Kerk in Nederland

Mgr. Liesen slaat mea culpa: ‘Het is de schuld van de bisschoppen dat de kinderen het Onze Vader niet meer kennen’, en zegt dat hij niet tevreden is met de koers die ‘paus Franciscus’ vaart

BREDA - Jan Liesen wordt zaterdag tijdens een viering in de kathedrale Antoniuskerk geinstalleerd als bisschop van Breda. ANP ROBERT VAN DEN BERGE

Mgr. Liesen. Foto: ANP ROBERT VAN DEN BERGE

Restkerk had opnieuw een gesprek met mevrouw Magda De Ley, die recent op bezoek was bij Mgr. Cosijns, en die dit keer naar Nederland is gegaan, om Mgr. Liesen aan de tand te voelen.

Opnieuw had ze een een bundeltje meegenomen met tekst en uitleg waarom de woordkeuze ‘beproeving’ in het nieuw Onze Vader verkeerd is, en waarom het bekoring moet zijn. Het gesprek duurde anderhalf uur. Hij liet haar praten tot het moment dat hij inpikte en de zinsnede ‘en breng ons niet in beproeving’ begon te verdedigen. Hij gaf toe dat als de kinderen nu hun Eerste Communie of Vormsel doen, ze noch het Onze Vader, noch het Weesgegroet kennen. “Dit is de schuld van de bisschoppen,” zo zei Mgr. Liesen. Maar dan zei hij dat ze de betekenis van het woord bekoring niet meer kennen, en zodus moest dat blijkbaar dan maar veranderd worden in beproeving (in plaats van het dan wél fatsoenlijk te gaan uitleggen). Zowel Liesen als De Ley hielden vast aan hun standpunt, en zo kwamen ze, volgens De Ley, “op een dood stuk”. De Ley is ervan overtuigd: “Als men beproeving kan uitleggen, dan kan men toch ook bekoring uitleggen?” Mgr. Liesen zei ook dat “en leid ons niet in bekoring” eigenlijk een ongelukkige formulering was, waarop De Ley dan antwoordde dat men dan beter “en laat ons niet ingaan op de bekoring” had gekozen.

Geen van beiden wilde toegevingen doen, en zo kon de discussie oneindig verder gaan. Maar Mgr. Liesen zei dat hij de bundel die ze had meegebracht zorgvuldig zou doornemen, en hij gaf haar ook zijn antwoord op de klachtbrief van Vox Populi, en zei dat ze dit ook maar eens moest doornemen.

Dan legde De Ley het boekje voor dat ze had gekregen nadat ze Mgr. Cosijns had bezocht “Werkt Onze Vader nog?“, waar ze in grote letters “ketterij” op had geschreven. Toen ze dat voorlegde aan Mgr. Liesen en de problematische fragmenten toonde, gaf hij haar gelijk en zei hij dat het “inderdaad ketterij is.

Vervolgens stelde De Ley nog een aantal nijpende vragen, om in zekere zin de “katholiciteit” van Mgr. Liesen te testen. Op de vraag of hertrouwde gescheidenen de Communie mogen ontvangen, antwoordde hij dat “daar niet aan mag gepord worden.” Dat moest volgens hem blijven zoals het is. Verrassend was dat hij tevens zei dat hij “niet tevreden is” met “de koers die paus Franciscus vaart”. Toen vroeg ze hoe hij stond tegenover conservatieve priesters en sociëteiten (die nog in zwarte soutane rondlopen e.d.), vertelde dat hij daar positief tegenover stond, en dat hij zelfs goede contacten onderhoudt met sommigen, zoals met het Broederschap van de HH. Apostelen. Ook zei hij dat hij priester Cor Mennen steunt (een bekende conservatieve priester, die ook zeer kritisch is tegenover de het beleid en de huidige toestanden in de Kerk).

Verrassend: dus aan de ene kant verdedigt Mgr. Liesen de verandering van het Onze Vader, maar aan de andere kant lijkt hij de conservatieve vleugel van de Kerk te steunen.

Magda De Ley besloot dat we moeten blijven erop hameren dat ‘beproeving’ fout is, totdat ze het inzien, maar niet op een keiharde en afstandelijke manier. Mgr. Liesen had ook aangegeven dat hij de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek, eerder dan een geschreven brief waarin men z’n standpunten uiteenzet. Laten we inderdaad hopen dat ze zullen inzien dat “bekoring” de enige correcte woordkeuze is.

