Wikileaks legt onheilige alliantie tussen Bergoglio en Soros bloot

bergogpuppet
Bergoglio, de puppet van elitelid en multimiljardair George Soros?

Tussen de vele documenten die blootgelegd werden in het meest recente datalek door Wikileaks zitten ook enkele zeer opzienbarende documenten. De vrijgegeven interne documenten van George Soros’ ‘Open Society Foundation’ leggen het meest choquerende van al zijn politieke allianties bloot, namelijk die met Bergoglio. Volgens de gelekte documenten sponsorde George Soros zijn radicale socialistische agenda van inkomenongelijkheid door de spreekwoordelijke preekstoel van Bergoglio te gebruiken. Soros streeft ernaar om “de paus te betrekken bij economische en rassenrechtvaardigheidskwesties” door te lobbyen in het Vaticaan.

De onheilige alliantie, en het strategische plan werd blootgelegd in het gelekte Open Society US Board Meeting boek van mei 2015, op pagina 16:

Bezoek van Paus Franciscus – $650.000 (USP)

Paus Franciscus’ bezoek aan de Verenigde Staten in september zal een historische toespraak omvatten aan het Congres, een toespraak aan de Verenigde Naties, en een bezoek aan Philadelphia voor de “Wereldontmoeting van Families”. Om dit moment te benutten, zullen we PICO’s organiserende activiteiten steunen, om de Paus te betrekken op economische en rassenrechtvaardigheidskwesties, inclusief het gebruik van de invloed van Kardinaal Rodriguez, de adviseur van de Paus, en het zenden van een delegatie om het Vaticaan te bezoeken in de lente of de zomer, om toe te laten hem rechtstreeks te laten luisteren naar Katholieken met een laag inkomen in Amerika.

En wie is nu PICO, die de $650.000 heeft ontvangen? Volgens KeyWiki, is PICO

een progressief nationaal netwerk van geloofsgebaseerde organisaties. Zoals gezondheiszorghervorming, heeft dit nieuwste PICO initiatief tot doel het herverdelen van de rijkdom door te eisen dat “geloofsleiders toetreden in het bestuur van grote banken.”

PICO National Network ontving een som van $650.000 van Soros’ Open Society Institute. PICO werd in 1972 gesticht door de jezuïet John Baumann. Het Open Society Institute beschrijft PICO als een “netwerk van congregatie-gebaseerde gemeenschapsorganisaties die de stemmen van mensen en geloofsleiders naar het publieke debat brengt op gebied van nationale prioriteiten”, en vernoemt andere geldelijke bijdragen door Soros, buiten de hoofdsom.

Soros volgt en financiert zijn invloed in het Vaticaan door PICO en anderen. OSF erkent dat geld gespendeerd aan het Vaticaan, goed besteed is voor de globale socialistische Soros agenda. Ze hebben Kardinaal Oscar Maradiaga uitgepikt omdat hij sympathiseert en bereid is om de zaak van de globalisten te promoten. Hij zal een machtige bondgenoot zijn en een sympathiserend oor voor de Soros-agenda.

Maradiaga
Kardinaal Rodriguez Maradiaga, een nauwe bondgenoot van Bergoglio.

Een andere sleutelorganisatie die financieel gesteund wordt door Soros is de FPL, dat staat voor Faith in Public Life, of Geloof in het Publieke Leven. FPL krijgt ook zijn orders via de schenking. Het legt ook de manipulatie en de acterende, door ‘links’ gestuurde medewerkers bloot, die de publieke opinie sturen. OSF geeft tot de verbazing toe dat de poll resultaten vooraf vastgelegd werden door de FPL:

De media-, kaderende – en publieke opinie-activiteiten van FPL, omvatten het uitvoeren van een poll om te bewijzen dat Katholieke stemmers ontvankelijk zijn voor de focus van de paus op inkomenongelijkheid, en het krijgen van media-aandacht die de boodschap verspreidt dat “pro-family” zijn, vereist dat men de groeiende inkomenongelijkheid aan de kaak stelt.

Hier gaan we. FPL kreeg zijn bevelen van zijn geldschieter om een poll te organiseren en te bewijzen dat Katholieke stemmers Bergoglio steunen op gebied van inkomenongelijkheid. Zou u ooit nog een poll vertrouwen na het zien van de samenspanning en de medeplichtigheid van de linkse Soros-filantropie?

Wie is nu werkelijk die FPL, beter bekend als Geloof in het Publieke Leven? Deze onschadelijk en religieus klinkende organisatie is een andere radicale linkse Soros gesponsorde organisatie die de linkse agenda aandrijft in de geloofsgemeenschap. In 2011 werden de individuen achter deze organisatie ontmaskerd door the American Thinker.

Wie zou nu kunnen tegen een organisatie zijn die zich schijnbaar onschuldig “geloof in publiek leven” noemt. Echter, FPL is weer één van die honderden door Soros gesponsorde satelietorganisaties die een façade hebben van goedbedoelende filantropieën (bezorgd zijn voor het welzijn van de mensheid), maar die in werkelijkheid een radicale economische agenda promoten van anti-kapitalisme en globale herverdeling van de rijkdom (wat dus socialistisch is).

Dit is niet de eerste keer dat de onheilige alliantie van Soros en het Vaticaan succesvol samenwerkten aan een politiek project.

laudato_si
De milieu-encycliek van Bergoglio: Laudato Si’

In 2015 stuurden de medewerkers van Soros, aanwezig in het Vaticaan, de milieu-agenda van Bergoglio, door voor Soros en de VN een Encycliek over klimaatverandering, een pauselijke aanbeveling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, en Bergoglio’s apostolische zegen over het klimaatverdrag van Parijs te helpen bewerkstelligen.

Met al deze door Soros gedreven milieu-aanbevelingen door Bergoglio, is het nu tijd om item nr. 2 op de radicale socialistische agenda van Soros aan te stippen: globale herverdeling van de rijkdom. Blijkbaar weet Soros opnieuw dat Bergoglio hem zal bijstaan in het promoten van zijn agenda.

Hoewel Open Society (de organisatie van Soros) radicale linkse “katholieke” groepen steunt, was Soros niet in staat om het pausschap te kapen als zijn ultieme prijs in de wereldoverheersing, omdat de twee vorige conservatieve pausen steevast zijn radicale agenda verwierpen. Tot nu.