Bergoglio beveelt herziening decreet voor vertaling van de ‘nieuwe Mis’

altarmissal

Bergoglio heeft een herziening van “Liturgiam Authenticam” bevolen, het decreet achter de meest recente vertalingen van liturgische teksten van Latijn naar andere talen. De commissie, die door Bergoglio werd aangesteld net voor Kerstmis, is ook beladen met de taak om te onderzoeken welk niveau van decentralisatie wenselijk is in de Kerk op gebieden zoals deze.

De gemengde commissie omvat bisschoppen van alle continenten. Vermeldenswaardig is dat Bergoglio Aartsbisschop Arthur Roche, secretaris van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten heeft aangesteld als president van de commissie, die een meer ‘open kijk’ heeft op gebied van liturgie, en niet Kardinaal Sarah, de prefect van de Congregatie, die de traditie in ere wil herstellen.

Het Vaticaan heeft geen details gegeven over de commissie, die binnenkort z’n eerste ontmoeting heeft gepland. Noch heeft het de namen van de leden van de commissie gepubliceerd. Bergoglio heeft volgens goed geïnformeerde bronnen twee hoofdredenen voor het opzetten van de commissie.

Ten eerste, in lijn met het Tweede Vaticaans Concilie, wil hij grotere verantwoordelijkheid en autoriteit geven aan de bisschoppenconferenties. Hij gaf dit duidelijk aan in zijn programmatisch document “Evangelii Gaudium”, toen hij schreef:

“Het Tweede Vaticaans Concilie stelde dat, zoals de oude patriarchale kerken, episcopale conferenties in een positie zijn “om bij te dragen aan de concrete realisatie van de collegiale geest op vele en vruchtbare manieren.” Echter, dit verlangen werd niet ten volle gerealiseerd, omdat een juridische status van de episcopale conferenties, die hen zou zien als onderwerpen van specifieke bevoegdheden, inclusief een algemene doctrinaire autoriteit, nog niet voldoende werd weggewerkt. Excessieve centralisatie maakt het leven van de Kerk en haar missionaire taak gecompliceerder, eerder dan het de gelovigen helpt. (nr. 32)

In deze context, is de vraag die oprijst in termen van liturgie, er om te verklaren wat de rol is van de bisschop van Rome in het bewaren van eenheid in de kerk, gegeven dat de Liturgie, de Romeinse Ritus, eenheid in de Kerk creëert. De commissie zal deze kwestie aankaarten.

Ten tweede, zijn sommige bisschoppenconferenties ongelukkig met de vertaling van het Romeins Missaal dat werd vereist door “Liturgiam Authenticam”. Ze beschouwen het als te stijf en aanvaarden niet dat er zoiets is als “sacrale taal”. Ze beweren dat “Liturgiam” streeft naar een bijna letterlijke vertaling van de Latijnse liturgische teksten naar de moedertaal van de verschillende landen, vaak met onbevredigende resultaten. In Japan had men een langdurende strijd met de congregatie over wie zou beslissen wat een aanvaardbare Japanse vertaling van deze teksten was. Zij en verschillende andere bisschoppenconferenties zijn niet tevreden met de richtlijnen van “Liturgiam” en het niveau van centralisatie dat erbij is betrokken.

Indien Bergoglio de bisschoppenconferenties meer macht heeft om de liturgie te bepalen, dan is het slechts een kwestie van tijd vooraleer er aan de consecratiewoorden wordt geprutst.

Bron: America Magazine