Wordt vervolgd.

Categorieën:Kerk in Nederland

55 antwoorden »

 1. Op grond van wat ik hier lees kan ik slechts constateren, dat Mgr. Liesen zonder enige steekhoudende theologische onderbouwing een klinkklare dwaling verdedigt, waarmee hij zichzelf diskwalificeert als een blinde leider die men beslist niet moet volgen. Verwacht in een toekomstige discussie met deze man dan ook niet meer dan een voortdurende echo van wat hij al eerder ter verdediging gezegd heeft over “breng ons niet in beproeving”.

 2. NBG 1951 Matth 6 ->zoals het altijd in de NHK werd gebeden:

  Onze Vader die in de hemelen zijt,
  uw naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome;
  uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

 3. Wat een verrassing en een kleine ommekeer van Mgr Liesen van Breda. Wat de kinderen betreft heeft hij gelijk mar zijn kinderen nog wel gelovig staan ze er nog voor open? spijtig is zijn ommekeer onvolledig en blijft hij blind voor deze paus. Maar ik wil positief afsluiten het is een begin goed artikel !

 4. en ik wil langs deze weg Mevr Magda De Ley bedanken voor al deze inspanningen en durf die ze aan de dag legde doe zo verder !

  • Beste Willy,
   Dank voor uw bemoedigende woorden …ik besef héél goed dat we er nog lang niet zijn ,maar ieder sprankeltje hoop,ieder woord dat gezegd wordt in navolging van Christus neem ik met open armen aan ….in die zin was mijn bezoek aan Monseigneur Liesen dubbel….Het verdriet niet door te dringen met héél onomstotelijke argumentatie wat betreft het Onze Vader en de vreugde toch nog iets van traditionele waarden te horen uit de mond van Monseigneur Liesen … Wat de Paus aangaat heeft hij duidelijk laten verstaan dat hij niet opgezet is met diens aanpak wat betreft de dubia van de vier kardinalen …..Hij bidt dagelijks voor hem opdat hij een klaar en duidelijk njet zou zeggen oa wat betreft het toedienen van de H Communie aan gescheiden ,hertrouwden….Bij een gesprek met Monseigneur Bonny,Monseigneur De Kesel had ik met veel slechter nieuws gekomen ….als men mij al zou gehoord hebben…Bij deze is mijn volgende stap nog hogerop te gaan ….Ik laat niet los….

   • Dag mevrouw de Ley , er is iets wat ik niet begrijp. Als het zo is wat u zegt en Mgr. Liesen tegen u heeft aangegeven dat het nieuwe onze Vader ketters is, waarom horen wij dit dan niet in bisdom blaadjes of andere media die Mgr. Liesen tot zijn beschikking heeft. Als dit werkelijk zo is zou het geweten van Mgr. Liesen dit niet voor zichzelf kunnen houden. Het enigste wat ik van Mgr Liesen in de Media heb gehoord is dat het wel degelijk kan. Ik denk niet dat we hier enige waarde aan mogen hechten tot dit uitgesproken word in het Licht van de openbaarheid.

   • Hallo, het ging niet over het feit dat het nieuw Onze Vader ketters is, maar de opvattingen over dit gebed in z’n geheel in dat boekje “Onze Vader, werkt Hij nog?” Dat was volgens Mgr. Liesen wèl ketters, het nieuw Onze Vader niet.

   • Gezien de laatste ontwikkelingen ben ik ervan overtuigd dat iedereen ,die zich iets of wat negatief uitlaat over de huidige Paus en zijn beleid monddood wordt gemaakt .Ik had eerlijk gezegd een zekere sympathie voor Monseigneur Liesen omdat hij duidelijk stelling koos(buiten het vernieuwde Onze Vader)voor de vaste waarden van de Kerk .Blijkt dat hij nu ook moet oppassen wat hij zegt uit angst voor????

