Uitgelekt: Bergoglio weigerde president Poetin de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria!

Putin and Pope Fran 11 25 13

Op 25 november 2013 bezocht president Poetin het Vaticaan. Vader Paul Kramer, die op dat ogenblik ook aanwezig was in Rome, vertelt over deze ontmoeting:

In november 2013 kwam Mr. Vladimir Poetin naar Rome om een bezoek te brengen aan de man in het Vaticaan die graag vader Bergoglio genoemd wordt of ook gekend als Franciscus.

Tijdens het officiële bezoek was hij daar niet om Fatima dergelijke zaken te bespreken, hoewel op het zelfde ogenblik een ontmoeting plaats vond in de Russische ambassade van de Heilige Stoel dat wel de onderwerpen van Fatima aansneed.

Ik verbleef juist rechtover het Vaticaan in het Piazze Risorgimento op het ogenblik dat Mr. Poetin arriveerde om in het Vaticaan te gaan en een ontmoeting te hebben met de man die zichzelf vader Bergoglio noemt.

De ontmoeting vond plaats en ik kwam te weten via de diplomatische kanalen die ik heb in Rome, dat er een gesprek was. Maar naast het officiële gesprek vroeg Mr. Poetin naar de Toewijding van Rusland. En vader Bergoglio, of zoals hij wordt genoemd, Franciscus, antwoordde Mr. Poetin:  “Wij zullen Fatima NIET bespreken.”

En via de diplomatische kanalen kwam ik te weten dat Mr. Poetin dit verstond als een snauw.

Daarbij was één Mr. Poetins  hoogste militaire leiders daar samen met hem  in het Vaticaan, met President Poetin, en één van de kardinalen daar, omschreven als één van Bergoglio’s “soldaten” , namelijk kardinaal Ravasi,… ze stonden vlak voor een beeld van O.L.V. van Fatima en kardinaal Ravasi zei: “Wij zullen Fatima vernietigen”.

Dit is de gedachtengang van de mensen die het Vaticaan bezetten op dit ogenblik. Vroeger was het: “we kunnen Rusland niet toewijden want we zullen de communisten beledigen.”  Wel, de communisten zijn niet meer aan de macht. Het zijn nu de Russen die vragen om de Toewijding van Rusland, en diegenen die het beletten zijn de Vrijmetselaars in het Vaticaan, omdat dit een aanval zou zijn op hun oecumene. De oecumenische eenheid die werd voorzegd door St. Paus Pius X als het grote gevaar van de ‘One World Religion’.

Zodus het Vaticaan bezet door Vrijmetselaars, zoals Mgr. Marini zei: we zijn onder Maçonnieke bezetting. Nu is het de ecclasiastische vrijmetselarij die de Toewijding van Rusland tegenhoudt, omdat dit tegenstrijdig is met hun plannen. Het heeft niets te maken met het beledigen van de Russen, want nu , is de topman in Rusland, misschien de enige christelijke leider in de wereld, geïnteresseerd in het toegewijd hebben van Rusland. En het is de man die zichzelf de bisschop van Rome noemt, Francis Bergoglio, die zegt: “wij zullen Fatima NIET bespreken!”.

Op 13 oktober 2013 was er ook een zogezegde toewijding door Bergoglio aan het Onbevlekt Hart van Maria. Het feit dat die “toewijding” eigenlijk geen toewijding was toont duidelijk de bedoelingen aan van Bergoglio: de mensen misleiden! Bovendien gelooft Bergoglio niet in Mariale verschijningen want hij zei in zijn homilie op 14 november 2013 dat Maria geen postmeesteres is die elke dag boodschappen zendt. Hij verklaarde dat dit ons afleidt van het Evangelie.

Uit het boek der Waarheid: boodschap van de Heilige Maagd zelf op 12 februari 2014
“Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op aarde.

Ik zal vergeten en vervolgens veracht worden, door diegenen die zullen beweren een nieuwe moderne, allesomvattende kerk te vertegenwoordigen, die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk gesticht op de Rots, op Petrus, de geliefde Apostel van mijn Zoon. “