Boek: ‘Drie jaar met Franciscus – het Bergogliaans bedrog’

three-years-with-francis-the-bergoglian-deceit

Bij Editions Saint Remi is sinds enige tijd in verschillende talen een nieuw boek beschikbaar over het ‘pausschap’ van Bergoglio van de afgelopen drie jaar:

“Toen op 13 maart 2013 Franciscus het volk voor de eerste keer toesprak, zonder pauselijke gewaden, gaf hij verschillende indicaties van wat er zou volgen. Dit was de eerste van al zijn verbazingwekkende « buona sera », een profane groet, die nog nooit gehoord werd uit de mond van een Soevereine Opperherder, en die het signaal gaf van zijn intentie om het Petrusambt te ontheiligen. Deze indruk werd bevestigd toen hij neerboog voor het volk, hen vragend om voor hem te bidden voordat hij hen zegende, waarbij hij impliciet het revolutionaire principe van de soevereiniteit van het volk onderschreef. Drie dagen later vernieuwde hij de professie van zijn humanistisch geloof door een “stille zegen” te geven aan de vertegenwoordigers van de media aanwezig in de Paulus VI Hal in het Vaticaan, onder het mom dat ze niet allemaal Katholieken of gelovigen waren en dat hij respect moest hebben voor “het geweten van iedereen”. De toon was al grotendeels gezet. Daaropvolgende gebeurtenissen hebben enkel de symbolische betekenis van deze vroege daden bevestigd, uitgevoerd als een ideologisch manifest en een programma van acties. Deze bescheiden verzameling van artikels is niet volledig, gegeven de onuitputtelijke natuur van zijn “media magisterium” die hij systematisch gebruikt om verwarring te zaaien waar hij ook gaat, gewapend met het prestige die de pauselijke ambtsbekleding hem verleent. Want het is waar dat de bezetter van Casa Santa Marta “twee horens heeft, zoals een lam”. Maar zijn taal, moeten we toegeven, is niets anders dan dat van een draak.”

De auteur, een Argentijn en vroegere seminarist van de jaren 1980, is bachelor in Taalwetenschappen en master in de Filosofie, toegewijd aan het werk van St. Thomas Aquino. Nu resideert hij sinds verschillende jaren in Frankrijk. Hij is een leraar Latijn en Spaans in het middelbaar onderwijs.

U kunt het boek in het Engels HIER bestellen voor de prijs van € 18.

Het is ook in het Frans, Spaans en Italiaans verkrijgbaar. Deze versies kunt u HIER vinden.