   • Hoe kun je sympathie hebben voor iemand die het Onze Vader heeft verdraaid voor veel mensen. Ik vraag me af hoeveel mensen er in Nederland en België het nog op de juiste manier bidden. Dit heeft grote gevolgen voor het geloof van velen. Ik krijg niet de indruk dat mgr Liesen conservatief is. Er zijn tegenwoordig waarschijnlijk veel wolven in schaapskleren.

 5. Dank Magda,
  hogerop zoeken,
  hopelijk geen pijn bij vallen.
  Ik zocht het ‘iets’ hogerop bij d.d. pr
  maar er kwam niet eens een reactie.

  • Beste mjedine,

   Spijtig dat je geen antwoord kreeg….Ik zoek nu de beste weg richting Rome ….Ik ben het gewoon van te vallen,iedere keer ik terug rechtop kom te staan wordt ik sterker, zo vergaat het ons ook in het Geloof…..

   • Ik wil kunnen zeggen dat ik tot het uiterste gegaan ben ,ook al heb ik schijnbaar geen kans .Daarbij is het ook zo dat wij ook al een keuze hebben gemaakt waar ook wij niet vanaf stappen omdat het de juiste keuze is .Het is dus belangrijk ervoor te blijven vechten, al is het maar voor die ene persoon meer, die zou inzien dat het Onze Vader moet behouden worden in zijn oorspronkelijke staat.

 6. Ik heb de Kardinaal Jozef De Kesel een hele serieuze brief geschreven over mijn bekering en over de vele dwalingen binnen de kerk die mij als bekeerling kwetst en God beledigd. Geen antwoord, waarschijnlijk is mijn brief in de prullenmand. Maar, moslims omarmt hij en is zelf diep geraakt dat hij ze op bezoek krijgt. Maar, een katholiek die een gesprek vraagt, laat Hij gewoon links liggen. Ik hoop als hij sterft dat de Heer hem ook links laat liggen en dat hij een duw naar de hel krijgt waar hij al zijn misstappen die hij begaan heeft in de kerk kan gaan uitboeten. Want, ooit zal hij voor zijn zonde moeten boete. Geen enkel mens of je nu kardinaal, paus, bisschop, priester of wat dan ook bent geen enkel mens komt daar tussenuit. Ik hoop dat hij ooit het licht van de hemel mag zien, en diep ontroert raakt over al zijn zonde en het leed dat hij in zielen/zelfs priesterzielen heeft aangericht door zijn dwalingen. Ik ben zeker dat hij dan een week sterft van berouw als hij de waarheid van God onder ogen ziet. Het zal pijn doen, want de waarheid doet pijn, als je durft berouw voelen over je zonde die anderen en jezelf de vernietiging in duwen. Mijn doos kleenex zakdoeken staan al klaar, om het hem op te sturen als de moment van waarheid aangebroken is. Hopelijk nog voor zijn dood. Ik bid ervoor. Amen

 7. @ De drie musketeers : kan men op het bisdom wel lezen ? Leken interesseren de hoofdkerk zo niet en kritisch zijn is verboden terrein. Misschien kan je beter bellen voor een afspraak bij de secretaris bij mij helpt het wel !

 8. Het Onze Vader is slechts een begin. Van de week sprak ik met een kapelaan hierover.Hij is verplicht het nieuwe Onze Vader te bidden in de kerk, maar hij zei ook dat er veel liturgische veranderingen komen maar dat wij deze problemen dit over 50 jaar vergeten zullen zijn.

 9. Magda; Musketier en Johanna; en als we nu eens binnen 50 jaar ontdekken dat als een Gekozen Paus ex-cathedra (over geloof en/of moraal) iets oplegt dat illegaal is hij door dat feit zélf geen Paus is. En als we nu eens de Bijbel lezen en zouden ontdekken dat het hele roomse stelsel onzin en blasfemie is………..

  Liefst binnen 50 jaar

  En dat er redding is in de Here Jezus alleen door het geloof (zonder toeters en bellen); zouden we dan niet de gelukkigste mensen zijn, die dankzij al deze onzin vanuit Rome, Utrecht en Mechelen dát hebben mogen ontdekken.

  De heren in wit, rood, paars, bruin en zwart zijn net als wij aangeklede, naakte, doden.

