Apostasie

Mexico, een ooit zeer katholiek land, nu op de ‘rand van de hel’

asteken

Mexico heeft een duister verleden, met de Azteken die gruwelijke mensenoffers brachten; die levend mensen opensneden en hun hart opaten; of andere gruwelijke folteringen toepasten, om hun goden gunstig te stemmen. In de 1521, kort na de ontdekking van Amerika door Colombus, werd het land veroverd door de Spanjaarden, en werd het in enkele eeuwen een zeer katholiek land. Wat daarbij vooral veel heeft geholpen is de verschijning van de H. Maagd aan een bekeerde en gedoopte indiaan in 1531. Zij vroeg hem een kerk te bouwen, en liet van haar verschijning een bewijs achter op z’n mantel: een beeltenis van haar, alsook een boeket hemelse bloemen. Maria maakte zich bekend als “diegene die het Serpent verplettert”.

Echter, de oude voor-christelijke cultuur van het ‘Serpent’ is nu volledig terug van weggeweest, hetzij dan onder een ander vorm: de drugscartels die Satan aanbidden en dagelijks mensen vermoorden op de meest gruwelijke wijzen.

In 2007 werd in Mexico-stad abortus gelegaliseerd. De dag na de legalisatie verscheen een hevig licht in de vorm van een embryo op de beeltenis van O.L.V. van Guadalupe, op de plaats van de moederschoot. Twee jaar later kreeg in Mexico een oude religie een exponentiële groei, mede gedreven door de drugscartels: de verering van “Santa Muerte”, een figuur van een skelet in een gewaad, soms afgebeeld met houweel en wereldbol. De verering was reeds van in 2001 in grote opmars. Daarbij zijn ook de moorden sterk toegenomen in Mexico, niet enkel de vergeldingsmoorden tussen rivaliserende bendes, maar ook moorden op onschuldige mensen om hun organen, voor de winstgevende orgaanhandel of om de organen te gebruiken in hun Satanische rituelen.

santamuerte

Men noemt deze figuur eigenlijk: “Nostra señora de la Santa Muerte”; vertaald als “Onze vrouw van de heilige dood”. Katholieke bisschoppen in Mexico zeiden dat ze hiermee niemand anders dan Satan zelf vereren. Het sterke is dat in dat jaar deze “satansheilige” de 2de meest populaire aanbeden ‘heilige’ was in Mexico, naast de H. Judas Thaddeüs.

De “cultheilige” werd zelfs een rivaal van de patrones van Mexico, de H. Maagd van Guadalupe.

guadalupe

Moord en slachting is daar dagelijkse kost; maar daar wordt in onze media niet meer over gesproken.

murdersmexico

We hoeven ook niet te twijfelen dat op een gegeven dag Gods hand (weer) zal neervallen op die natie, zoals in 2013, toen twee orkanen Mexico tegelijkertijd teisterden: één aan de Pacifische kust en één in de Golf van Mexico, met zware overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg.

twinhurricane

Bron:
http://shoebattube.com/watch_video.php?v=MWUHGY48BGW3

http://shoebat.com/2016/05/06/muslims-kidnap-children-cut-them-to-pieces-and-place-the-body-parts-in-front-of-their-parents-home-the-muslims-give-the-parents-a-video-showing-the-muslims-raping-their-children-before-slaughterin/

 

 

 

Categorieën:Apostasie

Getagd als:

3 antwoorden »

  1. Voor Tezcatlipoca, de belangrijkste Azteekse god van het land dat tegenwoordig Mexico heet, werden enorme aantallen mensen opgeofferd die op beestachtige wijze werden vermoord. Nog kloppende harten werden uit de borstkast weggerukt. Minstens 20.000 werden aldus jaarlijks opgeofferd. Naderhand werden de slachtoffers tijdens gastronomische feesten opgegeten. Deze verschrikking bereikte zijn toppunt tijdens de inwijding van de grote tempel van Huitzilpochtli in 1486, toen naar men zei 70.000 gevangenen zijn omgekomen. Niet lang daarna arriveerden de Spanjaarden die met deze praktijken korte metten hebben gemaakt. De Vrijmetselaars, echter, hebben het opportuun bevonden om zich door deze verschrikkingen te laten inspireren voor de formulering van een van hun belangrijkste initiatieriten, die ze altijd als een eerbiedwaardige traditie hebben gehandhaafd, waarbij de volgende woorden worden gebezigd: “Ik beloof hoogst plechtig en ernstig en zweer zonder de minste aarzeling, mentaal voorbehoud of geringste zelfbegoocheling, mijzelf verplichtend op straffe van het doen openrijten van mijn borst en het uitplukken van mijn hart om op de hoogste pinakel van de tempel te steken.”

  2. De mens is een wreed wezen. Ook de oude volken in het Midden Oosten deden de meest verschrikkelijke dingen. Wijsheid van Solomon, een apokrief boek, spreekt over de Kanaänieten wiens land het volk van Israël heeft ingenomen (hfst. 12): “De oude bewoners van uw heilige land hebt U gehaat vanwege hun verfoeilijke praktijken, het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies: die onbarmhartige kindermoordenaars, die ingewand-eters van maaltijden van mensenvlees en mensenbloed, die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen; U hebt de ouders die hulpeloze wezentjes doodden door de hand van onze vaderen willen verdelgen zodat het land dat U bovenal dierbaar is, een waardige bevolking zou krijgen.”

  3. Juist overal zijn er van die wreedheden geweest maar dat mexico een waar satanisch land is en word is een feit en dan nog de drugsoorlog die er woedt er zijn streken en gebieden in Mexico waar mensen in de avond niet meer durven buiten komen echt een bangelijk land aan het worden! Shalom