Bergoglio: ‘Maarten Luther wilde de kerk vernieuwen, niet verdelen’

bergoluther
Bergoglio bij een standbeeld van Luther. Foto: Reuters.

Bergoglio ontving deze week een delegatie van Lutheranen voor een audiëntie in de Paulus VI hal. Hij vertelde de ‘pelgrims’ van Finland dat de bedoeling van Maarten Luther 500 jaar geleden, was om de “kerk de vernieuwen, en niet om ze te verdelen.” Deze woorden hebben natuurlijk een nare bijklank, want Bergoglio kan hier gezien worden als de ‘nieuwe Luther’, die ook de Kerk wil ‘vernieuwen.’

Bergoglio sprak tot een delegatie van pelgrims geleid door de Lutherse aartsbisschop Kari Makinen van Turku. Hun jaarlijkse bezoek vindt steeds plaats tijdens de Week van Gebed voor Christelijke Eenheid. Bergoglio haalde zijn bezoek aan Zweden in oktober vorig jaar aan, om het begin van de 500ste verjaardag van de Reformatie te vieren, waarbij hij zei dat het een “betekenisvolle stap was” die ons “moed geeft” voor de oecumenische weg die voor ons ligt.

“Deze gezamenlijke herdenking van de Reformatie was belangrijk op zowel menselijk als theologisch-spiritueel vlak”, zo zei Bergoglio. “Na 50 jaar van officiële oecumenische dialoog tussen Katholieken en Lutheranen zijn we erin geslaagd om onze standpunten, waar we het vandaag over eens zijn, op een duidelijke manier uit te wisselen. Hiervoor zijn we dankbaar.”

“Tegelijkertijd houden we in onze harten een oprecht berouw levend voor onze fouten. In deze geest haalden we in Lund aan dat de intentie van Maarten Luther 500 jaar geleden het vernieuwen van de Kerk was, en niet om ze te verdelen“, aldus Bergoglio. “De bijeenkomst daar gaf ons moed en kracht, in onze Heer Jezus Christus, om voorwaarts te kijken naar de oecumenische weg waar we toe geroepen zijn om die samen te bewandelen.”

Bergoglio besloot zijn speech met het bedanken van aartsbisschop Makinen om zijn kleinkinderen te hebben meegebracht naar de audiëntie. “We hebben de eenvoud van kinderen nodig: zij tonen ons het pad dat leidt naar Jezus Christus.”

Het thema van de Week van Gebed voor Christelijke Eenheid, die loopt tot volgende week woensdag, is: “Verzoening – de Liefde van Christus verplicht ons.”

De teksten voor de week, die gepubliceerd werden door de Pauselijke Raad voor het promoten van Christelijke Eenheid, zeggen dat na 50 jaar dialoog “Katholieken nu in staat zijn om Luthers uitdaging voor de Kerk van vandaag te aanhoren, en hem te erkennen als een ‘getuige van het Evangelie‘.

De Duitse bisschoppen prezen Luther al eerder, in een document dat vorig jaar werd gepubliceerd, als een ‘Getuige van het Evangelie en een leraar van het geloof’.

Bron: Catholic Herald