 10. MJedine, we zijn allen zondaars.
  Denk maar eens aan David; koning, zondaar, zelfs moordenaar …
  Het belieft God de Vader dit planeetje op een zeer bijzondere wijze te cultiveren, behartigen, bemoedigen, beproeven … zieltjes te louteren.

  De machten die er zijn … zij ZIJN!

  De hoge wallen van het Vaticaan te bestormen … bitterheid is als brandende netels.

  Bewandel de rozentuin van de allerliefse Moeder Maria.
  Doe zoals Maria: verteer de bitterheid van alle andere ongelukkigen, offer je lijden aan de Vader. Magnificat.

  Rome is een eeuwige stad. Wie kon Julius Cesar dwarsbomen? Slechts verraad!
  Niet voor niets wordt Julius soms wel even vergeleken met Christus Koning.

  Jezus ‘leent’ Zijn Ijzeren Staf aan wie Hij wil en wanneer Hij wil.

  Zalig degenen die niet voor Zijn Ijzeren Staf beducht hoeven zijn!

 11. Het Hemelse Jerusalem is de eeuwige stad.
  Rome was/is toch Babylon. Julius Ceasar de Pontifex Maximus, wiens titel door Keizer Phocas aan een presbyter overgedragen die er Paus door werd?!

 12. In onderstaande link naar een recensie van het boekje “Onze Vader, werkt Hij nog?”, las ik dat de schrijvers ervan er inderdaad ketterse ideeën op nahouden, en openlijk aan de ‘spirituele zwier’ gaan en flirten met oosterse filosofieën:
  http://www.depastoralepartner.nl/index.php/rondzendbrief1/archief-rondzendbrieven/19-rondzendbrief-3/63-boekbespreking-onze-vader-werkt-hij-nog

  Volgens dit nieuwetijds-katholicisme kunnen we “Onze Vader in de hemel” kennelijk beschouwen als een soort Kosmisch Bewustzijn, waarvan je de werking intuïtief kunt aanvoelen… Daar zou je toch spontaan van gaan Hallejodelahietieën. De kolder in de kop van het carnaval is er niks bij.

 13. Mgr. Liesen, evenals de Bisschoppenconferentie, is recent door mij de suggestie gedaan ‘et ne nos inducas in tentationem’ te vertalen als: en leidt ons weg van bekoring’. Aldus is de vertaling bijna gelijk aan de oude tekst, en in lettergrepen (taalrhytme) helemaal. Gr. Bas Aders

  • Zo heb ikzelf in november vorig jaar de Nationale Raad voor Liturgie al eens de vertaling voorgesteld: en leidt ons uit de bekoring (en verlos ons van het kwade).
   Hierop kreeg ik geen reactie.

 14. Magda, Misschien wordt Mgr Liesen anders ook héén-gezonden?!

  Als hij een punt zou hebben mbt regel in OnzeVader
  jammer dat hij dan niet overtuigend was.

  Maar wat bedoelde u met “het is oorlog”?

  • Ik moet nog even afwachten vooraleer ik hierover kan praten ,ik geef de tegenpartij nog een kans ….

 15. Ik twijfel of dat zin heeft (om verder te strijden), want =>

  1) zou de zin:
  ————–
  “en breng ons niet in beproeving..” (het is God die de beproeving al dan niet kan toe laten / bekoring of beproeving komt van elders)
  ————–
  écht betekenen dat de bidder God het recht wil ontzeggen tot beproeving?

  2) zou de clerus werkelijk menen dat u het goed zou bedoelen?

  3) zou een bisschop werkelijk uitspreken wat hij op zijn hart heeft?

  • Een boom herkent men aan zijn vruchten, en “breng ons niet in beproeving” is de vrucht van de bisschoppen waaruit blijkt wat er in hun harten omgaat; dat zij wel willen delen in Christus’ glorie, maar niet in Zijn lijden. Al het ogenschijnlijk goede wat daar van de kant van deze bisschoppen nog bijkomt, is dan slechts lippendienst die enkel bedoelt is om naar buiten toe de schijn van heiligheid hoog te houden. Het is het welbekende verschil tussen de buitenkant van de beker en de binnenkant.

   Laat niemand zich daarom zand in de ogen strooien door de glorie van de oogstrelende gewaden en luisterrijke erediensten, van hen die voorgaan in het gebed waarin zij vragen of God hen wil vrijwaren van beproevingen, want dat is slechts geloof vervallen tot decadentie, verpakt in een gewaden gedegradeerd tot carnavalskostuums.

