Opmars naar de Eén-wereldreligie

Bergoglio wast de voeten van Moslim vluchtelingen: ‘We zijn broeders’

voetwassingbergo

Witte Donderdag, het Feest van de instelling van de Heilige Eucharistie, stond bij Bergoglio zoals gewoonlijk in het teken van ‘zichzelf in de kijker zetten’ door voeten van andersgelovigen te wassen voor de ogen van de camera’s. Deze keer was er zelfs een Hindoe bij.

Er waren elf gasten van het opvangcentrum voor vluchtelingen en medewerkster uitverkoren voor de voetwassing. Vier mannen waren Nigeriaanse Katholieken, drie vrouwen waren Koptische Christenen van Eritrea en drie anderen waren Moslims van Syrië, Pakistan en Mali, en de laatste was een Indische Hindoe.

Bergoglio zei: “Ik zie hier iedereen van verschillende culturen en religies verzameld. Moslims, Hindoes, Katholieken, Kopten, Evangelicalen,… Allemaal broeders. Kinderen van dezelfde God. We willen in vrede leven, geïntegreerd.”

“We zijn verschillend, we hebben verschillende culturen en religies, maar we zijn broeders en we willen in vrede leven. En dit is het gebaar dat ik met jullie stel,” aldus nog Bergoglio.

voetwassingbergo2

voetwassingbergo4

voetwassingbergo5

voetwassingbergo3

http://www.romereports.com/2016/03/24/pope-washes-the-feet-of-muslim-refugees-we-are-brothers-we-all-want-to-live-in-peace


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 14 maart 2013:

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt. Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die de wereld geschonken werden – waarschuwend voor de tijd dat binnen Mijn Kerk de macht gegrepen zal worden door diegenen die trouw zijn aan het Beest – ophanden zijn. Die tijd is nu.

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

2 antwoorden »

  1. Deze paus is duidelijk de valse profeet die alle religies wil verenigen onder de vlag van het Vaticaan we weze gewaarschuwd ! Shalom

  2. “Mijn zeer geliefde dochter, de toekomende tijden zullen de wereld uit haar slaap wakkerschudden en mensen zullen, ongeacht hun religie, en of ze er een hebben, de stem van de kleine hoorn volgen, die wereldwijd aandacht zal trekken. Gezeten in de Stoel van Petrus, zal deze bedrieger luid roepen en met veel trots zijn oplossing aankondigen, om alle kerken als één te verenigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij worden bejubeld door de seculiere wereld, omdat hij de zonde zal vergoelijken.” – Jezus Christus, 25 februari 2013.

    “Als het Eerste Gebod wordt verbroken door Mijn Kerk op aarde – het laatste bastion van Mijn Vader, voor Zijn kinderen – zal de wereld getuige zijn van de ergste kastijding, sinds de zondvloed. Eens heidendom Mijn Kerk overneemt, zal het laatste hoofdstuk worden ingeluid.” – Jezus Christus, 24 mei 2014.