Video: ‘paus Franciscus: de klimaatheld’

encycliek

Naar aanleiding van de klimaatencycliek “Laudato si” van Bergoglio werd door het Observatorium voor het Klimaat (Observatorio do Clima) deze video de wereld ingestuurd. Bergoglio wordt hier als een superheld, een redder voorgesteld. Bergoglio de klimaatheld!

Echter, de huidige klimatologische chaos is een straf van God voor de wraakroepende zonden zoals abortus (waar Bergoglio met geen woord over rept natuurlijk!):

Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 20 december 2010:

Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatsverandering.

op 6 juli 2012:

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was. De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen. Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden.

Meer over de Kastijding:

http://eindtijdchristen.com/de-kastijding/