   • Aanvullend…
    Misschien moet iemand in navolging van Arjen Lubach’s ‘kamergotchi’-app (een variant op het spelletje tamagotchi),
    zie: https://www.youtube.com/watch?v=89VKGREQPhY
    ook maar een ‘tamaGodchi’-app ontwikkelen -speciaal bedoeld voor bisschoppen- om een virtuele Christus eens wat meer positieve aandacht te geven op momenten dat Hij het even moeilijk heeft of te kwaad krijgt. Dit als eerste opstapje naar ‘het echte werk’.

 16. @ruud
  Beste ,wat het Onze Vader aangaat denk ik dat mijn standpunt zéér duidelijk is ,zie petitie…Wat ik wel apprecieerde bij Liesen is dat hij OP ZEER PIJNLIJKE KWESTIES(de vijf dubia)wel een juiste stelling innam ….tegen de Paus in ….Vandaar mijn sympathie ….Wat achteraf gebeurt is is een andere zaak en kan mijn mening in de omgekeerde richting doen omslaan

  • Beste mevrouw de Ley Magda, er is bij mij in de media geen reactie van mgr Liesen bekent waarin hij stelling neemt tegen Bergoglio en het opneemt voor de 4 Kardinalen. Wat ik wel weet is dat er mensen zijn die zeer bespraakt zijn en anderen handig om de tuin lijden en de tuin ondertussen proberen om te ploegen. U hebt een gesprek met een bisschop gehad en komt met lege handen terug. Met vriendelijke groeten.

   • Beste Ruud,
    Dat met die lege handen valt nog af te wachten want ik laat het hier niet bij .Ik heb een gesprek gehad met een Nederlandse krant ,net .Als daar géén redelijk antwoord op komt ga ik door .Ik laat mij door niemand afwimpelen hoor

 17. Mevr de Ley Magda, Als ik u was zou ik het stof van mijn schoenen kloppen.

  • Ruud, misschien is dat advies het beste. We weten van en kennen nu de positie van plaatselijke bisschoppen onder ‘hun dienaar der dienaren’: ondanks prachtige liturgische kledij staan ze in hun hemd of zelfs naakt.

  • Lees onderstaande uitleg van De Kesel over de beproeving:

   “(…) Het gaat erom dat we, als puntje bij paaltje komt, onze roeping als christen niet zouden verloochenen.
   Dat we niet, zoals Simon Petrus is overkomen, als het gevaarlijk wordt, zouden zeggen: Neen, ik ken Hem niet. Dat vragen we met aandrang aan God in deze laatste bede van het Onzevader: breng ons niet in dié beproeving.

   + Jozef De Kesel”

   Zó diep zijn de bisschoppen dus gezonken; dat ze, terwijl er nog geen enkel gevaar dreigt zoals bij die beproeving van Simon Petrus, met deze bede hun roeping op voorhand al verloochenen. Dat soort bisschoppen zijn Het Leven niet waardig, omdat ze dan wel hadden gebeden: Heer, geef ons kracht naar kruis en laat maar komen die beproeving. Maar neen, deze bisschoppen zijn kennelijk bang dat God hen zal laten vallen als het moeilijk wordt, en daarom laten zij op voorhand God maar vallen.
   Dan kun je inderdaad maar het beste het stof van je schoenen kloppen en je biezen pakken.

   • Speciaal voor de eventuele meelezende pers die hierover een artikel overweegt en wel houdt van een pakkende uitspraak, wil ik hier nog aan toevoegen dat… de bisschoppen de dwaasheid hebben begaan het Onze Vader ‘salonfähig’ te maken voor madammen met een bontjas.

 18. @Ruud : Je zou ook met lege handen terugkomen maar je doet de moeite zelfs niet. Je moet de structuur van de kerk kennen een leek moet een bisschop niet komen vertellen wat hij moet doen of rekening zou moeten mee houden. Zelfs priester moeten de bisschop gehoorzamen en dat betreft voor deze neppaus ook. Mgr Liesen heeft belangrijke posten binnen de wereldkerk en hij gaat zijn handen niet verbranden en wat Magda bereikt heeft is al hel wat !

