Vervolging van de traditionelen

Italiaanse aartsbisschop vervolgt priester omdat hij de waarheid over homoseksualiteit uit de Bijbel citeert

Mons-Arrigo-Miglio

Verrader van Christus Arrigo Miglio.

Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt een priester door de aartsbisschop van Cagliari vervolgd omdat hij uit de Bijbel heeft geciteerd over het lot van homoseksuelen.

Mgr. Arrigo Miglio was niet tevreden nadat priester Massimiliano Pusceddu tijdens de H. Mis uit de brief van Paulus had geciteerd. “De aartsbisschop van Cagliari heeft de priester permanent verband. Hij mag niet meer preken en mag zijn mening ook niet meer publiekelijk uiten“, schrijft The Eponymous Flower. “Daarenboven moet hij zijn youtube-account, een kanaal waarop video’s over de preken te vinden zijn, sluiten.

Pusceddu werd schuldig bevonden aan de citatie van bijbelverzen over homoseksualiteit. Hij citeerde op 28 mei Sint-Paulus toen hij een positie innam tegen het homohuwelijk, dat door de Italiaanse regering werd goedgekeurd. “Hij werd door de media verbaal gelyncht. Corriere della Sera schreef over de ‘anti-homo-priester’ die homo’s liever geëxecuteerd ziet. Veel media schreven over ‘de priester die homo’s dood wil.'”

De klemtoon van Don Pusceddu’s preek lag op het belang van schoonheid en de familie, die wordt beschadigd door de legalisatie van ‘het homohuwelijk.’ Hij citeerde op dat vlak de apostels, om de perversiteit van homoseksualiteit te onthullen.” Homoseksuelen betoogden al voor de kerk in Pusceddu’s parochie. Ze eisen zijn ontslag en stelden een petitie op die ze aan Bergoglio zullen overhandigen. “Wat hun niet uitkomt moet worden geëlimineerd. Een andere mening wordt niet verdragen, zelfs Gods Openbaring niet. Dit werd al duidelijk in wat Sint-Paulus naar de Romeinen schreef.” Miglio beschuldigt zijn priester ervan de woorden van Sint-Paulus te hebben verdraaid. Op een persconferentie bood hij homoseksuelen zijn verontschuldigingen aan: “In mijn naam en vanwege het bisdom: sorry.

De verontschuldigingen van de aartsbisschop van Cagliari gingen vooraf aan een homofestival, een zogeheten “gay-pride” op het eiland. “Mgr. Miglio citeerde zelfs zelf uit de brief van apostel Paulus om te bewijzen dat Don Pusceddu het mis had verwoord. De aartsbisschop merkte niet op – of wou niet opmerken – dat wat hij zelf zei volledig foutief was. In hoofdstuk 5 verwijst Paulus uitdrukkelijk naar de relatie tussen dood en zonde: ‘Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben’ (Romeinen 5:12). ‘Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde’ (Romeinen 5:20). Paulus zegt in hoofdstuk 8 dat voor diegenen die in Christus zijn, er geen verdoemenis meer is. Maar aartsbisschop Miglio verkiest om zich aan de wereld over te geven, om de witte vlag te hijsen, zonder te hebben gevochten. Hij offerde zijn priester op om de geest van de wereld tevreden te stellen. Op die manier wordt de enige waarschuwende stem gestild.”

“Diegenen die niet afwijken van de Waarheid van alles wat van Mij komt, zullen worden gedemoniseerd.” – Jezus Christus, 31 mei 2014.

 

[Jij, Arrigo Miglio, bent je titel niet waardig. De Hand van God zal zo hard over jou neerkomen dat je het moeilijk zult vinden om op adem te komen. VERRADER.]

Bron: The Eponymous Flower
Foto: via manifestosardo.org


Uit het Boek der Waarheid:

“De strijd woedt tussen diegenen die Gods Wetten vereren en diegenen die ze ontheiligen. Diegenen die Gods Wetten publiekelijk vereren worden gedemoniseerd en verklaard slecht en grof te zijn. Het bedrog en de leugens die diegenen, die zeggen dat ze van de mensheid houden, vervullen, kan duidelijk worden gezien wanneer ze de doodzonde publiekelijk rechtvaardigen. Hoe listig is de boze. Zo weinigen begrijpen zijn invloed in hun levens, of hoe hij hun redenering verdraait.” – Moeder van de Verlossing, 10 juli 2013.

“Mijn Zoons Kerk zal worden vervolgd, vernietigd, ontheiligd, tot dat het uiteindelijk de troon zal huizen waarop de antichrist zal plaatsnemen.” – Moeder van de Verlossing, 29 oktober 2013.

“Deze mensen zullen argumenten en ieder rationeel standpunt voorstellen om immoraliteit in al haar aspecten te promoten. De man die moraliteit durft te verdedigen zal door hen worden gedemoniseerd. Dat is de manier waarop de mensheid tegenwoordig handelt. Als het bestaan van het kwaad wordt verworpen, wordt het bestaan van Satan ontkend. Dit is wanneer de koning der leugens en iedere vijand van Mij sterker wordt. Zijn willige slachtoffers, die zullen ageren als zijn mondstukken, zullen voor Goddelijke Genade immuun worden. Als Satan door Mijn Kerk op Aarde wordt ontkend, kan weinig worden gedaan voor diegenen die door de boze zijn besmet. Als Mijn Kerk het bestaan van het beest ontkent, of van de eeuwige dieptes waarin de gevallen engelen werden gegooid, weet dan dat de Waarheid niet aan Gods kinderen wordt onthuld.” – Jezus Christus, 20 mei 2014.

“Diegenen die Mij verlaten, die het Woord van God veranderen, kunnen niet zeggen dat ze van Mijn Kerk zijn, want Ik kan een kerk die de Waarheid niet verkondigt niet verdedigen. De ware geloofstest is begonnen en weldra zul je zijn verward en zul je niet meer weten naar wie je moet luisteren. Wees ervan verzekerd dat, hoe Genadig Ik ook Ben, Ik nooit zal toestaan dat verraders Mijn Lichaam onteren. Ze zullen niet ver geraken, vooraleer de donderende kracht van Gods Hand zal worden gehoord.” – Jezus Christus, 12 oktober 2014.

 

4 antwoorden »

  1. Die Aartsbisschop mag eens op bezoek bij mij komen ik zal hem dan eens bijbelcatechese geven woord voor woord in het Grieks en Hebreeuws als het moet . De kerk is een echte en onder deze paus een dictatuur aan het worden mensen die de waarheid durven te zeggen zelfs met bijbel in de hand worden als de pest gezien het is tijd dat we deze kerk de rug toekeren zulke kerk voel ik me niet meer thuis ! Shalom

  2. Wat een walgelijke vertoning dit. Een priester die het echte evangelie wil verkondigen wordt monddood gemaakt. Ik heb er geen woorden voor. En waar blijven de waarschuwingen die God en de bijbel ons geven naar homoseksuele mensen? NIETS. Ze denken allemaal dat het goed is en horen niets anders dan barmhartigheid maar dat Onze Lieve Heer ook RECHTER is daar horen ze niets over. Ik vind het een schande.

  3. Wat een walgelijke vertoning dit. Priesters die het echte evangelie niet meer mogen preken. En iedereen heeft het over barmhartigheid maar waar blijft het woord gerechtigheid tegenover deze mensen die zich nu helemaal van geen kwaad bewust meer zijn. Dit mensen, is de echte christenvervolging waar men over spreekt

  4. Hieronder is het citaat van Paulus in de Romeinenbrief over de homoseksuele beleving. Je kunt de Bijbel overboord gooien om dit te ontkennen, maar je kunt niet zeggen dat Paulus het niet zo bedoeld heeft. Paulus is geen Luther, die zichzelf vaak tegensprak! Tussen twee haakjes, een aartsbisschop staat wel heel wat lager dan een apostel en zéker de apostel Paulus. Als dit de manier is van Miglio om zijn eigen geweten te sussen, dan weet ik wel betere. Wat te denken van een goede biecht en zich terugtrekken in een klooster waar niemand hem kent?

    1:11 Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie. 16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft. 18 Van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid (van het evangelie) onderdrukken. 25 Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. 26 Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling. 28 En omdat zij zich niet verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat zij alles doen wat niet te pas komt. 29 Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid; vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. 32 En geheel en al bekend met Gods vonnis, dat wie zulke dingen doet de dood verdient, bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen ze die ook toe bij hen die ze begaan.