Volgens Prof. Dr. Belmonte heeft Bergoglio geen bezwaar tegen het creëren van chimera’s

bergogliochimeras

Juan Carlos Izpisua Belmonte, 55, is een professor in de Gen-expressie-laboratioria in het Salk Instituut, in Californië. Hij is afkomstig uit Spanje en behaalde zijn Ph.D in Biochemie en Farmacologie in de universiteit van Bologna, Italië, en de universiteit van Valencia, Spanje. In 2004 hielp hij het Centrum voor regeneratieve geneeskunde in Barcelona oprichten, en was hij er de directeur, van 2004 tot 2014. In het Salk Instituut staat hij aan het hoofd van een groep wetenschappers die een nieuw type stamcel ontdekten dat hen toestond om de eerste betrouwbare methode te ontwikkelen voor het integreren van menselijke (embryonale) stamcellen in een dierlijk embryo. Dit zou hen kunnen helpen om een zeker obstakel te overwinnen richting het groeien van vervangorganen voor mensen. Als het toegestaan wordt om het te laten groeien na de geboorte, zou het chimerisch embryo-wezen een dier-mens hybride worden, of een chimera.

In een interview met Christine Gorman van het wetenschappelijk magazine Scientific American, dat werd gepubliceerd op 25 januari 2016, vertelde Dr. Belmonte op de vraag “Hoe ver hebben deze mens-dier chimera’s zcih ontwikkeld?”, het volgende:

“We treden in een ethisch gebied. Omdat er sommige mensen zijn die denken dat we menselijke cellen met andere dieren niet zouden mogen mixen, en er zijn anderen die er onverschillig over zijn, om het zo te zeggen. Hier in Californië zijn we door de verschillende comitees gegaan, en ze laten ons toe om een varkensembryo te groeien voor een maand. Dat is één derde van hun draagtijd. Op dat punt kun je al voornaamste organen zien tot ontwikkeling komen. Er zijn anderen landen. Ik ben van Spanje en Spanje is vrij open geweest voor dit gebied van stamcelonderzoek. En ze laten ons toe om te gaan tot het dier geboren is. Zo in theorie zouden we een varken kunnen hebben, dat geboren is met een menselijk orgaan. Het was niet gemakkelijk. Hoewel Spanje vrij open is voor stamcelonderzoeksgebied, is Spanje tegelijk een zeer katholiek land, dus moesten we langs de paus gaan. Hij zei zeer vriendelijk “ja”. Dit is om mensen te helpen.”

Toen de interviewer Gorman haar verrassing uitdrukte en vroeg: “De huidige paus?”, bevestigde Dr. Belmonte dat hij het had over Bergoglio:

Ja. De huidige paus. Zodus het Vaticaan staat achter dit onderzoek en heeft geen probleem over het idee dat het is om de mensheid te helpen. En in theorie is al wat we doen varkens vermoorden.”

Dr. Belmonte erkent dat dier-mens hybriden menselijke hersencellen zouden kunnen ontwikkelen:

“Eén probleem, en het grootste probleem is dat deze cellen (embryonale stamcellen) de hersenen van het dier zouden kunnen koloniseren. En het zou uiteraard niet gepast zijn om een dier te hebben met neuronen van mensen. Of deze cellen zouden de geslachtslijn kunnen koloniseren zodat de spermacellen of de eicellen van dat varken menselijk zouden zijn. Om dit te vermijden liet de Spaanse overheid ons toe om het varken te laten ontwikkelen tot de geboorte en het dan direct te slachten.”

De menselijke embryonale stamcellen die hiervoor gebruikt worden zijn afkomstig van geaborteerde foetussen, en indien Bergoglio zijn steun geeft voor het creëren van chimera’s, dan promoot hij onrechtstreeks ook abortus.

Paus Benedictus liet in 2008 in het document ‘Instruction Dignitas Personae – On Certain Bioethical Questions‘ bij Nr. 33 verklaren dat dit soort praktijken moreel en ethisch onaanvaardbaar zijn. 

 

http://fellowshipoftheminds.com/2016/02/06/award-winning-biologist-says-pope-francis-gave-his-blessing-to-animal-human-hybrids/

http://www.scientificamerican.com/article/tissue-mash-up-a-q-a-with-juan-carlos-izpisua-belmonte/


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 10 augustus 2013:

In de naam van sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven, zal de Valse Profeet zich inzetten voor de evangelisatie en de creatie van een moderne kerk. Althans, dat zal er toch zo op lijken voor de buitenwereld. Deze kerk zal toenadering zoeken tot alle zondaars en ze zal de zondaars omarmen die in Mijn Ogen onaanvaardbare zonden begaan.

25 februari 2013:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger [de Valse Profeet] luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten.

9 november 2013:

De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omarmen, die zullen tegenspreken wat is beschreven in de Heilige Bijbel. Ze zullen zeggen dat ze nieuwe bewijzen onthullen, die twijfels zullen zaaien omtrent de creatie van de wereld. Dan zullen ze zeggen dat veel van wat in de Bijbel is beschreven maar metaforen zijn, ontworpen om vrede tussen mensen te bewerkstelligen. Ze zullen de boodschap van humanisme gebruiken, liefde voor elkaar, wat betreft de zorg voor de armen en de ongeschoolden, als een substituut voor de Waarheid die jullie werd gegeven door het Evangelie. Dan zullen de valse nieuwe doctrines, die op de Waarheid zullen lijken, worden omarmd door priesters, en alleen zij die zich stevig aan Mijn Woord vasthouden zullen de Waarheid levendig houden.