  • Als een blinde een blinde volgt, vallen ze samen in de put.
   Als een ziende een blinde volgt, valt mij de bek open.

 19. @Brouwer : als een ziende de blinde zijn ogen kan openen dan is dat al heel wat.

  • Precies! En is die ziende een schaap en die blinde de bisschoppelijke herder, dan zijn onbedoeld zoals bij carnaval op dwaas-komische wijze de rollen omgedraaid, waarbij je je kunt afvragen: wie is er hier nu eigenlijk het schaap en wie de herder?

   • De Heere Jezus volgen is de wil van Zijn Vader doen: te geloven in de Heere Jezus Christus.

    En al het andere is misschien niet nodig of zelfs onbijbels.

  • Ikzelf, en mensen die ik ken, zijn ook van die mening. Het is goed wat ze gedaan heeft, maar ik denk dat de tijd nu gekomen is om het te laten, want anders dreigt het risico van zich kapot te bijten op dit éne onderwerp. Wat als ze morgen de consecratiewoorden veranderen, of ineens heel het missaal?… Dit is nog maar het begin.

   • Ondertussen wordt mijn gesprek met Monseigneur Liesen als onwaar beschreven …Het zijn niet zijn woorden…Er is net een mail naar hem vertrokken ….ik vraag dat hij op zijn minst kleur bekent .één ding heb ik op zijn minst bereikt ….een gevoel van onbehaaglijkheid ….toch geef ik niet op ,niet alleen voor het Onze Vader,maar voor alles wat er weldra nog komen gaat

  • Dag Mjedine, ik heb het filmpje even bekeken, Dit moet je niet volgen, blijf vertrouwen op de Katholieke Kerk. niet op de mensen die haar zichtbaar besturen, maar op de Kerk die ons is overgeleverd door de eeuwen heen. In het bijzonder de Heilige Mis.

 20. Beste Ruud, B Brouwer, Mjedine, ik vind jullie reactie tov Magda ongepast. Jullie kunnen hier wel dagelijks jullie hersenspinsels komen ventileren, maar Magda onderneemt écht iets. Ze zit niet anoniem achter haar computer, maar steekt écht haar nek uit. Op TV, in de krant, eender waar. Daar is verdomd veel lef voor nodig (én een rotsvast geloof). En zij doet het maar mooi. Ook ik ben al met haar petitie de hort opgegaan. Nul handtekeningen… Het is heel wat anders om mensen direct aan te spreken over het nieuwe Onze Vader, hen uit te leggen waarom de nieuwe vertaling verkeerd is, en met het risico van hoongelach tot net niet uitgescholden te worden, ze te vragen of ze een petitie hieromtrent willen tekenen, dan hier wat commentaar te zitten geven. Mensen die op die manier hun nek uitsteken zoals Magda verdienen ons respect én onze steun. Ook al is het dan vechten tegen de bierkaai. Ook DAT is beproeving…

  • Beste heer/mevrouw Rozenkrans,

   Omdat mijn goede intentie
   slecht verwoord is van mij naar Magda toe
   => zal ik stoppen met reageren op Restkerk.
   Dank.

   m.v.g.

  • Dank,het is makkelijker om op te geven dan voort te strijden ….Heb ondertussen een mail gestuurd naar Aartsbisschop Müller,probeer Kardinaal Sarah te pakken te krijgen…Men moet weten dat er tegenwind is …..Van Monseigneur Liesen nog geen reactie op mijn laatste mail….

 21. Dag Magda, deze strekking had ik wel verwacht. Sommige zijn gladder dan palingen. Niets van te verwachten. Er is maar één Herder, de rest is aangekleed als herder en hebben niet de staf om te weiden en de corrigeren, maar de stol om mee te slaan.
  Dan spreekt men van huurlingen.
  In ieder geval fijn dat u dit wilde proberen.
  Maar der aandacht op social media, daar willen ze niet aan. Dán moet men met open vizier strijden.

 22. Speciaal voor iedereen:

  “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.”

  – Franciscus van Assisi

  • Men moet bidden alsof men niets kan ,men moet handelen alsof men alles kan…het ligt niet in mijn aard om op te geven .