EXCLUSIEF: getuigenis van iemand die ontsnapte aan de aanslagen in Zaventem

luchthavenaanslag

Iemand die werkt in de luchthaven van Zaventem, die gelooft in de boodschappen én elke dag het gebed voor Gods Zegel van bescherming bidt, vertelt:

Vrijdag 18 maart

In de H. Mis, bij het zingen van lofliederen val ik flauw. Volgens omstaanders zag ik lijkbleek. Mijn voet begon nadien licht te zwellen, maar op het eerste zicht leek het naar mijn inziens niet zo erg.

Zaterdag 19 maart

Zaterdagmorgen ben ik voor alle zekerheid toch naar de spoed geweest. Op de foto’s werd vastgesteld dat er een breuk was , en de voet moest in de gips.

Alles heeft zijn nut en ik aanvaard alles met liefde en edelmoedigheid, maar toch was er een zekere ontgoocheling. Immobiel en niet mogen steunen op mijn voet. En dat juist voor de Goede Week, de Passieweek, waar ik zo naar uitkeek. Elke dag stond er wel iets gepland.

Plots spookten er veel vragen door mijn hoofd. Doe ik iets verkeerd ? Waar is mijn bescherming ? Ik bid en draag het Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing, de Wonderbare Medaille van Rue du Bac, de Rozenkrans. Ook mijn geloof was door het lezen van het Boek der Waarheid en het bidden van de kruistochtgebeden enorm sterk geworden.

Dinsdag  22 maart

Aanslag in de vertrekhal te Zaventem.  De verbazing was groot. Al mijn vragen werden terstond beantwoordt. Een plaats waar ik werk en verscheidene malen per dag doorkruis. Ik ben bespaard, ontsnapt aan de hel op Zaventem. Bespaard van de gruwelbeelden, misschien wel van zware verwondingen, verminkingen….

Een aanslag in de Goede Week, een aanslag die voortspruit uit de bron van haat, een bron die enkel rotte vruchten voortbrengt. Vergeet niet te bidden voor de slachtoffers maar ook voor de daders en voor alle jihadisten, want hun zielen hebben onze gebeden dringend nodig.

Met liefde en vreugde, GDP

(bron: via email toegestuurd)


 

Het gebed van het Zegel van God:

Zegel

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden. Van al de gebeden die aan de mensheid gegeven werden, is dit één van de laatste en het grootste Zegel van Bescherming dat vanuit de Hemel gezonden wordt. Dit om te helpen alles te doorstaan tijdens een eventuele toekomstige vervolging, voornamelijk in tijden van overheersing en oorlog. Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en bezit veel, hieraan verbonden, goddelijke krachten. Koester het en wend het aan om niet enkel jezelf, maar ook jullie familie te beschermen. Deze herinnering is nodig op dit moment. Ga heen in vrede. (Moeder van de Verlossing, 17 mei 2012)

Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God. Ik zal jullie en je familie bescherming bieden, niet slechts naar de geest maar ook een fysieke bescherming. Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te zorgen dat overal zoveel mogelijk van Gods kinderen deze ontvangen. (Jezus Christus, 16 mei 2012)