Hervormingen: ‘gezonde’ decentralisatie en twee nieuwe dicasterieën

533d37f7be

Dinsdag was er opnieuw vergadering van de Raad van kardinalen (de C9), de uitverkoren adviseurs van Bergoglio. Tijdens die vergadering discussieerden ze over het thema “synodaliteit” en de oproep van Bergoglio om te gaan richting een “gezonde decentralisatie”. Een ander hoofdpunt op de agenda was de discussie en goedkeuring van de finale voorstellen van de kardinalen betreffende twee nieuwe dicasterieën die in de Romeinse Curie worden opgericht. Bergoglio woonde alle sessies van de vergadering bij.

Vader Lombardi, Bergoglio’s woordvoerder, gaf een samenvatting van wat er zoal werd besloten. Hij zei onder meer dat de oproep van Bergoglio voor decentralisatie een belangrijk referentiepunt vormt voor het voortgaande werk betreffende de hervorming van de Curie. De nieuwe dicasterieën, of congregaties, zijn: “Leken, Familie en Leven” en “Rechtvaardigheid, Vrede, en Migratie”.

De discussie over de geplande hervormingen van twee andere dicasterieën is nog niet helemaal afgerond. Deze betreffen het Secretariaat van de Staat en de Congregatie van de Goddelijke Eredienst (= de H. Mis). Lombardi noemde het als “een werk dat nog in voortgang is”.

Tot slot ontvingen de C9-kardinalen documentatie over het zogenaamde vade mecum of referentie-handleiding opgemaakt door het Tribunaal van de Romeinse Rota, om de hervormingen (lees: versoepeling of verlaksing)van de canonieke processen betreffende de geldigheid van het huwelijk in praktijk te brengen. Dit vade mecum zal naar alle bisdommen in de wereld gezonden worden.

http://www.news.va/en/news/c-9-meeting-decentralization-and-the-new-dicasteri