Nigeriaanse bisschop kreeg visioen van Jezus: Boko Haram kan verslagen worden d.m.v. de Rozenkrans

doeme2
Bisschop Doeme. Foto: Kerk in Nood

Vorig jaar vertelde de Nigeriaanse Bisschop Oliver Dashe Doeme in een interview aan Catholic News Agency dat hij enkele maanden eerder in zijn kapel voor het H. Sacrament zat te bidden en dat de Heer aan hem verscheen en hem duidelijk maakte dat de Islamistische terreurorganisatie Boko Haram door middel van de Rozenkrans kan verslagen worden.

In het visioen zei Jezus eerst niets, maar Hij reikte Mgr. Doeme een zwaard aan, en hij greep er naar. “Zodra ik het zwaard ontving, veranderde het in een Rozenkrans,” vertelde Doeme, waarbij hij eraan toevoegde dat Jezus hem drie keer vertelde: “Boko Haram is verdwenen.”

“Ik had geen profeet nodig om mij de uitleg te geven. Het was duidelijk dat we met de Rozenkrans in staat zouden zijn om Boko Haram te verjagen.”

Bisschop Doeme zei dat hij het eerst aan niemand wilde vertellen, maar hij voelde dat “de Heilige Geest hem aanspoorde om het toch te doen.”

Hij begon bij de priesters van zijn bisdom en hij vertelde het vervolgens aan de deelnemers van het #WeAReN2015 congres in Madrid. Deze bijeenkomst wordt gesteund door de Spaanse Katholieke zustergroepen hazteor.org en CitizenGo om ideeën te verzamelen over hoe de christelijke aanwezigheid moet bewaard worden in naties waar ze het meest vervolgd worden.

Doeme leidt het bisdom van Maiduguri in de noordoostelijke Borno Staat in Nigeria. In 2009 waren er ongeveer 125.000 katholieken onder zijn leiding. Na de toename in geweld van de Islamistische terreurgroep Boko Harma, zijn er heden ongeveer 60.000 overgebleven. De meesten zochten veiliger oorden in Nigeria op.

Bisschop Doeme voegde er in Madrid nog aan toe: “Deze terroristen denken dat ze door het platbranden van onze kerken en infrastructuur ze het christendom zullen vernietigen. Nooit! Het kan misschien een paar maanden of een paar jaar nemen, maar ‘Boko Haram is verdwenen’.”

En tegen CNA vertelde hij nog: “Gebed, in het bijzonder de Rozenkrans, is hetgeen ons zal bevrijden van de klauwen van de demon, de demon van het terrorisme. En het werkt uiteraard.”

Bron: Catholic News Agency


Uit het Boek der Waarheid:

Gebed, vooral het reciteren van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans zal bekering verbreiden en door de Heilige Rozenkrans te bidden zal het werk van deze boosaardige parasieten wiens idool Satan is, verzwakken. (Jezus Christus, 17 april 2011)

Laat Mij al Mijn kinderen overal herinneren om elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te bidden. Bid ook, en hierin omvat Ik alle christelijke gezindten, de Heilige Rozenkrans tot Mijn Geliefde Moeder, want dit krachtige gebed zal de macht van Satan over Mijn kinderen verzwakken. (Jezus Christus, 13 juni 2011)

Mijn kind, Hij heeft jou uitgekozen als een van de belangrijkste boodschappers voor deze tijden zodat verloren zielen gered worden. Zeg aan de mensen mijn heilige Rozenkrans te bidden, zelfs niet-katholieken, want dat is het grootste wapen tegen de invloed van de Misleider die kreunt van pijn wanneer hij gebeden wordt. Zijn kracht neemt af wanneer mijn kinderen dat gebed bidden. Hoe meer mijn kinderen de heilige Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er kunnen gered worden.

Mijn kind, jij hebt een zeer moeilijke zending, moeilijker dan een van de profeten in de geschiedenis. Dat komt door de duisternis van geest in de wereld. Nooit tevoren is er zo’n duisternis gekomen toen Mijn kinderen Mijn Zoon hun rug gekeerd hebben. Hij die een verschrikkelijke dood stierf om hen allen te redden. Maar zij hebben dat niet alleen vergeten doch verkiezen ook zijn werkelijke bestaan te loochenen.

Bidden tot mij, jullie Gezegende Moeder, verwondt de Duivel die ineenkrimpt en zijn macht verliest wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt. Dat is het wapen dat mij werd gegeven om verloren zielen te helpen alvorens Ik uiteindelijk de kop van de slang verbrijzel. Onderschat nooit de macht van de Rozenkrans, want zelfs slechts één groep van mensen die zich toelegt op de regelmatige devotie tot mijn Heilige Rozenkrans, kan hun land redden. Zeg mijn kinderen voorzichtig te zijn, want door het gebed te verzuimen zetten zij zich helemaal open voor de Misleider om hen te vangen op zijn bekoorlijk maar gevaarlijk pad naar de duisternis. Breng mijn kinderen in het licht door de verspreiding van de devotie tot Mijn Allerheiligste Rozenkrans. (De H. Maagd, 25 juni 2011)