Het 51ste Eucharistisch Congres: ‘Dialoog met de armen en met andere religies’

euchcongr

Op 27 oktober werd een persconferentie gegeven over het 51ste Internationaal Eucharistisch Congres, dat zal plaatsgrijpen in Cebu, op de Filipijnen, van 24 tot 31 januari 2016. Het thema luidt: “Christus in jou, onze Hoop van glorie, bron en doel van missie.”

Het Congres zal bijgewoond worden door ca 20 kardinalen en 50 bisschoppen van over heel de wereld en ten minste 100 Filipijnse bisschoppen.

De bijeenkomsten op het congres zullen opgedeeld worden in twee delen: het Theologisch Symposium en het Eigenlijk Congres. De thema’s tijdens het congres zijn o.a. “De Eucharistie als viering van het paasmysterie,” “De Eucharistie als Missie”, “Missie als dialoog”, “De Eucharistie en Dialoog met Culturen”, De Eucharistie en dialoog met de armen”, De Eucharistie en dialoog met andere religies.”

http://www.news.va/en/news/presentation-of-the-51st-international-eucharistic


Uit het Boek der Waarheid:

De H. Maagd op 5 september 2013:

Het zal voor hen niet volstaan dat zij, de vijanden van Christus, de Kerk van Mijn Zoon van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op allerlei andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie veranderen, alsook de betekenis van wat de Heilige Eucharistie is. Zij zullen zeggen dat deze, de Heilige Eucharistie, de mensheid vertegenwoordigt en dat het een teken van een nieuwe kerkgemeenschap is – een eendrachtige bijeenkomst van alle mensen in de ogen van God. Er zal jullie, Mijn kinderen, verteld worden dat jullie allemaal met elkaar in gemeenschap staan en dat dit een reden is om te vieren.

De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende dingen zijn. Toch zullen zij de betekenis ervan verdraaien. Alles wat jullie uiteindelijk zullen overhouden, zal een stuk brood zijn, want zodra zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon een einde nemen.