Opmars naar de Eén-wereldreligie

Bergoglio: ‘Maarten Luther wilde de kerk vernieuwen, niet verdelen’

bergoluther

Bergoglio bij een standbeeld van Luther. Foto: Reuters.

Bergoglio ontving deze week een delegatie van Lutheranen voor een audiëntie in de Paulus VI hal. Hij vertelde de ‘pelgrims’ van Finland dat de bedoeling van Maarten Luther 500 jaar geleden, was om de “kerk de vernieuwen, en niet om ze te verdelen.” Deze woorden hebben natuurlijk een nare bijklank, want Bergoglio kan hier gezien worden als de ‘nieuwe Luther’, die ook de Kerk wil ‘vernieuwen.’

Bergoglio sprak tot een delegatie van pelgrims geleid door de Lutherse aartsbisschop Kari Makinen van Turku. Hun jaarlijkse bezoek vindt steeds plaats tijdens de Week van Gebed voor Christelijke Eenheid. Bergoglio haalde zijn bezoek aan Zweden in oktober vorig jaar aan, om het begin van de 500ste verjaardag van de Reformatie te vieren, waarbij hij zei dat het een “betekenisvolle stap was” die ons “moed geeft” voor de oecumenische weg die voor ons ligt.

“Deze gezamenlijke herdenking van de Reformatie was belangrijk op zowel menselijk als theologisch-spiritueel vlak”, zo zei Bergoglio. “Na 50 jaar van officiële oecumenische dialoog tussen Katholieken en Lutheranen zijn we erin geslaagd om onze standpunten, waar we het vandaag over eens zijn, op een duidelijke manier uit te wisselen. Hiervoor zijn we dankbaar.”

“Tegelijkertijd houden we in onze harten een oprecht berouw levend voor onze fouten. In deze geest haalden we in Lund aan dat de intentie van Maarten Luther 500 jaar geleden het vernieuwen van de Kerk was, en niet om ze te verdelen“, aldus Bergoglio. “De bijeenkomst daar gaf ons moed en kracht, in onze Heer Jezus Christus, om voorwaarts te kijken naar de oecumenische weg waar we toe geroepen zijn om die samen te bewandelen.”

Bergoglio besloot zijn speech met het bedanken van aartsbisschop Makinen om zijn kleinkinderen te hebben meegebracht naar de audiëntie. “We hebben de eenvoud van kinderen nodig: zij tonen ons het pad dat leidt naar Jezus Christus.”

Het thema van de Week van Gebed voor Christelijke Eenheid, die loopt tot volgende week woensdag, is: “Verzoening – de Liefde van Christus verplicht ons.”

De teksten voor de week, die gepubliceerd werden door de Pauselijke Raad voor het promoten van Christelijke Eenheid, zeggen dat na 50 jaar dialoog “Katholieken nu in staat zijn om Luthers uitdaging voor de Kerk van vandaag te aanhoren, en hem te erkennen als een ‘getuige van het Evangelie‘.

De Duitse bisschoppen prezen Luther al eerder, in een document dat vorig jaar werd gepubliceerd, als een ‘Getuige van het Evangelie en een leraar van het geloof’.

Bron: Catholic Herald

11 antwoorden »

 1. De Vrijmetselarij denkt blijkbaar anders over Luther. De oprichter van de Vrijmetselarij was de Satanist Fausto Socinus (†1604). Niet zonder reden typeert de in 1879 gegraveerde gedenkplaat in Siena, zijn geboorteplaats, hem als de verdediger van de menselijke rede tegenover het bovennatuurlijke. Het opschrift op zijn grafsteen luidde: “Tota jacet Babylon destruxit tecta Lutherus, muros Calvinus, sed fundamenta Socinus”: als Luther erin is geslaagd het dak van de (met als ‘Babylon’ aangeduide) Roomse Kerk te slopen, als Calvijn het klaarspeelde haar muren omver te halen, mag Socinus opgetogen zijn haar fundering te hebben ontvreemd.

 2. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de Vrijmetselarij zich officieel aan de wereld heeft gepresenteerd in het jaar 1717? Toen, in dat jaar, was de officiële oprichting van de Londense Moederloge der Vrijmetselarij, niet zo toevallig op het tweehonderdste herdenkingsjaar van de geboorte van het Protestantisme, waarvan men het begin op 31 oktober 1517 situeert, op Allerheiligendag. Op die dag nagelde Luther zijn proclamatie aan de slotkapel te Wittenberg, waarin hij een aantal kerkelijke misstanden aanklaagde, die inderdaad bestonden. De Protestanten hadden zich dienen te realiseren dat de kerksplitsingen en misstanden die later in hun kerken ontstonden het bewijs zijn dat het Protestantisme niet het Vrederijk heeft kunnen brengen waarvan ze zo vurig droomden, en dat het beter ware geweest weer terug te keren in de boezem van de moederkerk.

 3. Oorspronkelijk denk ik ook dat Luther geen schisma wilde maar uiteindelijk niet anders kon de contra-Reformatie was daar een gevolg van. Ook het protestantisme heeft er niet veel van gebakken en vele willen terug aansluiting tot de Roomse kerk een soort superkerk vormen. Maar deze toenadering houdt vele gevaren in !

 4. De roomse kerk mag niet afwijken van haar leer, maar dient elke andere christen met open armen te ontvangen indien dezen de roomse leer willen overwegen

 5. Is dat het rotsblok uit de hemel van Daniel 2 ?
  https://bijbelenzo.wordpress.com/category/daniel/

  De vier beesten van Daniel

  In hoofdstuk twee konden we lezen over het beeld van Nebukadnezar. Hij zag een beeld verdeeld over vijf materialen. Goud, zilver, brons, ijzer en leem. Dat beeld zou uiteindelijk verbrijzeld worden door een rots die uit de hemel kwam vallen. In hoofdstuk zeven van dit boek krijgt Daniel een droom. Een droom over vier beesten. Deze droom loopt parallel met de droom van Nebukadnezar alleen krijgt Daniel meer details te zien, Als dat we in de droom van Nebukadnezar kregen.

 6. Luther wou geen verdeeldheid. Nee, dat wou hij niet. Maar omdat hij niet geluisterd heeft naar de Heilige geest en alleen naar zijn frustraties omdat de kerkhiërachie in die tijd ook al ziek was, heeft hij uit zijn kwaadheid alles van Godswoord omver geblazen. De meeste protestanten kreunen daar onder, want innerlijk blij en vrij voor lange duur word je niet van het protestantisme. De weg naar innerlijk geluk daar heb je nu eenmaal de katholieken leer en de sacramenten voor nodig.. En Luther zal het nu wel beseffen. Maar te laat. Voor iedere ziel dat hij door zijn hoogmoed in de afgrond gooide, daar zal hij mogen voor branden in de hel. En dat geld ook voor onze bisschoppen en priesters die alles hebben afgezwakt. Ze zullen branden in de hel..

 7. “De weg naar innerlijk geluk daar heb je nu eenmaal de katholieken leer en de sacramenten voor nodig..” zegt -De Drie Musketiers-

  Daarvoor, voor dát geluk, VREDE met God hebben we de Zoon van de Vader JEZUS nodig. Romeinen 5: vers 1 en verder…