dit een vorm van verbanning, zoals in 1976, toen Aartsbisschop Bugnini naar Iran gezonden werd om daar de pro-nuncio te zijn, nadat men hem verdachtte van lid te zijn van de Vrijmetselarij? En dan zijn er nog andere vragen: voor hoe lang zal Burke daar zijn?

“Geruchten in Rome dat er iets groots aan het aankomen is, blijven hardnekkig. Is het tijdstip van zijn verplaatsing hieraan gerelateerd? Is het een poging om hem uit de weg te krijgen? Is dit een zet om de vier kardinalen uiteen te halen, door hun de facto voorman uit Rome te verwijderen, waar hij de grootste zichtbaarheid en invloed heeft?”

Bij One Peter Five, en ook hier, zijn er meer vragen dan antwoorden. Het is iets om op te volgen, en dat zullen we ook gewoon doen.

Bron: OnePeterFive

guam4
Locatie van Guam. Foto: Encyclopaedia Britannica.
guam3
Een sfeerbeeld. Foto: Panoramio.