De frontlijn van het Schisma begint zich af te tekenen: veel Synodevaders zijn woedend en verontwaardigd over Bergoglio

20141006cnsbr6488

Rome, 18 oktober 2014. Artikel van een invloedrijke professor aan een Pauselijke universiteit.

Het tussentijds verslag, het ‘Relatio’ dat geschreven werd door Aartsbisschop Bruno Forte, nog voor de Synode, moest een verblindende stap zijn; en iedereen hier in Rome weet dat  Franciscus dit wist, gelezen heeft en goedgekeurd heeft voor publicatie. Niets van dit formaat gebeurt in dit meest gepersonaliseerde en egocentrische pausschap zonder de directe kennis van de Paus zelf.

Ik sprak met een groot aantal prelaten in de afgelopen dagen, veel van hen Synodevaders. Ze zijn allemaal woedend en verontwaardigd over Franciscus. Een president van een Bisschoppenconferentie van een groot Afrikaans land noemde hem zelfs in mijn gezicht “iemand die verstoring veroorzaakt“. Het juiste woord om de algemene atmosfeer te beschrijven die regeert in de Curie en de Synode, na 18 maanden bestuur, opgelegd met angst en vervolging, is: “ ergernis”. De ervaring van de voorbije eeuwen toont dat een regering of bestuur van angst en manipulatie niet lang kan standhouden zonder opstand: en dat is wat er donderdag is uitgebarsten. Het was alsof een hogedrukketel ontplofte op het einde na een 18-maanden lang pruttelen.

Het protest van de Synodevaders tegen Baldisseri, op 16 oktober, was ongehoord sinds de laatste 50 jaar, en de stilte van de reguliere media is verbluffend, als men overweegt wat er daar plaatsvond.

Zoals elke gebeurtenis is de Synode van 2014 slechts een stap van een pad waarin Franciscus en zijn bondgenoten veel fouten maken, dat voortkomt uit hun oneindige overmoed, en een onverwachte tegenstand – een tegenstand die geminimaliseerd wordt door de reguliere pers over heel de wereld.

Hoe de finale Synodetekst eruit zal zien? Waarschijnlijk vrij slecht, maar misschien wat minder dan deze die ze al voorbereid hebben en verwachten. Wat echt telt zal de veldslag zijn die gevochten zal worden van nu af aan tot de volgende bijeenkomst in 2015.

 

Bron: http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/10/important-backlash-against-manipulated.html#more

 

De Heer voorzegde ons op 20 maart 2012 :

Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen. Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn. Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar! Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is.

Op 20 oktober 2013:

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen. De eerste fase zal zich voordoen wanneer enkel diegenen, die Mij werkelijk kennen en de waarheid van de heilige Evangeliën bevatten, zullen beslissen dat zij de leugens in Mijn naam niet meer kunnen accepteren. De tweede fase zal tot stand komen wanneer aan de mensen de heilige Sacramenten, zoals deze horen te zijn, ontzegd worden.