Kritiek op Bergoglio

Kardinaal Caffarra: ‘Paus kan in een voetnoot de Leer niet veranderen’

caffara

De gepensioneerde Aartbisschop van Bologna, Kardinaal Caffarra, gaf onlangs een interview met de Italiaanse website ‘La nuova bussola quotidiana.’

Met betrekking tot de Exhortatie Amoris Laetitia, zei Kardinaal Caffarra dat hoofdstuk 8 objectief gezien onduidelijk is, omdat het “tegenstrijdige interpretaties veroorzaakt, zelfs onder bisschoppen.” In zo’n geval, moet men volgens de Italiaanse geestelijke teruggrijpen naar de continuïteit van het Magisterium van het verleden, om duidelijkheid te bekomen. “In kwesties van Leer en Moraal kan het Magisterium zichzelf niet tegenspreken.” Met betrekking tot de kwestie van hertrouwde gescheidenen en hun toegang tot de H. Communie, maakt de kardinaal duidelijk dat dit niet kan veranderd worden en dat deze koppels nog steeds niet toegelaten worden om de H. Communie te ontvangen. Hij refereert naar de voorgaande magisteriale leer van de Kerk en gaat verder: “Nu, als de paus die leer had willen veranderen, dan is het heel duidelijk: hij zou de plicht hebben, inderdaad, de zware plicht, om dit te zeggen, duidelijk en expliciet. Iemand kan niet de eeuwenoude leer van de Kerk veranderen met de hulp van een voetnoot en op een onduidelijke toon.” Caffarra maakt hier dan een verwijzing naar het “principe van interpretatie” volgens dewelke een onduidelijke magisteriale lering moet geïnterpreteerd worden in continuïteit met het voorgaande Magisterium.”

Echter, wat Caffarra niet weet is dat Bergoglio zijn bewoordingen opzettelijk vaag liet, om verschillende interpretaties toe te laten, in het kader van de “pastoraal”. Eerder berichten wij al dat Aartsbisschop Bruno Forte toegaf dat Bergoglio hem vertelde dat als hij zich duidelijk had uitgesproken over Communie voor hertrouwde gescheidenen (in het voordeel ervan), dit een grote puinhoop zou veroorzaakt hebben.

Bron: OnePeterFive

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

7 antwoorden »

  1. Als we deze puinhoop eens eerlijk bekijken, zou Luther dan géén gelijlk hebben gehad? Hij bezocht als Augustijner monnik Rome en was meer dan ontsteld. Kunnen we niet beter ons uitgangspunt nemen in de Heilige Schrift en bij Sint Paulus te raden gaan ?

    • Als getrouwe gelovigen moeten wij altijd teruggrijpen naar de H. Schrift. De H. Schrift leert duidelijk dat er slechts één huwelijk mogelijk is. Een koppel blijft gehuwd tot aan de dood. Indien iemand scheidt van zijn partner en een ander huwt, pleegt deze overspel en begaat een doodzonde. Daarom kan een hertrouwd koppel nooit toegelaten worden tot de H. Communie, omdat ze in doodzonde leven. En wie in doodzonde leeft en de H. Communie ontvangt pleegt heiligschennis en eet zijn veroordeling zoals Paulus zegt in Korintiërs 11:27-30: “Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak en is er een aantal van u gestorven.”

  2. OK Crusader, de teksten aangehaald door u onderstrepen de ware katholieke overgeleverde leer. Maar NU nóg verder terug, kunnen we van de Bijbelse inhoud niet maar het beste leren dat de Heer zei: “het is volbracht” en dat geloven in Hem die gezonden is door de Vader genoeg is ? Genoeg is genoeg !

  3. Dankuwel. Ik ga het lezen. Gelukkig dat de échte protestantse gelovigen hun ziel en zaligheid zetten op geloof hoop in liefde voor de Heer Jezus Christus.