Hervormingen

Kardinaal Kasper: ‘Volgende declaratie van de paus zou gedeelde Eucharistische Communie met protestanten moeten toelaten’

KASPER_this-800x500

Op 10 december gaf Kardinaal Kasper in de Italiaanse krant Avvenire een interview waarin hij zijn hoop uitdrukte dat de volgende declaratie van Bergoglio de deur zou openen voor gedeelde Eucharistische Communie met andere geloofsovertuigingen, in zogezegde speciale gevallen.

“Persoonlijk hoop ik dat we een niet-officiële tekst betreffende dit onderwerp kunnen gebruiken, die voorbereid werd door een commissie in de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten”, legde Kasper uit. Hij zegt dat intercommunie slechts een kwestie van tijd is. “Aan de ene kant heeft Lund het oecumenische proces bevestigd, en de resultaten van de voortgaande dialoog; en aan de andere kant heeft het een nieuwe duw gegeven.” Bergoglio bezocht op 31 oktober Lund in Zweden, om daar een plechtigheid bij te wonen ter ere van de Reformatie van Luther.

Kasper lijkt het principe van Communie voor hetrouwde gescheidenen nu ook te willen toepassen op gemengde huwelijken. Hij hoopt voor de toelating van Lutheranen tot de Katholieke Communie, in het bijzonder in familiale omstandigheden. “De volgende declaratie zal het Eucharistisch delen openen in bepaalde situaties, in het bijzonder in gemengde huwelijken en families in landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten, waar dit pastoraal probleem bijzonder nijpend is.”

Een “gemengd huwelijk” is een huwelijk tussen een Katholiek en een gedoopte niet-Katholiek, zoals uitgelegd in de Katechismus van de Katholieke Kerk in nr. 1633. Terwijl ze toegelaten worden indien goedgekeurd door de bisschop, waarschuwt de catechismus voor de gevaren die liggen in een verschillende opvatting over de geloofsbeleving en de sacramenten, omdat voor Lutheranen het huwelijk niet onverbreekbaar is. “Verschillen over geloof en de eigenlijke opvatting over het huwelijk, maar ook verschillende religieuze mentaliteiten, kunnen bronnen van spanning worden in een huwelijk, in het bijzonder betreffende de opvoeding van de kinderen. De verleiding van religieuze onverschilligheid kan dan ontstaan. “(nr. 1634)

De afscheiding veroorzaakt door Luther, en de Dertigjarige Oorlog die erop volgde, geven Kardinaal Kasper geen reden tot bezorgdheid. Meer nog, hij zei dat Bergoglio de misstap van de Kerk moest toegeven, alsof het schisma de schuld was van de Katholieke Kerk: “De paus ging zeker niet naar Lund om te vieren, maar om de zonde van scheuring te belijden...”

Kasper, die het hoofd is van de Pauselijke Raad voor het Promoten van Christelijke Eenheid, legde uit dat de Communie het uiteindelijke doel is van de oecumene, eerder dan een middel, en dat het enkel kan bereikt worden na volledige zichtbare gemeenschap van Lutheranen met de Katholieke Kerk. Hij hoopt dat Communie de scheuring kan oplossen, en hij ziet in de intercommunie het juiste pad om voort te gaan, dat volgens hem enkel wordt tegengehouden door “onbuigbare” krachten in de Kerk.

“Ik hoop dat dit jaar (2017 – 500 jaar na de Reformatie) zal dienen om de weg te vervolledigen van wederzijdse kennis die dialoog aanmoedigt, en de beslissing meebrengt om samen naar de toekomst te gaan.”

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Hervormingen

Getagd als:

4 antwoorden »

 1. Zijn die nu helemaal zot geworden??? Dat heet dan “kardinaal”…

  • Het antwoord hierop is beschreven in “Maria dwingt de duivel tot bekentenissen”, namelijk de H. Sacramenten waarlijk beleven, bijzonder de H. Biecht en de H. Communie. Daarnaast dagelijks de Rozenkrans met het exorcismegebed van Leo de XIII. Aan de andere kant, met zoveel mogelijk liefde, de zielen ervan overtuigen dat de enige weg naar de Hemel, de leer van de H. Kerk te volgen zoals ze altijd was. Natuurlijk, offers en gebed brengen voor deze zielen.

 2. Ik heb een gemengd huwelijk zelf ben ik rkk en mijn echtgenoot gerefermeerd,waarom kan men echtgenoot niet deelnemen aan de heilige communie hostie?
  zoals kerstmis gaat iedereen en mijn man,daar moet ik tegen zeggen jij mag niet!
  we hebben toch dezelfde GOD!
  Ik voel mij daar heel ongemakkelijk onder!
  En ik voel mij schuldig want thuis denk ik had hij wel kunnen gaan!
  Zeg de HEER JEZUS CHRISTUS niet komt allen tot mij want IK BEN DE WEG EN LEVEN EN DE
  WAARHEID !!

  vriendelijke groet van Hanneke.

  • Dan moet uw man zich bekeren tot het Katholicisme. Want het verschil tussen Protestanten en Katholieken betreffende de Eucharistie of het ‘avondmaal’ is zeer groot: Wij Katholieken geloven dat Jezus Christus werkelijk tegenwoordig is in de Heilige Hostie; protestanten geloven dat dit slechts symbolisch is. Wie het Lichaam van de Heer nuttigt, zonder te onderkennen Wie hij nuttigt, begaat daarom zonde. (Korintiërs 11:27-30: “Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis).