Jezus verschijnt aan bedlegerige Moslimvrouw en de hele familie bekeert zich

muslimwoman

Noot: de naam werd veranderd en de plaats opzettelijk niet genoemd vanwege privacyredenen.

7 april 2016 – Fadila werd opgevoed in een devote Moslimfamilie in het Midden-Oosten, in een gezin van acht kinderen. Haar vader – die een dadelplantage had – had ook een tweede vrouw, die nog eens vier kinderen kreeg. Als jonge vrouw wijdde Fadila zich elke dag toe aan de praktijken van de Islam. “Ik droeg altijd de abaya, een grote zwarte doek dat rond het lichaam wordt gewikkeld. En ik volgde regelmatig de ‘Namus’ (rituele gebeden van Islam 5x per dag), ik vastte 30 dagen tijdens de Ramadan en ik gaf aan de armen.”

Eén van haar broers geraakte betrokken in het slechte milieu en werd een alcoholieker en drugsverslaafde, wat verboden was door hun religie. Hij werd gewelddadig en dwong familieleden en vrienden geld te geven om te voorzien in zijn verslaving. “We verloren onze vrede,” herinnert Fadila. “We baden en we baden dat mijn broer zich zou veranderen en dat de vrede zou terugkeren in huis, maar we kregen geen antwoord.”

Deels door de stress werd Fadila’s moeder ziek. Haar toestand verslechterde en geen enkele dokter vond de oorzaak. Dan kreeg ze nog een beroerte waardoor ze volledig bedlegerig werd.

Dan op een dag bracht haar broer twee mensen in huis. “Mijn broer introduceerde ze en zei dat het mannen van God waren, die de gave van genezing hadden. Als ze zouden bidden voor onze moeder, zou ze misschien kunnen genezen.”

Dan begonnen de twee mannen te bidden, maar Fadila voelde zich ongemakkelijk, omdat ze Jezus’ naam in de gebeden gebruikten. Dan besefte ze dat het Christelijke pastoors waren. “Ik werd boos op hen. Ik schreeuwde naar hen dat ze mijn huis moesten verlaten.” Maar in het midden van haar uitbarsting stond Fadila’s moeder op van haar bed. “We hielpen haar en ze zat recht en dan stond ze op de grond,” tot ieders grote verbazing. Dan zei Fadila’s moeder: “Terwijl hij aan het bidden was, zag ik Jezus Christus en Hij raakte mij aan met Zijn door nagels doorboorde handen. Ineens ging er iets weg van mijn lichaam en een licht bedekte mij en ik voelde een volledige genezing.”

Fadila voelde berouw voor de manier waarop ze die pastoors had behandeld, en ze vroeg om vergeving. Dan vroeg ze om gebed voor haar alcoholverslaafde broer. Ze begonnen te bidden en hij zat aan hun voeten en begon te wenen. Hij beloofde dat hij zijn slechte gewoonten zou achterwege laten. Hij beleed zijn zonden en aanvaardde Jezus als zijn Redder. “We zagen een onuitsprekelijke vreugde in zijn gezicht.”

Eén van de pastoors zei dat hij een Christelijke bekeerling van de Islam is, en hij deelde zijn getuigenis en verklaarde de boodschap van het Evangelie. De hele familie bekeerde zich en woont nu regelmatig geheime Bijbellessen bij.

Bron: Godreports