Opnieuw een Eucharistisch mirakel, dit keer in Secunderabad, India

miracleeuch

Christenen en inwoners uit de streek bezochten massaal de St. Franciscus Hogeschool Kapel in Secunderabad (India) afgelopen zondag, nadat het nieuws bekend raakte dat er een geconsacreerde Hostie, die op het altaar stond, bloed afgaf.

Zusters van het St. Franciscus klooster organiseerden Eucharistische aanbidding in de kapel in de namiddag. Een groep van zes mensen begon te bidden nadat de H. Hostie in een monstrans was geplaatst en op het altaar gezet. Na 10 minuten zag iemand van de groep een rode vlek op de Hostie.

Dit is de eerste keer dat er bloed kwam uit een Eucharistische Hostie in de Telugastaten (Andhra Pradesh en Telangana).

“Het leek op een klein litteken. Na enige tijd stroomde er een druppel bloed uit en verspreidde zich over de hele Hostie,” zei de zuster. Velen zeggen dat het een boodschap is van Jezus. Eén van de bidders zei dat Jezus bloedt wanneer Hij gewond was, en als Jezus nu bloedt is het vanwege de zonden van de mensen, waarbij hij toevoegde dat mensen hun zondig gedrag zouden moeten veranderen en zich naar Hem zouden moeten keren.

Echter, de hoofdreden dat God Eucharistische wonderen laat gebeuren is omdat de mensen niet meer geloven in de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in dit Sacrament.

Bron: Sakhi Post

 

“Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.’ Toen ontstond er onder de Joden een discussie: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Daarop hernam Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.’ Zo luidde de onderrichting die Jezus hield in een synagoge van Kafarnaüm.” (Joh. 6:27-59)

Meer info: Eerherstel Heilig Sacrament