De recentste tweets van Bergoglio weerlegd

twitterbergoglo

Bergoglio twitterde afgelopen dagen enkele tweets in verband met de Synode.

Op 30 september 2014 twitterde hij: “Verdeeldheid binnen een Christelijke gemeenschap is een zeer erge zonde; het is de werk van de duivel.”

Verdeeldheid is geen zonde, maar diegene die ze veroorzaakt begaat zonde! Als Bergoglio samen met Kasper, Danneels en companie, ketterijen wil invoeren, en dit veroorzaakt scheuring, dan is dat omdat bepaalde mensen trouw willen blijven aan Christus en Zijn Kerk. Met deze tweet is lijkt het erop dat Bergoglio de ware gelovigen, die zich verzetten tegen de ketterij, beschuldigt van zonde!

Op 2 oktober stuurde hij de volgende tweet de wereld in: “Een Synode betekent samen wandelen, maar ook samen bidden. Ik vraag alle gelovigen om deel te nemen.”#bidmetons

Deze Synode betekent alleen: er komt schisma. Laten we inderdaad bidden, dat er zoveel mogelijk mensen de juiste kant kiezen.

En op 3 oktober zat Bergoglio weer op twitter en schreef hij: “Gelukkige families zijn essentieel voor de Kerk en voor de samenleving. #bidvoorsynode

Dus een homokoppel met een kind, of een koppel dat ongehuwd samenwoont, twee hertrouwde gescheidenen, enz, als ze maar gelukkig zijn! Neen, het gaat over families die gelukkig zijn én vooral de geboden van God naleven, dat wil zeggen: doe nooit wat onkuisheid is en pleeg geen overspel.

twitterberg2