Exclusief: Kardinaal Danneels hield elk jaar met 7 andere kardinalen geheime vergadering om roer kerk om te gooien

danneels2

‘Ondergronds genootschap van kardinalen kwam elk jaar samen om roer van de Kerk om te gooien’, schrijft de krant Het Belang van Limburg.

‘Een groep van kardinalen beraadde zich elk jaar in Sankt Gallen over een nieuwe leider en een nieuwe wind in het Vaticaan,’ aldus kerkhistorici Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens in de krant Het Nieuwsblad. Een selecte groep van 8 kardinalen zou in een stadje in Zwitserland jaarlijks bijeenkomsten hebben georganiseerd om te plannen hoe ze de macht in het Vaticaan zouden overnemen.

“Sankt Gallen” waren de twee woorden waarmee kardinaal Danneels in zijn agenda de eerste twee dagen van januari aanduidde. Niemand in het aartsbisdom wist wat hij in dat Zwitserse stadje precies ging doen. Het leek wat op een meeting van de Bilderberg group, maar dan met kardinalen i.p.v. staatshoofden en bankiers. In zijn biografie verklappen kerkhistorici  hoe hij daar met enkele andere kardinalen het verzet tegen de latere Paus Benedictus organiseerde.

Na de verkiezing van Joseph Ratzinger als paus in 2005 gaf een aangeslagen Godfried Danneels een persconferentie in Rome, waarbij hij de pas verkozen paus beledigde, want hij was net als de andere kardinalen uitgenodigd op een diner met de pas verkozen paus.

In 2013 stond Danneels te stralen en te wuiven op het balkon van de St-Pietersbasiliek, vlak naast de pas verkozen Bergoglio. In zijn biografie onthullen Jürgen Mettepenningen en Karim Schellens dat Danneels één van de leidende figuren was van de ‘Groep van Sankt Gallen’, een groep van acht kardinalen die in het grootste geheim bijeenkwamen om samen te zweren hoe ze de kerk naar hun hand konden zetten.

Geheim verzet

De kardinalen, onder wie Godfried Danneels, waren niet opgezet met de aantreding van Joseph Ratzinger als paus. Uit het onderzoek van Mettepenningen en Schelkens blijkt dat kardinaal Danneels tussen 1996 en 2005 ieder jaar voor een paar dagen naar Sankt Gallen, een stad in Zwitserland, zou hebben afgereisd om daar met andere clerici te bespreken hoe ze zich tegen zowel paus Johannes Paulus II en diens rechterhand, Joseph Ratzinger, zouden verzetten.

“Paus Johannes Paulus II sukkelde tussen 1996 en 2005 met zijn gezondheid”, schrijft Mettepenningen. “Wanneer Johannes Paulus II achteruitgaat, maken de kardinalen voorbereidingen voor een nieuw tijdperk. Joseph Ratzinger was als prefect voor de Congregatie van de Geloofsleer nummer twee in het Vaticaan. Hij naam steeds meer de touwtjes in handen. Een groep van kardinalen voelde zich daar slecht bij en beraadde zich elk jaar in Sankt Gallen over een nieuwe leider en een nieuwe wind in het Vaticaan.

Het Nieuwsblad schrijft dat de bisschop van Sankt Gallen, Ivo Fürer, de bijeenkomsten in de Zwitserse stad eigenhandig zou hebben georganiseerd. “Samen met de Italiaanse kardinaal Martini nodigde hij in 1996 voor het eerst zeven ‘gelijkgezinde’ bisschoppen en kardinalen uit in zijn bisschoppelijk paleis. Ze kwamen uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk om er in alle openheid te kunnen spreken. Iets wat onder het toenmalige regime volgens hen niet mogelijk was. Zij wilden in de eerste plaats minder centraal gezag, en dus meer vrijheid voor henzelf om de Kerk te organiseren volgens de behoeftes in hun land. Ook botsten ze op de harde principes van het Vaticaan over homoseksualiteit en andere ethische thema’s.”

Men wilde het roer volledig omgooien

Godfried Danneels zou in 1999 voor het eerst naar Zwitserland zijn afgereisd om zich in het grootste geheim te verzetten tegen het beleid van Paus Johannes Paulus II. “Op de agenda staat onder meer de vraag of er een nieuw concilie moet komen”, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens kerkhistoricus Mettepenningen wilden de kardinalen vooral “het roer volledig omgooien.”

De ‘Groep van Sankt Gallen’,  zoals de verzetshaard wordt genoemd, kreeg in 2005 de kans om de machtsovername in de praktijk om te zetten. Dat gebeurde toen niet. “Ze proberen om Jorge Mario Bergoglio naar voor te schuiven, maar uiteindelijk kiest een meerderheid van de kardinalen voor continuïteit, en dus voor Ratzinger”, schrijft Het Nieuwsblad. “Daarna is de groep nog twee keer samengekomen. Ze waren maar met vier aanwezigen meer. Het vuur was uitgedoofd. Tot Benedictus in 2013 onverwacht terugtreedt als paus,” aldus Mettepenningen. Echter, zo onverwacht was dat natuurlijk niet, Benedictus werd gedwongen om af te treden en plaats te ruimen voor Bergoglio: hun boze plannen werden dat jaar uiteindelijk verwezenlijkt.

“Voor Danneels was de verkiezing van paus Franciscus een verrijzenis”, stelt Mettepenningen. “Sindsdien is hij al meer in het Vaticaan geweest dan in al die jaren onder Benedictus.”

Recent werd Danneels opnieuw door Bergoglio persoonlijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Synode in oktober 2015.

Deze feiten ondersteunen wat wij al lang zeggen: Bergoglio is ongeldig verkozen en bijgevolg is Bergoglio de valse paus of  Valse Profeet.

Hieronder: Bergoglio op het balkon, net na zijn verkiezing, met naast hem Danneels!

danneels & bergo

En hier Danneels op een Vrijmetselaarsbeurs (met dank aan KaVL. voor foto):

vrijmetselarij

Danneels die openlijk het homohuwelijk steunt:

danneels

Lees ook: Danneels die in 1990 koning Boudewijn trachtte te overhalen de abortuswet te ondertekenen.

Danneels die in 2003 Verhofstadt feliciteerde met de invoering van het homohuwelijk

Bronnen: HBVL & Het Nieuwsblad (betaald abonnement, met dank ook aan een lezer)


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 12 april 2012:

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden.

De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voordat Paus Benedictus zijn aftreden aankondigde):

“Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan.”

De Heer op 26 mei 2012:

“Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen.En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen.”

De H. Maagd vertelde op 20 maart 2012:

“Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden.

Hij, de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het Vaticaan gehaat. Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal binnenkort overal ter wereld gezien worden.