Vaticaan lanceert een nieuwe ‘liefdadigheidswebsite’ om geld op te halen voor de armen

peterpence2

Het Staatssecreteriaat van het Vaticaan heeft een nieuwe website onthuld die toegewijd is aan de liefdadigheidscampagne van de ‘paus’, beter bekend als “Peters Pence”, of vrij vertaald “Petrus’ Dubbeltje”.

De site ging online op 21 november op http://www.peterspence.va en is momenteel beschikbaar in het Engels, Italiaans en het Spaans. Een persbericht kondigde aan dat het spoedig in andere talen zou vertaald worden. De website, die bezinningen van Bergoglio bevat, biedt de gelovigen een nieuwe manier aan om bij te dragen aan “Peters Pence”, een jaarlijkse collecte gehouden in alle Katholieke kerken, op de feestdag van St. Petrus en Paulus. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar Bergoglio, die het dan verdeelt ten behoeve van de “noden van de Kerk” en als liefdadigheid voor “diegenen die het meest in nood zijn.”

Het persbericht verklaarde dat “de gelovigen over heel de wereld nu de mogelijkheid hebben om de bezinnen over de betekenis van hun daden, en ook online, hun concrete steun te bieden aan de werken van barmhartigheid, christelijke liefdadigheid, vrede en hulp aan de H. Stoel.”

Het platform werd tot stand gebracht door samenwerking van het bestuur van Vaticaanstad, het Secretariaat voor Communicatie en het Instituut voor de Werken van Religie (o.a. De Vaticaanse Bank).

Bron: News.va

peterpence3


Noot: dit is een profetie uit de boodschappen van het Boek de Waarheid die in vervulling gaat:

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsmanoeuvres zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal als jullie voornaamste taak als dienaren van God beschouwd worden.

[…]
Er zal jullie weldra verteld worden om al jullie aandacht op de armen in de wereld te richten. Er zal jullie om geld gevraagd worden – en dit zal aan verschillende bronnen ontleend worden om de armen, werklozen en daklozen in de wereld te helpen. Er zal jullie verteld worden dat Ik, Jezus Christus, altijd van de armen hield. […]

Er zal jullie weldra overal door leiders in Mijn Kerken verteld worden jullie geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de armen te redden. Er zal niets gezegd worden om jullie aan te zetten om jullie op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, want zij zullen het niet wagen jullie op deze grootse dag voor te bereiden. Zij zouden jullie gedachten liever van Mij afleiden door jullie te vragen meer tijd door te brengen met het huldigen van de werken van de Valse Profeet.

Zeer binnenkort zullen beelden, relikwieën, posters, koppen en grote, in opdracht uitgevoerde, schilderijen van de Valse Profeet gemaakt worden om overal in de kerken aangebracht te worden. Zijn afbeelding zal, na verloop van tijd samen met dat van de Antichrist, veel openbare plaatsen, kerken en politieke centra tooien, evenals in landen waar gezien zal worden dat hun parlement de Katholieke Kerk in een ‘nieuw licht’ zal omhelzen. Dit zal een nieuwe vorm van valse evangelisatie in het leven roepen, en omdat het een moderne, seculiere samenleving zal aanspreken, zal dat bewonderaars van over de hele wereld aantrekken.

Niet één woord zal instemmen met het belang van de heilige Sacramenten, zoals deze aan de wereld geschonken werden, of met de belangrijkste genaden die deze voortbrengen. In plaats daarvan zullen deze allemaal gebagatelliseerd worden – er zullen extra betekenissen toegevoegd worden om diegenen te behagen die deze, zoals ze zijn, loochenen. Dit zal gebeuren in de hoop dat de gruwel van de ontheiliging van Mijn Sacramenten aan zoveel mogelijk mensen aangeboden zal worden, om hen van God weg te voeren zodat de vijanden van God hun pact met de duivel kunnen voltooien.

De duivel zal er velen, die in deze tijd in de geschiedenis tot Mijn Kerk behoren, misleiden. Hij zal dat op de meest charmante en overtuigende wijze doen, en wanneer zijn dienaren zullen zeggen dat Ik deze nieuwe veranderingen zou goedkeuren, zal hij de leugens rechtvaardigen. Ik, Jezus Christus, zal fout geciteerd worden om zielen te overhalen. Mijn onderrichtingen zullen verdraaid worden om Mijn Kerk te verwoesten en die zielen te stelen die Mij het meest nabij zijn. Miljoenen zullen de leugens onbekommerd aannemen. Jullie moeten voor hen bidden in de hoop dat zij na verloop van tijd zullen beseffen dat er iets mis is.

Wanneer Ik leiders aanstel en wanneer een uitverkoren ziel aangesteld werd om Mijn heilig Woord binnen Mijn Kerk op aarde te verspreiden, is de waarheid altijd recht voor de raap, duidelijk, bondig en recht op het doel af. Wanneer jullie voorgelogen worden, door de invloed van de geest van het kwaad, zullen jullie in de war raken. De bewoordingen zullen geen steek houden. Zogenaamde verbeteringen, voorgesteld door vijanden binnen Mijn Kerk, hebben voor dat de waarheid niet ‘goed genoeg’ is.

Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Leer hoeven niet verbeterd te worden want ze kwamen van Mij. Ik Ben God. Ik Ben volmaakt. Mijn Woord blijft eeuwig bestaan. Ieder die Mijn allerheiligste Woord vervalst, is een vijand van God. Mij toorn is groot op dit moment, en ieder die Mijn Lichaam, de allerheiligste Eucharistie, oneerbiedig behandelt en zegt dat hij Mijn volk leidt, weet dat dit niet waar is. Ik zou een leider van Mijn Kerk nooit verzoeken om het Woord van God te veranderen door nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties in te voeren. Dat zou nooit kunnen.

Jullie Jezus (boodschap van 6 oktober 2013)