Miraculeuze genezing van een pater van 93 jaar uit Nederland

pater-de-bruin

Wij geven u een hele mooie getuigenis van iemand uit Nederland die een priester kent die recent genezen is nadat hij stervende was, door het bidden van kruistochtgebed 94 zoals meegegeven in de boodschappen van het Boek der Waarheid.

“Een goede, oude priester (93 jaar; zie foto hierboven; we publiceren niet zijn naam vanwege privacy redenen, nvdr) in onze omgeving werd in oktober 2015 ernstig ziek. Hij kreeg na een fikse griep 2x een longontsteking en ging zienderogen achteruit. In januari 2016 was zijn toestand zo kritiek dat besloten werd om hem naar een verpleeghuis voor religieuzen te brengen en hem het sacrament van de stervenden toe te dienen.

Toen ik hem bezocht kon hij amper spreken en reageerde hij nauwelijks. Daags erna heb ik hem weer bezocht, en het kruistochtgebed van genezing plus de bijbehorende boodschap mee genomen.

Zijn toestand was onveranderd. Ik heb hem in het kort de boodschap uitgelegd en voorgelezen, hem gevraagd om met mij samen het gebed te bidden en als hij er toe in staat zou zijn het in de toekomst zelf te gaan bidden. Een kort knikje was zijn antwoord, hij was niet in staat om veel te zeggen!

Na het bidden heb ik de boodschap en het gebed op zijn kamer laten liggen en ben gegaan met de wetenschap dat alleen God hier kan helpen. Enkele dagen later heb ik hem weer bezocht en tot mijn verbazing zat hij naast het bed op een stoel en kon weer een gesprekje met mij voeren. Die week heb ik hem meerdere malen bezocht en ik verwonderde mij over zijn snelle herstel. Inmiddels is hij weer in zijn eigen Klooster terug en als of er niets aan de hand is geweest heeft hij al zijn taken van voorheen weer opgenomen. Eucharistievieringen, bejaarden bezoeken, biecht horen etc.

Zelf spreekt hij over een groot wonder dat hij zo goed hersteld is!”

Wij bidden dat God hem nog vele jaren mag geven!

Het bewuste gebed:

Kruistochtgebed 94 ‘Om geest, lichaam en ziel te genezen’

O lieve Jezus,
ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen. Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid opdat ik doorheen mijn geest, lichaam en ziel door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden.

Ik vertrouw op Uw barmhartigheid. Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, waardoor ik weer ongeschonden kan worden en waardoor ik de weg van de waarheid kan volgen en U kan toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren.
Amen.

Bron: eigen redactie