Boodschap van de H. Maagd in Brindisi: ‘De toename van Mijn verschijningen zijn een voorbereiding op de strijd tussen de valse kerk en de ware Kerk’

brindis
Wenend Maria- en Jezusbeeld te Brindisi, Italië.

“De toename van Mijn verschijningen zijn een voorbereiding op de strijd tussen de valse kerk en de ware Kerk.”

Boodschap gegeven op 15 april 2012 en onlangs vrijgegeven:

In het licht van het Paradijs, helemaal gekleed in het wit, verschijnt de H. Maagd, de Hemelse Moeder aan mij. De zoetheid van Haar gelaat geeft mij zoveel vrede.
Haar ogen drukken bezorgdheid uit. Het is zo paradijselijk Haar te zien in de pracht van de Drie-eenheid. Onze Lieve Vrouw zegt:

“Gegroet Mijn geliefde. Ik ben de Vrouwe, de Moeder, de Koningin, de Medeverlosseres van Christus. Door Mijn verschijningen in Brindisi vraag Ik voortdurend gebed, vasten, boetedoening, eerherstel. Mijn komst in Brindisi is de voortzetting van de boodschap van Fatima. In het visioen dat Ik toonde aan Lucia, liet Ik de meedogenloze vervolging zien die zal woeden. Valse Christenen zullen zich wapenen met hypocrisie en zullen een vals evangelie maken, zij zullen de traditie en het leergezag van de Heilige Kerk verwerpen, zij zullen proberen de ware Christenen te doden die in Gods genade leven.

Deze revolutie zal verschrikkelijk zijn. Het is al begonnen, maar na verloop van tijd zal het meer bloederig zijn. Zij zullen proberen om het pausdom en de Heilige Eucharistie te verwijderen, omdat de satanische kerk, bezield door de geest van de Antichrist, niet in gemeenschap met God is; daarom zullen zij de H. Communie elimineren.
Degenen die deel uitmaken van deze valse kerk – al beroofd van de gemeenschap met God – dienen rampzalige, verderfelijke plannen in strijd met de wet van de Vader. Daarom zal elke vervloeking tegen Mijn oproepen op hen vallen, en niet op de kleine kudde die Mij zal volgen. Begrijp dan dat de toename van Mijn verschijningen een voorbereiding is op de strijd tussen de valse kerk en de ware Kerk. Ik bereid jullie voor op de strijd, Mijn strijd tegen het Beest en de tien koningen van de Antichrist.

A flash of lighting is seen over St.Peter's Basilica during a rainstorm at Vatican in this picture provided by Ansa on February 11, 2013. Pope Benedict stunned the Roman Catholic Church on Monday when he announced he would stand down, the first pope to do so in 700 years, saying he no longer had the mental and physical strength to carry on. REUTERS/ANSA/ Alessandro Di Meo ( VATICAN - Tags: RELIGION) ATTENTION EDITORS - NO COMMERCIAL USE. NO MAGS. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. ITALY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ITALY

Rome zal afdwalen van het ware geloof, de anti-paus volgen en zich verzetten tegen het ware geloof. Heilige herders zullen ontbreken en daar waar ze opgeleid zijn, zullen ze worden opgeleid volgens de rampzalige en anti-christelijke sekte, om scheuringen te creëren en nieuwe ketterijen te verspreiden. In de seminaries hebben ze geen liefde voor versterving en armoede, maar liefde voor genoegens en het wereldse. In de landen waar Ik verschijn zullen er verkozen bisschoppen zijn, slechte personen en toegewijd aan Satan, om te vernietigen wat Ik heb opgebouwd. Als doel willen ze hoge posten bekomen in het Heilig Huis zodat ze vernietigen wat Ik heb opgebouwd.

“De mensheid is ver, ver weg van de weg van het heil en dwaalt als een blinde, op zoek naar geluk in materiële dingen. Deze generatie is pervers, afgodisch, doof voor de Goddelijke oproepen. Weet, bedienaars van Mijn Zoon Jezus, als jullie niet vlug het Heilig Evangelie verkondigen van het Offerlam, zal de aarde bedekt worden met een dichte duisternis en de duivel zal velen met zich meenemen. De duisternis zal neerdalen gedurende drie dagen en drie nachten, de zon zal niet meer zichtbaar zijn en de straf van God zal de wereld zuiveren. Als de wereld verder de goddelijkheid van Jezus blijft ontkennen en Hem niet zal erkennen als de enige Redder, zal er een grote oorlog uitbreken tussen de naties. Het zal de Derde Wereldoorlog zijn. De naties zonder God zullen oorlog voeren, omdat God de volkeren zal verlaten die Hem zijn afgevallen. Het bloed zal overal stromen en zelfs de Kerk van Mijn Zoon zal niet gespaard worden. Het bloedbad zal groot zijn. Dikke zwarte rook zal van de grond opstijgen, de hemel zal verduisterd zijn gelijk een brandende oven en de lucht zal verstikkend worden.
Waar men zal kijken zal men verwoesting en dood zien. De doden zullen benijd worden.

the_end_times_by_dmather

Ik, de Hemelse Moeder, bereid overal Mijn heilige toevluchtsoorden voor, want waar Mijn heilige voet is geplaatst, zal er geen kwaad komen. Ik herbouw wat er al vernietigd is.
Plaatsen van Mijn verschijningen zullen lichtpunten zijn en een toevlucht voor degenen met de deugd van geloof. In Mijn verschijningsplaatsen zal de ware toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart en het ware geloof in God gehandhaafd blijven. Onze Heer is zeer beledigd. Niemand biedt eerherstel aan Christus – God. Velen die belijden Christenen te zijn gaan de weg niet met Jezus. Velen die belijden Christenen te zijn, zijn gesloten voor de liefde. Mijn kind, Ik ben erg bedroefd tot in het diepste van Mijn Moederhart.
Mijn Hart is gekroond met stekelige doornen die alleen door hostiezielen kunnen uitgerukt worden. Roep de wereld op tot bekering. Als dit niet zal gebeuren, als Mijn geschenken nog zullen vertrapt en beledigd worden, als alles blijft zoals nu, zal de aarde een Gethsemane worden en zullen werkelijk deze twee straffen komen: de drie dagen van duisternis en de grote oorlog.”

De Heilige Maagd openbaarde me andere bijzondere dingen die ik voor mezelf moet houden. Dan verkondigde Zij me enkele zaken en toonde Haar vervolgers, waardoor ik hun gezichten zag en weet wie ze zijn.

brind

Meer info: website Brindisi verschijningen